'Dit is een lulverhaal'

Lastige vragen beantwoorden over de toestand van het bedrijf is niet altijd even makkelijk. Zo liet Henk van der Kwast, ceo van de beursgenoteerde Stern Groep - de grootste autodealer van Nederland - vanaf zijn vakantieadres merken. 'Ik vind het een klere-negatief stuk.'

Het vakantiegevoel van Henk van der Kwast, ceo van de beursgenoteerde dealerholding Stern Groep, is vorige week enigszins verstoord door een aanstaande Follow The Money-publicatie in het vakblad Automotive. ‘Ik zit in het buitenland en heb dat stukje gelezen, maar ik weet niet of ik daar nog commentaar op ga geven. Ik vind het zo’n klere-negatief stuk,’ luidden de eerste zinnen van Van der Kwast na het lezen van het conceptartikel over het aanstaande ontslag van CFO Joris ten Brink, een financiële analyse van de jaarcijfers 2014, de afsplitsing van de winstgevende leasetak en de gemengde reacties daarop van investeringsmaatschappijen en analisten.

Afsplitsing lease-tak

De beursgenoteerde autodealerholding Stern, jaaromzet: ruim 900 miljoen euro, bracht in maart het jaarrapport 2014 uit en wist daarbij ondanks de inzakkende automarkt een resultaat na belastingen van 3,6 miljoen euro te presenteren.

Het nieuws hield in dat Stern ervoor gekozen heeft om de renderende leasetak fiscaal af te splitsen van de overige activiteiten

Het was hoofdzakelijk de leasetak van Stern die voor de nodige verlichting zorgde bij de inzakkende dealeractiviteiten en de verlieslatende overige activiteiten zoals onderhoud. Het nieuws hield in dat Stern ervoor gekozen heeft om de renderende leasetak fiscaal af te splitsen van de overige activiteiten. Daarvoor heeft er een interne verkoop van SternLease (bijna 7.300 leasecontracten eind 2014) plaatsgevonden à 80 miljoen euro – vrijwel gelijk aan de beurswaarde van de gehele Stern Groep. De transactie leverde bovendien een welkome belastingbate op van bijna 4 miljoen euro waardoor het resultaat, ná belasting, in de plus kwam.

van der kwast in het voorwoord Bron: screenshot jaarverslag 2014

De afsplitsing leverde gemengde reacties op: SNS Securities gaf een koopadvies en verhoogde het koersdoel van 14 euro naar 20 euro per aandeel. De reden? ‘De solvabiliteitseisen zijn lager voor lease dus door het afsplitsen van leaseactiviteiten kunnen ze daar meer schulden in kwijt en kunnen ze verder groeien in lease. Ze worden dan minder geremd door de dealeractiviteiten die banken minder graag willen financieren,’ zegt Edwin de Jong, analist bij SNS Securities.

Kempen en Blokker stappen uit

Het advies wordt niet door iedereen opgevolgd. Afgelopen vrijdag werd bekend dat het investeringsvehikel van de familie Blokker, HB Capital (het voormalige Breedinvest), haar belang in de Stern Groep heeft afgebouwd van 4,5 procent naar 2,9 procent. Het treedt daarmee in de voetsporen van Kempen Capital Management dat half april hun belang van bijna 5 procent verkleinden naar iets meer dan 2,5 procent. Een transactie met een omvang van bijna 2 miljoen euro. Kempen vreest voor de financiering van de overige activiteiten nu het best renderende onderdeel apart geld kan ophalen. ‘Het lease-onderdeel is fiscaal apart gezet waardoor er voor de belegger minder duidelijkheid is,’ zegt Frank Verschoor, woordvoerder van Kempen Capital Management. Het afsplitsen vormt een groter risico met betrekking tot de financiering van de overige activiteiten, want het financieren van lease is door banken gewild, maar het dealership niet.’  

Het achtergrondartikel valt te lezen via de website van het Vakblad Automotive (deels openbaar, deels achter betaalmuur). Onderstaand wat er telefonisch aan vooraf ging nadat het concept-artikel was verstuurd naar ceo Henk van der Kwast.

 

Van der Kwast: ‘Ik zit in het buitenland en heb dat stukje gelezen, maar ik weet niet of ik daar nu commentaar op ga geven.’

FTM: Want?

‘Ik vind het zo’n klere-negatief stuk. Ik begrijp niet waarom je dit doet.’

