Symbid wil vertrouwen mkb in financiering herstellen

De financiering van het mkb laat te wensen over nu de banken hun handen daarvan hebben afgetrokken. Mkb-financieringsbemiddelaar Symbid wil het vertrouwen van het mkb in financieringsmogelijkheden herstellen. FTM sprak met hun ceo Korstiaan Zandvliet.

'Wij waren een van de eersten, zo niet de eerste in de wereld die in 2007 met een platform kwamen voor financieringsbemiddeling voor het mkb. Ons initiatief werd zelfs in de VS opgemerkt', vertelt Symbid-oprichter en ceo Korstiaan Zandvliet met gepaste trots. Een vraaggesprek over zijn financieringsplatform, over economie en de motor daarvan: het mkb.

Gat in de markt

Het probleem is bekend: banken verlenen te weinig krediet aan het midden- en kleinbedrijf (mkb). Na vier decennia teveel krediet te hebben verleend gaat de deur van de bank dicht voor de kleinere ondernemer en de starter. Kleine kredieten zijn bewerkelijk en duur. En nu er, om ze veiliger te maken, hogere kapitaaleisen aan de banken worden gesteld, geven ze minder krediet aan het relatief risicovolle mkb. Om de gevraagde kapitaalbuffers te versterken moeten bij de banken de winsten omhoog en de kredietrisico’s omlaag. Dat merkt een mkb'er met een kapitaalbehoefte aan den lijve. De gewijzigde regelgeving heeft de banken kopschuw gemaakt voor het risico dat ze lopen bij leningen aan kleinere ondernemingen. Ondanks de historisch lage rentes waarvoor de banken tegenwoordig bij de ECB terecht kunnen. Doordat een deel van het aanbod wegviel, maar de vraag naar geld niet, viel er een gat in de markt voor alternatieve financieringsvormen voor het mkb en voor starters. De Rijksoverheid (Ministerie van Economische Zaken) ziet dat gat intussen ook en heeft, samen met diverse marktpartijen, initiatieven genomen om het mkb te ondersteunen.

Symbid was er vroeg bij

Symbid springt ook in dit gat. Het is een organisatie die bemiddelt tussen vraag en aanbod van financiering aan het mkb. Het netwerk van Symbid is breed, er zitten ex-ondernemers met geld in, maar ook banken, branche-organisaties en professionele investeerders. Zandvliet is, samen met Robin Slakhorst en Maarten van der Sanden, oprichter van Symbid. Zij houden kantoor in Rotterdam en met hun team van vijf-en-twintig man kijken ze vanaf de elfde etage uit over de Rotterdams havens, net zo'n belangrijke motor van de Nederlandse economie als het mkb. Bent u mkb-ondernemer, starter of heeft u een eenmanszaak en ondervindt u moeilijkheden bij uw bank om aan geld te komen? Dan is het misschien niet zo'n gek idee om eens bij Symbid rond te kijken. Het bedrijf richt zich namelijk volledig op het financieren het midden- en kleinbedrijf, dat het de laatste jaren zo zwaar te verduren had. Reden waarom zowel aan aanbod- als aan vraagzijde partijen geïnteresseerd zijn om met Symbid zaken te doen. Symbids mission statement laat er geen twijfel bestaan over welke ondernemers zij op het oog hebben: "Symbid's mission is to simplify the way small businesses are funded with technology that enables a more transparent, efficient way of working. The Funding Network™ by Symbid is where companies get funded and grow." Er is duidelijk behoefte aan deze vorm van financieringsbemiddeling. Zie onderstaande grafiek.

Groei Symbid Blauw = jaarlijkse groei Rood  = cumulatief Groei Symbid
Blauw = jaarlijkse groei
Rood = cumulatief

De bemiddeling voor financiering betreft niet alleen crowdfunding, maar het gehele palet aan financieringsvormen. In Nederland - via vestigingen in Rotterdam en Amsterdam - en in het buitenland. Recent opende Symbid een kantoor in Milaan. De Italiaanse tak komt onder leiding van Marco Bicocchi Pichi, in 2014 Italië's business angel van het jaar. Intussen heeft het Rotterdamse bedrijf ook een oogje op de Duitse markt. En moederorganisatie Symbid Corp. kan bogen op een notering aan de OTC markt in de VS. Zo'n internationale tegenwoordigheid brengt een uitgebreid  netwerk mee, wat Symbid ziet als misschien wel het sterkste selling point.

Hoe werkt het?

