Sterilisatie.

5 Connecties
0 Bijdragen

'Broodjes goud in een kluis voegen niets toe aan de economie', stelt FTM-columnist Jacob Gelt Dekker. Speculanten, met name die in goud, maken economische stimuleringsmaatregelen impotent.

Emile Moreau, de directeur van de Centrale Bank van Frankrijk, was zo bang voor inflatie tijdens de economische en financiële crisis van 1930, dat de enorme goudaankopen van Frankrijk gesteriliseerd werden met een overdreven inkrimping van de geldhoeveelheid tot ongeveer 50 procent. De goedbedoelde intentie van de Franse politiek draaide uit op een desastreuze  deflatie. Het verergerde de crisis en voegde vele jaren toe aan de ellende omdat het noodzakelijke geld voor herstel - in de vorm van goud - opgeslagen lag in koele duistere kluizen.
 
Glibberige reclamemannen en vrouwen in gelikte televisiespotjes prijzen dagelijks zogenaamde veilige beleggingen in goud aan. De speculatiewaarde van goud is de laatste jaren dan ook aanzienlijk opgelopen. Wat er niet bij wordt verteld, is dat ten opzichte van tien jaar gelden de marktwaarde nauwelijks veranderd is. Het monster van een nieuwe alles uitwissende inflatieronde lijkt meer op leeuwen en beren op het angsthazen pad. De door vreesbevangen goudkopers bazuinen de halfslachtige valse argumenten  graag op hun beurt ook nog eens rond. De run op goud, een van de meest onbruikbare metalen onder de ertsen, neemt dramatische proporties aan en bedreigt zelfs snel herstel van de economie. Immers iedere euro belegd in het goudcircuit is werkeloos en ligt renteloos in een kluis. De toepassingseconomie van goud in sieraden en industrie is zeer klein. Investering in kapitaalgoederen daarentegen kan zorgen voor jarenlange productie en werkgelegenheid en daardoor voor welvaart en herstel van onze economie en welvaart.
 
Speculanten voegen niets toe aan reële economische groei. Het zijn eerder parasieten van onze economie. Goudspeculatie is niets dan een windhandel met vette winsten en even zo vaak dramatische verliezen, die genadeloos gaat over de lijken van miljoenen. De goudstandaard van ons geld is allang verlaten. Geld en de waarde daarvan vandaag is alleen gebaseerd op het totaal van productie, consumptie en kapitaalgoederen. Broodjes gesmolten goud in een kluis voegen niets toe aan de economie.
 
Overheden dienen deze onredelijke en schadelijke praktijken aan banden te leggen. Helaas hebben we allen mogen aanschouwen dat bestuurders, net als  ooit de corrupte douanebeambten tijdens het botersmokkel tijdperk, zelf ook allemaal boter op hun hoofd hadden. Een hele reeks Nederlandse vooraanstaande politici die posities bekleedden van minister van financiën tot directeur van de centrale bank werden op ontluisterende wijze te schande gezet, en het doet weinig ter zake of dat terecht of onterecht was. Wat steeds naar voreen kwam was het ontbreken van heldere en duidelijke anti speculatie wet- en regelgeving, maar vooral ook afwezige ethiek en moraal van de dames en heren.
 
Grote speculanten, die ook eigenaar zijn van televisiekabelnetwerken aarzelen niet om dag en nacht een stroom valse informatie in de markt te pompen om het marktsentiment  naar beneden te praten, vooral als ze weer  voor vele miljarden short gaan. Keer op keer zijn ze er in geslaagd en hebben onvoorstlebare vermogens verdiend. Alle pogingen van de overheden om de uit de hand gelopen speculatie het hoofd te bieden zijn mislukt. Het gaat als nooit te voren over de ruggen van een middenklasse van vele honderden miljoenen die leven van wat ze dageljks verdienen en meestal zonder enige reseves de klappen niet kunnen opvangen.
 
Bos- Wellink, het onbenullige duo die onze enomonie jaren leidde en beiden niet van onbesproken gedrag zijn, namen onverwijld de benen. De jongste letterlijk en de pensioengerechtigde in verontwaardigde dikdoenerige  deftigheid. Een nieuw team moet na de verkiezingen aantreden. Het publiek wordt eerst nog dagelijks verstrikt in spitsvondige media gedragen woordenwisselingen. Maar niemand doet wat zo nodig gedaan moet worden.
 
De goudspeculatie gaat onverminderd door en de selffulfilling prophecy van een double dip recessie is bijna een feit. Stimulatiefondsen worden gesteriliseerd door omzetting in stil dof werkeloos goud. De ene economische maatregel na de andere wordt impotent gemaakt.
 
Ik zal onze nieuwe ploeg een pak Viagra sturen.