Stinkende oude wonden

6 Connecties

Relaties

Griekenland Europa Beleggers Schuld

Organisaties

EU

Werkvelden

Economie
38 Bijdragen

Tegen beter weten werd Griekenland de euro ingerommeld. De wonden die de EU daarmee opliep, worden nu langzaam opengereten, met alle risico's van dien. Superbeleggers als Warren Buffett verkochten reeds massaal aandelen. Ook belegger Jan Dwarshuis is op zijn hoede.

Afgelopen woensdag 4 februari besloot de ECB om Griekse staatsobligaties niet langer te accepteren als onderpand. De president van de ECB, Mario Draghi,  is een standvastig man en denkt in rechte lijnen. Hoe heeft het zover kunnen komen? Tijdens de toetreding van Griekenland tot de EU was het de Nederlandse econoom en voormalig politicus Henk de Haan die een motie indiende om de Grieken te weren. Volgens De Haan waren de cijfers van Griekenland opgepoetst. Toenmalig minister van Financiën van Nederland, Gerrit Zalm, wist waarschijnlijk donders goed dat De Haan gelijk had, maar rommelde de Grieken toch de euro in. Volgens De Haan om de democratische tentakels van de EU nog verder uit te breiden. Dit merkwaardige karaktertrekje van Zalm zouden we later wederom zien oplaaien tijdens zijn aanstelling bij de teloorgegane DSB Bank.

Financial Engineering

Voormalig Minister van Financiën, Jan Kees de Jager, beloofde zijn Nederlandse onderdanen jaren later dat de Grieken alles zouden terugbetalen inclusief rente. Misschien dat De Jager in 2100 gelijk zal krijgen als de schuld van circa 18 miljard euro aan Nederland door inflatie eindelijk is verdampt. Duidelijk is dat langzaam maar zeker oude stinkende wonden worden opengereten. De Grieken proberen ondertussen met 'financial engineering' onder het juk van de trojka uit te komen. Ik betwijfel of dit zal slagen.
het beleggingsbeleid van Bogle, Buffett en Soros is al enige tijd terughoudend
Volgens illustere beleggers zoals Bogle, Buffett en Soros, negeert de financiële wereld de huidige risico’s, aangewakkerd door valutaverschuivingen en geopolitieke spanningen. Hun beleggingsbeleid is al enige tijd terughoudend. Buffett houdt circa  60 miljard dollar cash aan in plaats van de gebruikelijke 20 miljard en Soros hedget al geruime tijd gedeeltelijk zijn portfolio. Bogle merkt op dat u voorbereid moet zijn op een koersval van meer dan 30 procent en wanneer u zich dit niet kunt veroorloven heeft u op de beurs niets te zoeken; waarvan akte.

Schuldenbelasting

Ik breng u in herinnering dat het IMF eind 2013 eens gesuggereerd heeft om een éénmalige schuldenbelasting te heffen op spaarvermogen, waardepapieren en vastgoed. Een advies van de ingehuurde Boston Consulting Group ging nog een stap verder door te adviseren om maar liefst één derde van uw vermogen te confisqueren. Dit zijn maatregelen die passen bij een oorlog waarbij de bezetter u dwingt uw vermogen af te staan.

CAC Clausule

De zogenaamde CAC clausule (Collective Action Clause) is sinds 2013 verankerd in het Europese recht. In een noodgeval kunnen houders van staatsobligaties met terugwerkende kracht onteigend worden. Ik lees in de westerse pers wel eens iets over Rusland, maar ik heb het nu over de Europese Unie. Het betreft voornamelijk houders van staatsobligaties, levensverzekeringen, spaarbrieven en conservatief ingestelde fondsstructuren. Het is dan ook geen toeval dat deze aanbieders wettelijk verplicht zijn om in een zogenaamde 'hoge rating' te beleggen, wat meestal staatsobligaties zijn. Sinds 2013 bevatten alle staatsobligaties de CAC clausule. Binnen vijf jaar zal grofweg de helft van alle uitgegeven obligaties onder deze CAC clausule vallen.

Risico’s

Zo zijn er binnen de Europese Unie meer uiterst bijzondere maatregelen genomen om u in een noodgeval voor het blok te kunnen zetten of om u verder te knevelen. Op deze manier probeert de EU – mogelijk – in een noodgeval stinkende wonden te genezen. Maar dat gaat dan wel over de rug van veel beleggers en pensioenhouders en brave spaarders heen. Het zijn allemaal eenvoudige signalen dat de risico’s zijn toegenomen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Rest mij u een goed weekend te wensen. Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.