Succesvolle dure Duitse Gründlichkeit

Duitse autobouwers produceren twee keer zoveel auto’s als de VS en betalen hun arbeiders twee keer zoveel uit. Hoe zit dat?

In Duitsland produceerden autofabrikanten in 2010 meer dan 5,5 miljoen auto’s; hun Amerikaanse tegenhangers kwamen niet verder dan 2,7 miljoen. Tegelijkertijd verdiende een Duitse werknemer in de auto-industrie 67 dollar per uur aan loon en sociale voorzieningen. De Amerikaan moest tevreden zijn met 34 dollar per uur. En toch zijn de grote drie Duitse automakers – BMW, Daimler (Mercedes-Benz) en Volkswagen rendabel. Vreemd, zou je denken.

'Werken totdat je erbij neervalt' 
Kevin C. Brown schrijft in zijn artikel over het pikante verschil tussen de twee automobielnaties. “In Duitsland opereren de autoproducenten in een werkmilieu dat ‘werken totdat je erbij neervalt’ uitsluit; in de VS heerst er een werksfeer dat zo’n moordende werkhouding juist aanmoedigt.”
 
Twee elementen in Duitsland garanderen hoge lonen en goede werkomstandigheden voor de personeelsleden. Het eerste is IG Metall. Bijna iedere arbeider is lid van deze vakbond. Hoewel de arbeider het stakingsrecht heeft, gebruikt hij het zelden.
 
Horst Mund, directielid van IG Metall: “Een uitgebreid stelsel van conflictbeheersing voorkomt een uitbundige inzet van dit vakbondsgoed. Het systeem zorgt ervoor dat de twee strijdende partijen bijna altijd tot een compromis komen.”
 
Poldermodel
Het tweede is de Duitse grondwet die elke fabriek het opzetten van een ondernemingsraad voorschrijft. In dit college overleggen het bestuur en de werknemers samen over de werkomstandigheden op de vloer. Mund: “Dit poldermodel garandeert samenwerking.”
 
Mund benadrukt dat dit “regelrecht indruist tegen de neoliberale denkwijzen. Wij hebben krachtige vakbonden, goed sociale voorzieningen én hoge lonen. Volgens hun geleerdheid zouden wij al lang en breed naar de Filistijnen gegaan zijn. Kijkend naar de florisante resultaten bewijzen deze dat wat de neoliberalen beweren dat goed is voor de industrie - totale opofferingsgezindheid van het willoze personeel dat spotgoedkope arbeid levert - niet het geval is.”
 
Contraproductief  
Michael Maibach, directeur van de European American Business Council, het treffend verklaart: “De onderneming-vakbond relatie werkt in Amerika contraproductief, terwijl zij in Duitsland juist gespitst is op de zoektocht naar een oplossing. En dus voortbrengend is.”
 
Overleeft zo’n ‘vruchtbare’ onderneming-vakbond relatie ook als een Duitse automaker een fabriek in de VS opent?
 
Nee. BMW paste zich heel rap aan het heersende Amerikaanse arbeidsethos in Spartanburg, South Carolina, aan. Het koos juist voor deze staat vanwege zijn vakbondsonvriendelijke regelgeving en haalde vakkundig de angel uit de vakbondskracht. Daar bovenop betaalt het hetzelfde lage loon uit als de plaatselijke concurrenten.