Tegengestelde werelden

Het gevecht om de macht tussen de Europese instituties en Griekenland over 'het programma' gaat voort. Een strijd die nadrukkelijk via de media wordt gevoerd.

Wie de berichtgeving volgt over de Griekse tragedie kan slechts meewarig het hoofd schudden. De ene partij zegt dit, de andere zegt dat. Het is voor het naar waarheid strevende journaille schier onmogelijk te achterhalen wat de werkelijkheid is. Tegengestelde berichtgeving op sociale media, lekken naar de pers en anonieme mailtjes doen de rest. Wat te denken van een mail van de Griekse ‘onderminister van Financiën’, die FTM bereikte, met daarin de aanbeveling: ‘Please pass on this mail to all who might help influence public opinion in the days to come’. Dat riekt op zijn minst naar een poging tot politieke beïnvloeding van het publieke discours. De belangen zijn over-en-weer dan ook groot. De Grieken willen begrip voor hun standpunt, Ecofin – de ministers van Financiën van de eurozone- willen dat ook. De gunst van de publieke opinie wordt nadrukkelijk door beide partijen gezocht, elk op hun eigen wijze.

Griekenland is failliet

Griekenland is failliet. Misschien niet officieel, maar wel officieus. Het landje is ‘gered’ met Europees belastinggeld van honderden miljarden euro’s. Alsof het niets is. Maar met een staatsschuld van meer dan 175 procent van het bbp, een nationale economie die een kwart is gekrompen sinds het uitbreken van de crisis, met een werkloosheid van één derde van de beroepsbevolking en met een jeugdwerkloosheid die elk voorstellingsvermogen te buiten gaat, is het absurd om te denken dat Griekenland in een Europese muntunie thuishoort. Dat blijkt onder meer uit de volgende twee grafieken: Griekse schuld voorspelling Telkens zat het IMF er naast. Dat Griekenland een vreemde eend in de eurobijt is bewijst ook de volgende grafiek: real GDP EUR
Griekenland heeft zich de muntunie in gelogen
Griekenland heeft zich de muntunie in gelogen, met hulp van Goldman Sachs en slapende eurocraten. Het land heeft de cijfers gemanipuleerd en de Griekse elite heeft het land niet alleen belasting onthouden, maar intussen ook haar kwartjes allang over de grens geparkeerd. Of u – Europese belastingbetaler - even wilt betalen. De omgekeerde wereld natuurlijk. Maar de ‘gewone Griek’ is de dupe. Die heeft part noch deel gehad aan de déconfiture van zijn land. De gewone Griek betaalt het gelag van de leugens en fraude van haar voormalige regeringen, de belastingontduiking van haar elite en het ‘austerity’ beleid van de trojka. In dat klimaat won de partij van Alexis Tsipras, Syriza, de laatste verkiezingen. De partij heeft thans de oorlog verklaard aan de Europese Unie. Zij wenst niet met de trojka te onderhandelen, maar met de regeringsleiders van de EU. Syriza wil een einde aan de mensonterende toestanden in het land, die een gevolg zijn van het trojka-beleid. Internationaal verkrijgt de partij daarvoor steun vanuit verschillende organisaties en een groot deel van de bevolking, echter niet van de eurozone landen, die zich vooralsnog vierkant achter ‘het programma’ hebben geschaard.

Patstelling

De onderhandelingen met Ecofin lijken vooralsnog te zijn gestrand in een patstelling: beide partijen stellen zich hard op en een compromis lijkt nog niet in zicht. Wie eergisteravond Dijsselbloem hoorde of gisteren de Duitse Minister van Financiën Schäuble, die moet constateren dat er geen millimeter ruimte wordt geboden aan de nieuwe Griekse regering. Er worden spelletjes gespeeld. Dat zal Yanis Varoufakis, de nieuwe Griekse minister van Financiën, bekend voorkomen, hij is immers speltheoreticus. Maar de werkelijkheid is geen spel, maar de realiteit. En die realiteit gebiedt dat Griekenland geld moet betalen aan haar schuldeisers. Geld dat destijds is geleend door vooral Franse en Duitse banken (inmiddels grotendeels schadeloos gesteld door de Europese belastingbetaler). Dat geld is door de toenmalige Griekse regering niet besteed aan de ontwikkeling van haar economie, maar geconsumeerd. Aan hogere (overheids-)lonen, pensioenen, en Joost mag weten wat nog meer. Maar niet aan het versterken van de reële economie. Dat kan de toenmalige Griekse regering verweten worden, maar de gewone bevolking?
Het is een leugen dat de EU solidair is met de Grieken
De ‘EU’ claimt solidariteit betuigd te hebben met het Griekse volk. Dat is een leugen. Men heeft vooral solidariteit betuigd met de bankensector. Zelfs het IMF meldde dat de Griekse crisis door de Europese Commissie niet goed werd aangepakt en was ingegeven door politieke overwegingen, al voegde het IMF er later aan toe dat: ‘The views expressed in this document are those of the staff team and do not necessarily reflect the views of the government of Greece or the Executive Board of the IMF’.

Grieks orthodoxe kerk

En dan hebben we natuurlijk nog de schatrijke Grieks Orthodoxe Kerk. Daar horen we weinig over in de media. Maar de vraag is gerechtvaardigd: waar blijft die vrome Griekse Kerk? Is het niet bij uitstek de taak van de Kerk om de armlastigen bij te staan? We horen niets wat in die richting wijst. Dat is op zijn minst merkwaardig. En dan hebben we ook nog die mail van de 'Griekse onderminister van Financiën'. Deze schrijft, ik citeer: “As you may have heard things did not go well. There was a compromise deal brokered by Juncker and agreed to by Draghi and Lagarde and Moscovici. But it was sunk by Djisselbloem, presumably on German pressure. In the eurogroup meeting and the subsequent press conference, there was little help from either Lagarde or Moscovici. They say => complete the existing programme with some flexibility in implementation on our part but they never tell us what this flexibility will entail. On the contrary, they say sign first and then we will discuss with you areas of flexibility We say => give us a bridging programme and we have spelt out our commitments not only during the bridging period but also for the essential elements of the new compact with our partners long term. We have done our best to reach a reasonable compromise. What we have faced is naked power and blackmail.” Excuus voor de foute spelling van Dijsselbloem. FTM heeft Varoufakis gevraagd om bevestiging van deze mail, maar heeft nog geen geen confirmatie van Varoufakis ontvangen op het moment van schrijven van dit stuk. We onthouden ons dan ook van elk inhoudelijk commentaar. Hoe dan ook, het moge duidelijk zijn dat er iets is veranderd aan het politieke front in de eurozone: de Grieken gooien de knuppel in het eurohok en dagen de trojka rechtstreeks uit. Of het de Grieken het gewenste resultaat oplevert zal de tijd uitwijzen. Update:Het Griekse ministerie van Financiën heeft vanochtend de complete informatiewisseling met de Trojka online gezet. Essentie van het Griekse voorstel is dat het vier maanden liquiditeitssteun krijgt via T-bills (dat is kortlopend papier) en ELA (Emergency Liquidity Assistance) via de ECB. In de tussentijd moet er dan een gezamenlijk Plan van Aanpak worden opgesteld voor een stabiele bankensector, hervormingen en een humanitair steunfonds.