Wat klopt er niet aan?

‘We hebben bijvoorbeeld helemaal geen ruzie met Ten Brink, dat heb ik u gezegd. Hij is voor de komende stappen door de Raad van Commissarissen te licht bevonden en daarom zijn we op zoek naar een nieuwe CFO. En toch schrijft u bijna een hele pagina met gedoe daarover.’

Het betreft een CFO van een beursgenoteerde onderneming, hij wordt in het persbericht te licht bevonden en u hebt tegen Dow Jones gezegd dat hij kwaad de deur is uitgelopen.

‘Dat heb ik helemaal niet gezegd.’

U hebt Dow Jones niet te woord gestaan?

‘Jawel, maar ik heb jou ook te woord gestaan en daar kun je ook alles mee doen. Ik vind het prima, ik bel en mail de hoofdredacteur wel.’

Ik zou het fijn vinden als u mij even in cc zet.

‘Nee, wat jij fijn vindt, maakt me niet zoveel uit. Want dat maakt jou ook niet uit.’

Ik probeer meer een oplossing te zoeken voor mogelijke onjuistheden.

‘Waar moet ik beginnen? Het artikel heeft een negatieve teneur en er staan domme dingen in. We hadden een fiscaal compensabel verlies uit het verre verleden. Iedereen die ons een beetje kent, weet dat we destijds Budget Rent a Car hebben overgenomen en daarmee hebben we een groot fiscaal compensabel verlies ingekocht. Dat wás al zo. Door het op afstand plaatsen hebben we de latentie gerealiseerd.’

Het resultaat is dat de fiscale afsplitsing een belastingbate heeft opgeleverd van bijna 4 miljoen euro waardoor de winst ná belasting weliswaar positief is, maar vóór belasting 2 ton negatief is.

‘U zou ook een heel andere opstelling kunnen kiezen: in automotive-Nederland is er toch nog een grote tent die gewoon nog overeind staat en die het zich kon veroorloven om 3-4 miljoen reorganisatielasten te nemen zónder in verlies te gaan. Maar dat doet u niet, want het moet allemaal naar beneden geschreven worden. Als u nu eens kijkt naar 2014 dan hebben we een heel redelijk jaar gemaakt, want we hebben 4 miljoen verlies geleden bij onze Ford-tak – reorganisatie en operationele verliezen samen. Als je dan corrigeert voor een goodwill afboeking van 1 miljoen op Mango Mobility [Stern nam in december 2014 deze dealerketen over gespecialiseerd in elektrisch vervoersmiddelen tot 45 km/u, DM]. En corrigeert voor een vordering van 7 ton. Dan heb je een eigenlijk een resultaat van 5,7 miljoen voor belasting. Maar dat lukt jullie niet. Dat geeft niks, maar tegen domheid is niks bestand.’

Zo kijkt u er tegenaan.

‘Zo kijk ik er tegenaan? Ik heb meer verstand van de autobusiness dan jij, denk ik. En van mijn eigen bedrijf zeker. U schrijft ook dat we tegen onze bankconvenanten zitten, maar dat is een lulverhaal.’

Er staat letterlijk in het jaarverslag 2014 dat Stern er 0,1 procent boven zat eind 2014.

‘Dat was eenmalig en maar twee à drie weken lang. Dat kwam door een te hoge voorraad vanwege een enorme oudejaarspiek. Dát is de enige reden dat we tegen de solvabiliteitsgrens aan zijn gekomen. Maar dat schrijft u niet op. Ik kan u vertellen dat we bij de nieuwe kwartaalcijfers daar weer boven zitten.'  

 

Update: Stern heeft de cijfers over het eerste kwartaal van 2015 naar buiten gebracht. De solvabiliteit verbeterde en kwam eind maart 2015 uit op 25,9 procent (eind vorig jaar bedroeg dat nog 24,8 procent). De Stern Groep rapporteerde een behoorlijke omzetgroei (+12,5%) ten opzichte van q1 2014. Het resultaat na belastingen bleef echter gelijk met 2,1 miljoen euro. Stern ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. ‘Het resultaat na belastingen over het eerste kwartaal 2015 is op zich al bemoedigend en de ontwikkeling van de orderportefeuille bij een aantal merken geeft aan dat 2015 inderdaad een beter jaar zal worden dan 2014.’  

dennis@ftm.nl