Symbid biedt een online financieringsplatform voor startende en kleine ondernemers die voor hun financieringsbehoefte niet bij de bank terecht kunnen. Alle mogelijke vormen van financiering worden door Symbid aangeboden. Via hun platform The Funding Network heeft de ondernemer toegang tot een veelomvattend aanbod van start-up en mkb-financiering, waardoor de kans op daadwerkelijke financiering voor de onderneming maximaal is. Naast shares crowdfunding (aandelenparticipaties), waar Symbid jaren geleden al mee begon, is er ook toegang tot loan crowdfunding (leningen), venture capital (combinatie van aandelen en leningen door professionele marktpartijen), angel investors (vaak ex-ondernemers met geld), leasing, factoring, of 'gewoon' een lening bij de bank. Welke financiering voor de onderneming in kwestie het beste is, hangt af van de huidige situatie van het onderhavige bedrijf. Financieel maatwerk dus.
Maatwerk vereist nauwe afstemming met de klant en onafhankelijke organisaties
Om dat maatwerk optimaal te kunnen leveren werkt Symbid samen met onder andere Credion, een landelijke, onafhankelijke adviesorganisatie voor het mkb. De klanten van Symbid variëren van kaasboeren en restauranthouders tot software ontwikkelaars, van technologiebedrijfjes tot boekhandels. Zo heeft Symbid twee boekhandels, in Tilburg en Rotterdam, van de ter ziele gegane keten Polare van financiering voorzien. Klanten behoren dus vaak tot het kleinere mkb, de grotere mkb bedrijven zijn in het algemeen nog goed in staat om via de gebruikelijke bancaire weg aan krediet te komen.

