Stop de beursgang van ABN Amro #IPOABNAmroNO

De too big to fail-risico's van onze staatsbank zijn onaanvaardbaar. Blaas de beursgang af en maak van ABN Amro een algemene nutsbank die de consument en de haperende motor van onze economie – het midden- en kleinbedrijf – volledig ten dienste staat [Update]

De publieke verontwaardiging over de loonsverhogingen bij banken en verzekeraars hebben het vertrouwen in de financiële sector voor de zoveelste keer een opdoffer bezorgd. Er lijkt maar geen einde te komen aan de lange lijst met schandalen en incidenten die de financiële sector voortbrengt. Dat is slecht voor alle betrokken. Voor de klanten, voor de werknemers en voor onze economie als geheel. Het is de hoogste tijd dat hier verandering in komt.

Granietharde kapitalist

De eerste stap werd vrijdag door Jeroen Dijsselbloem genomen: het uitstellen van de beursgang van ABN Amro. En het is ironisch dat hij daarvoor de recente salarisverhogingen bij dé Bank – een royaal schot in eigen voet van Gerrit Zalm en de zijnen – als reden noemt. Socialist Dijsselbloem opereert immers als een granietharde kapitalist. Hij voert al weken strijd met de top van ABN Amro over het afbreken van de beschermingsconstructies die de bank moeten vrijwaren voor vijandige overnames. Deze constructies worden door beleggers niet gewaardeerd en precies die groep van mensen wil Dijsselbloem behagen. De Dijs heeft één doel voor ogen en dat is een maximale opbrengst scoren bij de beursgang van de staatsbank. Dat die later opgepeuzeld kan worden door buitenlandse banken die naar ECB wens kolossale afmetingen moeten gaan krijgen, zal hem verder een zorg zijn. Met alle consequenties van dien.
Afstel van de beursgang is niet genoeg, de IPO van ABN Amro moet worden afgeblazen
Uitstel van de beursgang is daarom niet genoeg. De beursintroductie van ABN Amro moet worden afgeblazen. De bank moet worden opgesplitst en vervolgens omgebouwd tot een innoverende maatschappelijke onderneming waar het Nederlandse publiek en het midden- en kleinbedrijf weer volledig op kan vertrouwen.

Nu al too big to fail

Hoewel van ABN Amro niet veel meer over is gebleven dan een Nederlandse speler, vormt de bank vanwege zijn omvang nog steeds een 'systeemrisico'. De bank mág om die reden niet failliet gaan. Too big to fail heet dat. De staat springt bij als het misgaat, de belastingbetaler krijgt de rekening gepresenteerd. Dat gevaar is niet door meer regelgeving, intensiever toezicht en de Basel-akkoorden weggenomen. Banken die too big to fail waren, zijn dat nog steeds, schreef ik al eerder. Dat geldt ook voor ABN Amro. De essentie is dat wij als samenleving nog steeds de werkelijke risico’s voor de ambities van deze instelling dragen; de upside is voor de toekomstige aandeelhouders en het management. Om die simpele reden is het onaanvaardbaar dat een bank als ABN Amro, die vanwege zijn omvang nu al niet failliet mag gaan, nog groter mag groeien. Toch is dat precies wat de plannen zijn van het huidige management van bank en vooral de op maximale opbrengst gerichte Jeroen Dijsselbloem. Ze streven er naar om met de beursgenoteerde onderneming de één-dimensionale rendementseisen van anonieme aandeelhouders in te willigen.
De essentie is dat wij als samenleving nog steeds de werkelijke risico’s voor de ambities van ABN Amro dragen
Daarnaast heeft het van de ondergang redden van de bank een slordige 30 miljard euro gekost. De geschatte opbrengst bij beursgang levert hooguit twee derde van dit bedrag op. Waarom zou de Staat, zouden wij, dit enorme verlies nemen? En wat als de bank nadien in buitenlandse handen komt, hoe zit het dan met de werkgelegenheid? Het kabinet heeft besloten tot de beursgang maar heeft op geen enkel moment diepgaand over alternatieven gesproken en heeft zich mogelijk vooral door de eenzijdig redenerende bankenlobby laten voorlichten. Ik meen te kunnen concluderen dat het democratisch proces hier niet optimaal heeft gefunctioneerd.

Het alternatief is er

Het alternatief bestaat niettemin en het is nog niet te laat om het roer om te gooien. ABN Amro kan alsnog een onderneming worden met een aanvaardbare omvang waarbij klanten – klein en groot – niet langer uitsluitend winstobjecten zijn. Een onderneming die de lange termijn op het oog heeft, die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid inziet en volledig omarmt. Een innoverende instelling met een positieve impact op de samenleving en waarvan het rendement niet uitsluitend in euro’s wordt uitgedrukt. Daarvoor zal de bank kleiner moeten worden. De private bank van ABN Amro – die de facto een monopolie positie inneemt – kan zonder veel problemen worden afgesplitst en zelfstandig voorbestaan. De weinige grootzakelijke activiteiten kunnen in een zelfstandig bedrijf worden ondergebracht. Deze bank kan zich eventueel tot een zakenbank gaan ontwikkelen en naar eigen goeddunken en met bijbehorende salarissen de internationale concurrentie aangaan. Het voornaamste deel dat resteert zal zich moeten omvormen tot een algemene nutsbank die de consument en de haperende motor van onze economie – het midden- en kleinbedrijf – volledig ten dienste staat. Een type bank waar in het verleden successen mee werden geboekt en waarop we weer kunnen vertrouwen. Een bank die wortelt in deugdelijke normen en waarden en waarvan de werknemers zich niet langer meer vervreemd voelen en ook door de samenleving niet meer als paria’s worden beschouwd. Daarom roep ik, als onbescheiden voorman van dit jonge journalistieke platform, de leden van Tweede Kamer op om opnieuw het debat over de toekomst van ABN Amro te voeren. De op handen zijnde beursgang van ABN Amro dient niet alleen te worden uitgesteld, maar te worden afgeblazen nu het nog kan. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem dient de mogelijkheden voor een rigoureus andere aanpak grondig te laten onderzoeken. Laten we de unieke kans om van ABN Amro een maatschappelijke onderneming te maken waarop iedereen trots kan zijn, niet voorbij gaan. #IPOABNAmroNO

[Naschrift]

Goed om te zien dat Emile Roemer zondag de handschoen heeft opgepakt. Het debat in de Kamer kan beginnen. Ik heb nog een kleine toevoeging. Roemer wil dat ABN Amro ook op langere termijn een staatsbank blijft. Ik betwijfel of dat wel de juiste weg is. Er zijn andere mogelijkheden denkbaar. Waarom zouden onze pensioenfondsen niet eigenaar worden van nutsbedrijven als (het kleinere) ABN Amro? Je zou je ook kunnen voorstellen dat de klanten van de bank in de toekomst eigenaar worden. De kern is dat nutsbanken niet te groot mogen worden en niet aan de beurs genoteerd moeten staan om zo gegeseld te worden door de eisen van eenzijdig naar geldelijk rendement zoekende lieden en instellingen. PS hierbij ook het deel van de uitzending van Pauw van afgelopen vrijdag waarin ik was te zien en ik het stoppen van de beursgang aan de orde heb gebracht.