Belegger, let op uw cortisol-gehalte

Scherp dalende beurzen leiden bij beleggers tot een stijging van het stresshormoon cortisol. En dat leidt tot risico-aversie en irrationele angsten. Ze verkopen, terwijl op zo'n moment kopen beter kan uitpakken, betoogt belegger Jan Dwarshuis.

De beweeglijkheid van de markten, ook wel volatiliteit genoemd, bezorgt beleggers over het algemeen veel stress. Niemand vindt het immers leuk als de beurskoersen in no time dalen. Dit betekent overigens niet dat het bedrijf waarin geïnvesteerd is, minder waard geworden is; dit is bij velen een denkfout.

De VIX-index weerspiegelt de volatiliteit en wordt vaak aangegrepen om uit te leggen hoe angstig beleggers zijn. Maar de VIX-index is niet meer dan een rekenmodel dat in correlatie staat met de all time highs van de S&P 500. Iedereen weet dat dalende markten zich sneller voltrekken dan stijgende, hetgeen verklaart dat de VIX-index in zo’n geval als paniekbarometer uitstekend dienst doet.

Een sterk opgelopen VIX-index kan ook hebzucht vertolken

Risico

In onze wekelijkse outlook ben ik onlangs ingegaan op het feit dat een sterk opgelopen VIX-index ook hebzucht kan vertolken. Dit karakter van de VIX-index is over het algemeen onderbelicht. Veel beleggers en journalisten vertalen een sterk opgelopen VIX naar angst, terwijl het risico van een investering juist sterk gedaald is, hetgeen hebzucht uitlokt. Immers de prijs die men betaalt voor de aankoop van een aandeel is lager, waardoor u minder exposure en logischerwijs ook minder risico heeft.

Stress

Interessant is de vraag hoe de belegger zich gedraagt onder stress. In een recente publicatie in de Proceedings van de National Academy of Sciences wordt een interessante bevinding toegelicht: het menselijk wezen heeft geen stabiele voorkeur voor risico’s, maar als de stress toeneemt wordt er risico-avers gehandeld; cortisol is daarbij de aanjager. Wanneer dit stresshormoon wordt aangemaakt draagt het bij aan een wijdverspreide risico aversie, hetgeen ook wel wordt omschreven als irrationeel pessimisme.

Dit stresshormoon draagt bij aan een wijdverspreide risico aversie, ook wel omschreven als irrationeel pessimisme

Instabiel

De keuze bij het aangaan en inschatten van risico’s door de mens is als instabiel te bestempelen. Wanneer de koersen oplopen worden er meer risico’s genomen, bij een daling vice versa. Cortisol reageert krachtig op toenemende volatiliteit en scherpe beursdalingen. Vreemd genoeg zouden beleggers tijdens beursdalingen juist sterk ondergewaardeerde bedrijven moeten opkopen, hetgeen de economie op termijn alleen maar ten goede komt. De psychologische verschuiving werkt alleen maar meer instabiliteit in de hand hetgeen voer is voor economen, risk officers maar vooral ook value investors.

Met deze wetenschap zouden beleggers hun voordeel kunnen doen; wanneer u bij een volgende scherpe koersdaling een verhoogd cortisolniveau bij uzelf waarneemt, zou u eens goed te rade moeten gaan of het niet een ultiem koopmoment in plaats van verkoopmoment is. Kalmte is uw redding.

Rest mij u een goed weekend te wensen.


Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.