De strapatsen van Nout Wellink

4 Connecties

Relaties

Financiële sector

Personen

Nout Wellink Pieter Lakeman

Organisaties

DSB Bank
2 Bijdragen

Columnist Pieter Lakeman komt op verzoek nog even terug op zijn confrontatie met Nout Wellink. 'Hij had er persoonlijk belang bij het faillissement van DSB Bank te voorkomen'.

Na mijn column van vorige week waarin ik lof toe zwaaide aan de curatoren van DSB Bank, werd mij door de redactie van Follow the Money gevraagd waarom ik geen aandacht had besteed aan de pogingen van Wellink om mij strafrechtelijk te laten vervolgen. Vandaar nog even deze toevoeging. Wellink moet indertijd al gevreesd hebben dat curatoren ooit DNB zouden kunnen dagvaarden wegens het onterecht verlenen van een bankvergunning aan Dirk Scheringa en het falende toezicht van DNB. Die vrees heeft Wellink indertijd tot rare strapatsen bewogen. Hij had er persoonlijk belang bij het faillissement van DSB Bank te voorkomen. Natuurlijk wist Wellink dat de bankvergunning ten onrechte aan DSB Bank was verleend (nota bene tegen de interne adviezen in) en natuurlijk moet Wellink geweten hebben dat DNB onder zijn leiding ernstig tekort was geschoten bij het toezicht op DSB Bank.

De leugen van Wellink

Toen ik 1 oktober 2009 namens Hypotheekleed tot een bankrun opriep was DSB Bank al technisch failliet. Dat bleek ook uit het eerste curatorenverslag. De verliezen liepen elke dag verder op maar zijn door het faillissement gestopt. Desondanks beweerde Wellink op 2 oktober dat DSB Bank voldoende solvabel was. Een leugen waarmee deze falende toezichthouder spaarders heeft bedrogen. Na deze leugen bleef de bankrun doorgaan. Daaruit bleek dat spaarders meer geloof hechtten aan mijn woorden dan aan de woorden van Wellink. Vervolgens verloor Wellink ook de strijd om het faillissement.
'Wellink wilde het faillissement voorkomen om geen prestigeverlies te leiden'
Een formeel faillissement was naar mijn mening wenselijk omdat ik wist dat curatoren veel hogere schadevergoedingen aan de slachtoffers/klanten van DSB Bank zouden uitkeren dan Scheringa of een overnemende partij zou doen. Wellink wilde het faillissement voorkomen om geen prestigeverlies te leiden. Aanvankelijk leek Wellink zijn zin te krijgen. De banken leken bereid DSB Bank over te nemen maar nadat Piet Moerland, voorzitter van de Rabobank en vice voorzitter van de Nederlandse Bankiersvereniging, van een buitenlandse reis was teruggekeerd en mijn waarschuwende e-mail van 30 september had gelezen, keerden de kansen. De banken zagen geen heil meer in het redden van DSB Bank. De gefrustreerde Wellink drong aan op strafrechtelijke vervolging omdat ik een bankrun had georganiseerd. Dat was een absurde actie. Daarmee heeft hij nog wel de minister van Justitie geïnspireerd tot het aankondigen van een wetsontwerp waarin het verspreiden van negatieve berichten over banken strafbaar zou worden gesteld. Ik schreef al dat dat wetje een stille dood gestorven is. Het zal niemand verbazen dat ik me door curatoren gesteund voelde toen zij vorige week hun actie tegen DNB bekendmaakten.