De woekerpolisaffaire maakt definitief een doorstart. ASR Verzekeringen wordt gedaagd met een massaclaim. Daarmee belandt de Nederlandse staat (eindelijk) in het beklaagdenbankje.

Het hek is van de dam. Afgelopen dinsdag kondigde belangenbehartiger Consumentenclaim dat het een massaclaim gaat optuigen tegen Falcon Leven, onderdeel van ASR Verzekeringen. Consumentenclaim baseert zich op het vonnis van de Haarlemse rechtbank van twee weken geleden waarin woekerpolisslachtoffer, de Wageningse hoogleraar Berd van der Meulen, in het gelijk werd gesteld.

Eerder sprak Van der Meulen tegenover FTM de hoopvolle verwachting uit dat het vonnis in zijn zaak 'een lawine' van rechtszaken zou veroorzaken. Die hoop gaat met de actie van Consumentenclaim in vervulling.

De belangbehartiger heeft berekend dat de waarde van de compensatie Van van der Meulen 14.000 euro bedraagt. Wanneer de compensatieregeling die ASR met de stichtingen Verliespolis en Woeker Polis Claim zou zijn geaccepteerd had de hoogleraar waarschijnlijk een bedrag van 109 euro tegemoet kunnen zien.
Van der Meulen zelf denkt overigens dat de hem toegewezen compensatie 15.000 euro bedraagt en dat is nog exclusief de rendementen die ASR hem ook is verschuldigd.

Consmentenclaim spant namens 435 gedupeerde klanten een proces aan. De zaak kan massale proporties krijgen. Volgens marktkenners zijn er ongeveer 250.000 Faconpolissen verkocht.

Met het initiatief van Consumentenclaim komt de Nederlandse staat in het beklaagdenbankje. ASR Verzekeringen was onderdeel van het vroegere fortis dat in 2009 dankzij de miljardensteun van de Nederlandse overheid gered kon worden. Het verzekeringsonderdeel ASR Verzekeringen zal mogelijk op den duur zelfstandig naar de beurs worden gebracht. De massaclaim zal een succesvolle exit voor de Nederlandse staat bepaald niet bevorderen. Welke belegger wil immers in een verzekeraar investeren die nog jaren bezig zal worden gehouden met claims die de omvang van miljarden euros kunnen krijgen. ASR - dat in hoger beroep ging tegen de uitspraak van de Haarlemse rechtbank - heeft al aangekondigd snel tot een oplossing te willen komen.

 

Volgens sommigen had de Nederlandse staat al veel eerder moeten worden aangeklaagd. De Nederlandse overheid heeft in velerlij opzicht een bepalende rol gespeeld in de woekerpolisaffaire. Dankzij een veelheid aan fiscale regelingen konden de financial engineers van de verzekeraars beleggingsverzekeringen ontwikkelen. Ook de afwachtende houding van de overheid, het opzichte falen van toezichthouders NMa, DNB en later ook de AFM heeft ertoe bijgedragen dat de woekerpolisaffaire deze omvang kon krijgen.