Sterfhuis Martinair

4 Connecties

Onderwerpen

Corporate VNV Martinair

Organisaties

KLM

De wanhoop en de boosheid van cao-loze Martinair-piloten neemt toe nu er banen zullen verdwijnen en de vliegersvakbond VNV ze verder richting uitgang duwt.

Piloten van Martinair zitten in de hoek waar de klappen vallen en voelen zich steeds meer door hun vakbond 'verraden' en 'belazerd'. Dit zeggen verschillende direct betrokkenen nadat afgelopen week duidelijk werd dat de KLM met ingang van april afscheid van enkele vrachttoestellen een dertigtal Martinair-vliegers boventallig zullen worden. Een dag later blijkt dat ze in elk geval niet hoeven te rekenen op werk bij KLM en dat maakt de nodige emoties los. De Martinair-vliegers - op dit moment nog 268 in getal - vernamen het nieuws niet van de directie van Martinair maar via vliegersvakbond Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV). Met een nieuwsflits van het huisorgaan van de vakbond werd op 10 maart medegedeeld dat VNV de boventalligheid 'formeel' van de directie van Martinair had vernomen. 'Prioriteit daarbij is behoud van werkgelegenheid voor de Martinair vliegers waar dan ook, zonder gedwongen ontslagen,' aldus de VNV. 'Wederom een erg vervelend bericht voor de Martinair collega’s en dus voor de VNV.' Martinairvliegers laten FTM weten terneergeslagen te zijn over de zoveelste trieste mededeling en benadrukken de 'bedenkelijke rol' van hun machtige vakbond. 'De VNV maakt de facto de dienst uit bij de KLM en het lot van de Martinair-vlieger is van ondergeschikt belang.'

Opgewekte mededeling

Elders in het concern is de sfeer een stuk beter. Een week voor de aankondiging van de boventalligheid van Martinairvliegers deed VNV-president Steven Verhagen bij BNR nog de opgewekte mededeling dat de KLM sinds vorig jaar een 'recordaantal' nieuwe piloten had aangenomen om onder andere de aanstaande pensionering van KLM-vliegers op te vangen. De nieuwe aanwas is echter niet uit de gelederen van Martinair-vliegers afkomstig, maar uit de eigen KLM Flight Academy. De ruimhartig klinkende 'waar dan ook'-belofte van VNV blijkt dan ook een belangrijke restrictie te bevatten: de werkgelegenheid van Martinair-piloten zal worden bevochten, maar een stuurknuppel van een blauw-wit gekleurde kist zullen de rode Martinair-vliegers niet in handen krijgen.
De werkgelegenheid van Martinair-piloten zal worden bevochten, maar een stuurknuppel van een blauw-wit gekleurde kist zullen ze niet in de handen krijgen
‘KLM heeft binnenkort weer vacatures voor piloten, maar dat is op dit moment geen oplossing voor de collega’s die per 1 april bij Martinair klaar zijn’, zei VNV-vicevoorzitter Van den Hudding op 11 maart in het Financieele Dagblad. Hij gaf daarbij aan dat de piloten wel naar Transavia of naar Etihad kunnen, de strategische partner van KLM uit de Verenigde Arabische Emiraten. Desondanks noemen verschillende Martinair-vliegers dit aanbod 'schandalig'. 'De productie van Martinair wordt helemaal door KLM opgenomen en de piloten worden langzaam maar zeker uit het bedrijf gewerkt. De krimp bij Martinair tekende zich bovendien vorig jaar al af en ook de aanstaande pensionering van KLM-piloten was al lang van te voren een vaststaand gegeven. De VNV behartigt enkel de belangen van de KLM vlieger en de rest van vliegend Nederland staat hun carrière ten dienste.' Martinair-piloten laten weten dat de KLM-directie ook 'verantwoordelijkheid' zou moeten nemen. 'Het bedrijf heeft het over keeping the family together,' zegt een van hen. 'De praktijk leert echter dat wanneer je niet over een blauwe pas beschikt, je ook niet tot de familie behoort.' VNV-president Steven Verhagen liet FTM eerder weten zich absoluut niet in de beeld te kunnen herkennen. ‘We hebben de laatste jaren juist alles gedaan voor de Martinair piloten. Zonder onze inspanning was er geen sociaal plan geweest en hadden er mensen op straat gestaan.’

'Dumpluik' voor Martinair-vliegers

De situatie zag er vorig jaar nog anders uit toen de cao voor Martinairvliegers - het zogenoemde Ringvaartakkoord (RVA) - nog levend was. In het RVA was de bepaling opgenomen dat Martinairvliegers met ingang van 1 januari 2014 officieel KLM-vlieger zouden worden. De vliegersvakbond zegde dat akkoord eind vorig jaar op omdat een kleine groep ex-Martinairpiloten bij KLM - verenigd in de Stichting Cockpit Belangen - een rechtszaak had aangespannen om binnen KLM gelijke rechten te verwerven. Dat zou ten koste zou gaan van de verworvenheden van KLM-piloten en dat ging de VNV te ver. Een grote groep piloten van Martinair, vertegenwoordigd door de stichting Algemeen Vlieger Belang (AVB) - eisten vervolgens in kort geding van KLM dat het RVA werd nagekomen, maar verloren de rechtszaak. Het vervangende akkoord - het Steigenbergerakkoord (SBA) - wordt door sommige Martinairvliegers als een 'judaskus' omschreven. Een 'dumpluik' om Martinairvliegers na verloop van tijd op 'pijnloze wijze te kunnen lozen'. Dit akkoord werd in december dan ook niet door de Martinair-vliegers in behandeling genomen.
'Het is waarschijnlijk dat de rechtszaak van de Stichting Cockpit Belangen (SCB) verloren gaat en daarmee tekent zich een catastrofe af'
In de ontwikkelingen van vorige week zien veel Martinair-vliegers hun bange vermoedens bewaarheid. Maar de Martinair-piloten hebben nog een laatste strohalm in handen: de rechtszaak die Stichting Cockpit Belangen tegen KLM en de VNV voert. Wanneer de rechter deze maand besluit dat de overname van Martinair in 2008 ook in arbeidsrechtelijke zin als een overname kan worden bestempeld, dan kunnen de blauwkleurige passen voor de Martinairpiloten worden besteld. Die kans op een gunstig vonnis is echter danig geslonken. De Amsterdamse rechtbank oordeelde maandag in een vergelijkbare zaak die door voormalig cabinepersoneel van Martinair werd aangespannen, dat de overname niet als een overgang van onderneming (OvO) kan worden bestempeld. 'Het is waarschijnlijk dat de rechtszaak van de Stichting Cockpit Belangen (SCB) verloren gaat en daarmee tekent zich een catastrofe af', zegt een Martinair-piloot. 'Althans voor mij en mijn 267 collega's. We zijn door toedoen van het procederende SCB onze cao kwijt en bevinden ons midden in het sterfhuis dat Martinair heet. Met dank aan de VNV. We zijn aan de goden overgeleverd'.   [Update]   Het Financieele Dagblad haalt dinsdagochtend vertrouwelijke bronnen aan die stellen dat KLM het luchtvrachtvervoer (lees: Martinair) wegens overcapaciteit zal afbouwen. Volgens FD zal de vrachtvloot in 2016 in zijn geheel uit bedrijf zijn genomen. Daarbij zullen de banen van alle Martinair-vliegers verloren gaan. De directie van KLM heeft in een reactie laten weten voor de vrachttak 'alle opties open te houden'.