Tegenslag voor fracking

5 Connecties
8 Bijdragen

Fracking is niet alleen in Nederland omstreden. De staat New York heeft fracking deze week verboden. En een uitgelekt rapport in Groot-Brittanië blaast het debat over de voordelen van de zogenoemde aardgasrevolutie nieuw leven in.

Onlangs mocht Chris Faulkner, bestuursvoorzitter van het Amerikaanse beursgenoteerde Breitling Energy, in een interview aan het Financieele Dagblad uitleggen dat het onvermijdelijk is dat ook Nederland zijn dieperliggende aardgasvoorraden door middel van fracking gaat exploiteren. Faulkner denkt dat met een betere voorlichting en het delen van de opbrengsten bedrijven als het zijne de politieke en maatschappelijke weerstand kunnen overwinnen. (inlog) Opmerkelijk is dat Faulkner die weerstand reduceert tot een communicatieprobleem. Fracking is namelijk op zich niets nieuws, stelt Faulkner. De aardbevingen in Groningen hebben niets met deze exploitatietechnologie te maken, daar is immers vooral sprake van conventionele gaswinning. ‘We zijn nooit zo goed in communicatie geweest,’ zegt Faulkner in het FD-interview. Daarin wijst hij op de voordelen van het aanboren van gasvoorraden, met name met betrekking tot de reductie van CO2-uitstoot. Die is met negen procent gedaald sinds de Amerikanen massaal van steenkool zijn overgestapt naar gasstook. Dat ook in de VS de kritiek op de ‘gasrevolutie’ toeneemt, wimpelt Faulkner weg.

Blauw oog

Het blog TriplePundit, dat zich richt op highly conscious business leaders die het concept ‘people, planet & profit’ omarmen, voert al geruime tijd campagne tegen de ongebreidelde gaswinning. Volgens TriplePundit heeft ‘aardgas de afgelopen week een blauw oog opgelopen’.
De staat New York heeft vorige week fracking verboden
Ondanks de populariteit van aardgas in de VS – het past in president Obama’s streven naar energie-onafankelijkheid en heeft gezorgd voor aanzienlijk lagere energieprijzen – zwelt de kritiek aan. Dat er met de winning belangen botsen wordt steeds duidelijker. Een van de issues betreft bijvoorbeeld het watergebruik. Zo zijn er voor de winning van het gas in de steenlagen enorme hoeveelheden water nodig, in combinatie met chemicaliën. Veel water gaat daarbij verloren en nu delen van de VS kampen met grote droogte is er een ‘watergevecht’ aan het ontstaan tussen landbouw-, drinkwater- en gasbedrijven. Ook door de vervuiling van het grondwater neemt het aantal juridische conflicten toe, wat de economische winbaarheid van gas door middel van fracking verlaagt. De staat New York heeft vorige week fracking verboden.  De reden hiervoor is dat uit verschillende studies naar de winning van gas in Texas is gebleken dat het grondwater wel degelijk vervuild is geraakt. Zelfs drinkwater is niet veilig, bleek uit een onderzoek van Environmental Protection Agency. De reactie van de industrie is steeds dezelfde: ontkenning, twijfel zaaien, het is niet zeker, er is nog veel meer onderzoek nodig om vast te stellen of fracking daadwerkelijk de oorzaak is etc. Om welke chemicaliën het precies gaat is niet bekend, de industrie houdt de lijst geheim. De EPA telde intussen 1076 verschillende chemicaliën die bij fracking worden gebruikt en het grondwater kunnen verontreinigen.

Gecensureerd rapport

Ook in Groot-Brittannië neemt het verzet tegen fracking toe. De Britse regering houdt de optie om de gasvoorraden aan te boren met fracking-technologie open. Maar ze botst nu op maatschappelijk verzet van lokale politici en huiseigenaren. Een aanvankelijk door de Britse regering geheim gehouden en daarna gecensureerd rapport van het Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) werd op 1 juli in zijn geheel gepubliceerd in dagblad The Guardian. Daarin concluderen de onderzoekers dat fracking weliswaar leidt tot nieuwe banen en economische groei, maar ze wijzen ook op het gevaar voor de gezondheid – vervuild grondwater leidt tot vervuilde landbouwproducten – en een daling van de huizenprijzen van zeven procent in een straal van een mijl rond een boorput. Daarnaast nemen ook de verzekeringskosten voor onroerend goed dat zich in de buurt van boorputten bevindt toe.
Hoewel gas de schoonste fossiele brandstof is, zijn de kosten van fracking veel hoger dan op het eerste gezicht lijkt
Juist dat aspect probeerde de Britse regering onder de pet te houden. Zowel de minister van milieuzaken als het verbond van olie-en gasbedrijven UK Onshore Oil and Gas distantieerden zich van het rapport van DEFRA. Dat juist The Guardian de hand wist te leggen op het rapport is niet zo vreemd. Het dagblad voert al enige tijd de campagne ‘Keep it in the ground’;  een handtekeningenactie die de Bill and Melinda gates Foundation en de Wellcome Trust, de grootste liefdadigheidsinstellingen ter wereld, oproept om niet te investeren in fossiele brandstoffen. Hoewel gas de schoonste fossiele brandstof is, zijn de kosten van fracking veel hoger dan op het eerste gezicht lijkt, concludeert TriplePundit. En dat niet alleen voor huiseigenaren in dichtbevolkte gebieden, maar ook voor de landbouw. Gas is de komende jaren nog steeds nodig, maar als de werkelijke kosten van gaswinning volledig zouden worden doorberekend, is fracking puur economisch bekeken een dure oplossing, aldus TriplePundit.