Gemeenten zouden de jeugdzorg goedkoper en beter regelen. Het tegenovergestelde is gebeurd. Wat ging er mis? Lees meer

De gemeenten zouden jeugdzorg dichterbij, efficiënter en uiteindelijk ook goedkoper gaan regelen. Het tegenovergestelde gebeurde: het aantal zorgaanbieders is gestegen van 120 in 2014, naar zo’n 6.000 nu. En inmiddels ontvangt één op de tien Nederlandse kinderen een vorm van jeugdzorg.

In de zomer van 2020 was voor veel gemeenten de maat vol. Ze gaven zoveel geld aan jeugdzorg uit, dat zij het financieel niet meer konden bolwerken. Den Haag moet met meer budget over de brug komen, luidde de boodschap.

Maar is geld het enige probleem? Onder de werktitel "Jeugdzorg in het Rood” doet Follow the Money onderzoek naar de geldstromen in de jeugdzorg. In deze gids loodsen we je langs de belangrijkste bevindingen.

85 artikelen

© Matthias Leuhof

Terugkijken | Beslissen in een failliete jeugdzorg: het verhaal van drie kinderrechters

2 Connecties

Organisaties

Pakhuis de Zwijger

Werkvelden

jeugdzorg
1 Bijdrage

Jaarlijks bepalen 82 kinderrechters voor zo’n 32 duizend kinderen of de overheid ingrijpt in hun gezin. Daarvoor zijn ze deels afhankelijk van de jeugdbescherming, die vastloopt vanwege geld- en personeelsgebrek, en die met lange wachtlijsten kampt. Hoe beslissen kinderrechters over het lot van een kind temidden van een instortende jeugdzorg?

Follow the Money organiseerde op 20 oktober 2022 een avond in Pakhuis de Zwijger waarin we op zoek gingen naar antwoorden op de vraag hoe we deze problemen kunnen oplosen, en waar je dan het beste kunt beginnen.

Sprekers

Kinderrechters Elvira Devis, Peter Björn Martens en Mirjam van der Kaay
Onderzoeksjournalisten Margot Smolenaars en Rosanne Kropman

Moderator

Harm Ede Botje

Over dit onderzoek

Follow the Money liep drie maanden mee met de kinderrechters van de rechtbank Amsterdam. Op voorwaarde dat onze artikelen niet herleidbaar zijn tot andere personen dan de rechters zelf, waren we aanwezig bij zittingen over gezag en omgang, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsingen. We volgden alle zaken op de rol.