Ceo Korstiaan Zandvliet Ceo Korstiaan Zandvliet

Korstiaan Zandvliet is tevreden. Zijn Funding Network heeft begin maart van dit jaar een platform gelanceerd waar inmiddels meer dan honderd miljoen euro aan financiering is gerealiseerd, grotendeels gefinancierd door ‘institutioneel kapitaal’, dus partijen als pensioenfondsen en participatie maatschappijen.
Dit betekent dat een aanzienlijk percentage van de financieringsbehoefte van het Nederlandse mkb door bemiddeling van Symbid tot stand is gekomen
Dit betekent dat een aanzienlijk percentage van de financieringsbehoefte van het Nederlandse mkb door bemiddeling van Symbid tot stand is gekomen sinds de lancering van The Funding Network. Stel, ik ben een mkb-ondernemer met 40 werknemers in de toeleverindustrie voor de automotive sector. Ik heb werkkapitaal nodig, maar mijn ratio's zijn onvoldoende, vindt de bank. Waarom zou ik bij Symbid aankloppen? 'Wij gaan eerst kijken of uw bedrijf überhaupt in aanmerking komt voor financiering. Veertig procent van alle aanvragen moeten we helaas afwijzen, omdat we op basis van onze analyse weten dat ze toch geen kans van slagen hebben. Indien uw bedrijf wel in aanmerking komt, dan gaan we eerst kijken welke type financiering in uw geval optimaal is. Daarnaast beschikken we over goede contacten met talloze branche-organisaties en er is een goede wisselwerking tussen investeerders en ondernemers'. 'Voor een bedrag van 350 euro ontvangt de ondernemer die bij ons aanklopt voor financieringsbemiddeling, een monitoring pakket, dat is een programma dat het reilen en zeilen van de betreffende onderneming in kaart brengt, voor zijn onderneming. Inclusief twee-en-een-half uur advies over de beste financial engineering van zijn bedrijf. Dat is zó goedkoop, daar kan niemand tegenop'. Symbid kan zo goedkoop zijn, omdat het veel standaard vragen en rapportages heeft geautomatiseerd. Dan zal ik als ondernemer wel aardig wat zekerheden moeten verstrekken zeker? En een hoge rente moeten betalen? 'Dat hangt er van af. Via het Symbid platform hoeft u geen zekerheden te verstrekken - ook niet in privé - maar als uw bedrijf als onderdeel van het totaal advies ook reguliere bankfinanciering krijgt, dan zult u aan die bank uiteraard de gebruikelijke zekerheden moeten stellen'. ‘Ten aanzien van uw vraag over de rente kan ik u zeggen dat die bij Symbid Loan Crowdfunding (wat in deze maand gelanceerd zal worden) varieert tussen de zes en negen procent op jaarbasis, afhankelijk van het risicoprofiel van de onderneming.’. Zes tot negen procent? Dat is best veel. 'Wat is veel? Naast het regelen van een financiering die u anders nergens anders gekregen had, bieden we ook een hoge toegevoegde waarde door de maandelijkse cijfermatige monitoring van uw bedrijf. Daar betaalt u slechts tien euro per maand voor'.
De banken laten momenteel het mkb links liggen
'Daar komt bij dat de banken momenteel het mkb links laten liggen. Banken moeten terug naar hun kern. Daar bedoel ik mee, dat banken vooral het betalingsverkeer moeten regelen en weer aandacht moeten besteden aan een beter relatiebeheer om het verloren gegane vertrouwen te herwinnen. Het zou ook goed zijn als er weer een splitsing zou komen tussen zakenbanken en nutsbanken'. Waar verdient Symbid eigenlijk zijn geld mee? ‘Elke ondernemer die bij ons aanklopt, betaalt éénmalig 350 euro voor een intake en financieringsscan. Bij succesvolle financiering bieden wij een monitoring startpakket voor 300 euro waarvoor naast de ondernemer zelf de betrokken financieel adviseur en de investeerder doorlopend toegang hebben tot krachtige rapportages over de prestaties van het bedrijf. Daarnaast rekenen we 250 euro voor elke succesvolle ‘match’ in ons financieringsnetwerk en zes procent bruto voor elke euro aan gerealiseerde financiering via Symbid’s eigen financiële producten' [Equity en Loan Crowdfunding, red.]. De ondernemer betaalt dus aan Symbid bij 100.000 euro aan gerealiseerde financiering éénmalig 350 euro voor de scan, 250 euro voor de 'match', 300 euro voor het monitoringpakket en 6.000 euro succesfee. In totaal 6.900 euro. Daarnaast betaalt hij uiteraard aan de geldverschaffers een jaarlijkse rente, die kan variëren van zes tot negen procent. En voor de maandelijkse monitoring door Symbid en Credion een tientje per maand. Wie is er verantwoordelijk als het om een of andere reden toch fout gaat? 'Dat is de financier of investeerder. Deze blijft, samen met de ondernemer natuurlijk, altijd verantwoordelijk. De financier voor de financiering en de ondernemer voor de bedrijfsvoering. Deze moet vijtien procent eigen middelen meenemen om überhaupt voor financiering door derden in aanmerking te komen. Overigens kan iedereen op ons platform inloggen om de projecten te bekijken, mits met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende ondernemer. Op deze wijze worden ieders kennis en ervaring gebundeld, zodat een optimale oplossing geboden kan worden. We noemen dat hier 'crowd due diligence'. Hebben jullie een vergunning nodig van DNB en goedkeuring door de AFM? (lachend) ‘Ja, die vraag had ik wel verwacht. Sinds 2012 hebben we in Intersolve een partner die gespecialiseerd is in diensten op het gebied van de afwikkeling van betalingsverkeer en elektronisch geld. Intersolve beschikt als Elektronische Geldinstelling over een vergunning en staat onder toezicht van de DNB en AFM. Hierdoor zijn de gelden van de investeerders te allen tijde veilig onder beheer van InterSolve. Inmiddels zijn wij zelf momenteel bezig met de AFM voor een ontheffing voor onze activiteiten die onder de WFT [Wet Financieel Toezicht, red.] vallen. De wetgeving is momenteel nog niet op maat gemaakt voor crowdfunding, dus daar zijn we met toezichthouders en overheid druk mee bezig. Het ministerie van Economische Zaken is hier nauw bij betrokken en verricht daarbij goed werk’. Welke bedragen halen jullie gemiddeld per bedrijf op? 'De bedragen variëren enorm. Dat kunnen bedragen zijn van twintig duizend euro tot wel tien miljoen. Maar het gemiddelde bedrag waarvoor wij bemiddelen bedraagt 350 duizend euro per onderneming.
Bedragen variëren enorm: van twintig duizend euro tot wel tien miljoen
Dat kunnen eenmanszaken zijn, maar ook besloten vennootschappen. Voor elke financiering richten we een aparte investeringscoöperatie op. De investeerders worden allen lid van die investeringscoöperatie en het is de coöperatie die uiteindelijk eigenaar is van de aandelen in het bedrijf. Vergelijk het met de beursgenoteerde constructie van certificaten van aandelen waarbij de beleggers een certificaat van een aandeel bezitten en de aandelen zelf in handen zijn van een administratiekantoor. Bij Symbid hebben investeerders echter meer zeggenschap en invloed dan certificaathouders van aandelen. Zij zijn de leden/eigenaren van de investeringscoöperatie die het beleid bepalen, volledig stemrecht hebben en ook het bestuur inhoud geven'.