Stoelendans

De strapatsen van centrale bankiers hebben geleid tot een stoelendans onder beleggers, schrijft Jan Dwarshuis. De extreem lage rente heeft geresulteerd in oplopende aandelenkoersen, maar daar staan niet of nauwelijks financiële resultaten tegenover. Hoe lang gaat dat nog goed?

Centrale bankiers bepalen momenteel de muziek in de stoelendans van de wereldeconomie. De Federal Reserve (Fed) geeft in de Verenigde Staten de toon aan, en de Europese Centrale Bank (ECB) zet heel langzaam koers naar onbekende financiële wateren. Het laatste bedrijf van de stoelendans is een feit en het wordt steeds lastiger om een goede plaats te vinden als de muziek stopt. Beleggers lijken zich daar echter totaal geen zorgen over te maken. Zij extrapoleren het effect van een extreem lage rente vrolijk door naar de toekomst.

Recessie

De handel in de wereld staat al enige tijd onder druk. Een dergelijke situatie heeft zich nog nooit voorgedaan zonder dat er een recessie volgde. De opbrengsten van bedrijven laten inmiddels al zes kwartalen achter elkaar een daling zien, een plaatje dat we eerder hebben gezien in 1991. Toen schonken beleggers in eerste instantie geen aandacht aan de alsmaar dalende opbrengsten van bedrijven, en ook  nu lijken investeerders overtuigd van hun gelijk en blijven ze meedoen aan de stoelendans. De opgelopen olieprijs wordt algemeen gezien als een feest, maar deze zal een recessie juist sneller in de hand werken.

Beleggers extrapoleren het effect van de extreem lage rente vrolijk door naar de toekomst

Rente

In mijn ogen is de kans klein dat de voorzitter van de Fed, Janet Yellen, de rente binnenkort verhoogt. De jongste cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid zijn namelijk desastreus en daarnaast zou het China in de kaart spelen. Dat land wordt dan mogelijk gedwongen om zijn munt te devalueren en daar zitten de VS niet op te wachten. Overigens is een mogelijke devaluatie van de Chinese munt sowieso een aandachtspunt dit jaar. De relatieve rust rond het gigantische land is slechts van tijdelijke aard.

QE

De Fed beëindigde in 2014 haar monetaire verruiming (QE). Het is geen toeval dat sindsdien de S&P 500 een zijwaarts patroon vertoont, na eerder tot recordhoogten te zijn gestegen. De correlatie tussen de opgeblazen balans van de Fed en de opgelopen S&P 500 is opvallend. Het bruto nationaal product van de VS is nauwelijks toegenomen door alle strapatsen, en dit verklaart waarom de gewone man er weinig of niks mee is opgeschoten. In Europa draait Mario Draghi van de ECB een kopie van dit beleid uit.

Het bruto nationaal product van de VS is nauwelijks toegenomen door alle strapatsen

Een neveneffect van deze aanpak is dat zwakke bedrijven veel kunnen maskeren vanwege de extreem lage rente. Normaal gaat een bedrijf failliet als de financieringslast te hoog is, maar nu is men soms nog in staat om goedkoop geld te lenen. Het zou mij niet verbazen als met name de energiesector geconfronteerd wordt met de nodige defaults. Shell — de hoeksteen van veel Nederlandse portfolio’s — torst inmiddels een schuld van 70 miljard dollar mee.

De financiële stoelendans is in volle gang. De aandelenbelegger die aantrekkelijk wil inkopen zal geduld moeten hebben, maar zal hiervoor uiteindelijk wel beloond worden. En als het moment daar is dat de aandelenmarkten onderuit gaan, moet hij ook nog beschikken over sterke zenuwen en zijn huiswerk gedaan hebben.

Rest mij u een goed weekend te wensen.

Over de auteur

Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.

Lees verder Inklappen