Bovenop de heuvel staat het gebouw Kampheuvel uit 1929. In dit gebouw huist tegenwoordig de directie van De Hoenderloo Groep.

Gemeenten zouden de jeugdzorg goedkoper en beter regelen. Het tegenovergestelde is gebeurd. Wat ging er mis? Lees meer

De gemeenten zouden jeugdzorg dichterbij, efficiënter en uiteindelijk ook goedkoper gaan regelen. Het tegenovergestelde gebeurde: het aantal zorgaanbieders is gestegen van 120 in 2014, naar zo’n 6.000 nu. En inmiddels ontvangt één op de tien Nederlandse kinderen een vorm van jeugdzorg.

 

In de zomer van 2020 was voor veel gemeenten de maat vol. Ze gaven zoveel geld aan jeugdzorg uit, dat zij het financieel niet meer konden bolwerken. Den Haag moet met meer budget over de brug komen, luidde de boodschap.

Maar is geld het enige probleem? Onder de werktitel "Jeugdzorg in het Rood” doet Follow the Money onderzoek naar de geldstromen in de jeugdzorg. In deze gids loodsen we je langs de belangrijkste bevindingen.

67 artikelen

De coronapandemie zet de wereld op zijn kop. Wie betaalt de rekening? En wie profiteert? Lees meer

Het virus SARS-CoV-2, beter bekend als het coronavirus, dook eind 2019 op in de Chinese provincie Hubei. In een paar weken tijd veroorzaakte het een epidemie, waarna het zich over de rest van de wereld verspreidde. Begin maart 2020 verklaarde de World Health Organisation de ziekte tot een pandemie en gingen landen wereldwijd 'op slot'.

Met het coronavirus is een crisis van historische proporties ontstaan, niet alleen medisch, maar ook economisch. In de vorm van steunfondsen en noodmaatregelpakketen werden bedrijven wereldwijd met vele miljarden op de been gehouden.

Waar met geld gesmeten wordt, liggen misbruik en fraude op de loer. Daarom volgt FTM de ontwikkelingen op de voet. Wie profiteert van de crisis? En welke oplossingen dienen welke belangen? 

198 artikelen

Bovenop de heuvel staat het gebouw Kampheuvel uit 1929. In dit gebouw huist tegenwoordig de directie van De Hoenderloo Groep. © Rob Spelde

Drie weken in thuisisolatie met een kind dat dringend jeugdzorg nodig heeft

Ouders met een kind bij De Hoenderloo Groep kregen zondagavond na de persconferentie van ministers Arie Slob en Bruno Bruins een telefoontje. De groepsleiding vroeg hen of zij hun kind langer thuis konden houden in verband met de coronamaatregelen.

Babette Brouwer ontving zondagavond een telefoontje van jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep, waar haar zoon woont. Hij heeft een autistische-spectrumstoornis. Of ze hem kon ophalen in verband met de maatregelen rond het coronavirus, vroeg de groepsleiding. Brouwer schrok: ‘Deze kinderen wonen niet voor niets in een instelling, thuis zijn ze haast niet te handhaven.’ 

Waar ouders van kinderen zonder stoornis op Twitter en Facebook al grappend wanhoopten over het vooruitzicht van drie weken isolatie met de kids thuis van school, is dat perspectief voor Brouwer en talloze andere ouders ronduit verontrustend. Kinderen die bij De Hoenderloo Groep wonen, zijn thuis nauwelijks te verzorgen. Brouwer was niet de enige die gevraagd werd haar kind te komen halen: er zouden zeker twaalf ouders gebeld zijn. 

Het personeel bevestigt dat. ‘Ons avond- en weekendhoofd heeft ons gisteren de opdracht gegeven om ouders te benaderen en ze te vragen of hun kind langer met verlof kan,’ beaamt een zorgmedewerker van De Hoenderloo Groep. ‘Dat is een vreemde maatregel: de kinderen zitten hier niet voor niets. In principe kunnen ze niet langer met verlof, omdat ze juist niet thuis kunnen wonen. Maar we hebben ouders gebeld en ook duidelijk gemaakt dat we dit hen moeten vragen, vanuit Pluryn.’

Een e-mail van het team AWH die zondagavond laat is verzonden, bevestigt deze lezing. ‘Jongeren die nu op verlof zijn, worden benaderd om langer op verlof te blijven.’

Volgens de medewerker kregen andere jeugdzorglocaties van Pluryn, zoals de JP Heije kliniek in Arnhem, dezelfde opdracht. ‘Ik vermoed om externe inhuur te voorkomen. Collega’s melden zich sneller ziek. De situatie hier op De Hoenderloo Groep helpt daar ook niet echt bij. Mensen zijn door het gedoe van de afgelopen tijd juist minder geneigd om zich voor Pluryn in te spannen.’

Brouwer is niet blij met de gang van zaken: ‘Een week geleden bezwoer Pluryn ons nog dat het een plan van aanpak gereed had om de coronacrisis het hoofd te bieden. Toen al was het absoluut redelijk om te waarschuwen voor mogelijke gevolgen. Of in ieder geval daarover na te denken.’

Donderdag 12 maart is inderdaad een coronamail gestuurd naar alle medewerkers van Pluryn. Daarin staat hoe zij moeten handelen om besmetting te voorkomen en wat ze moeten doen als ze besmetting vermoeden.

Pas maandagochtend is tijdens een crisisberaad besproken hoe Pluryn zal omgaan met inwonende cliënten tijdens de coronacrisis. Per geval bekijkt de organisatie wat het beste is, zegt Pluryn. De telefoontjes naar de ouders waren het gevolg van ‘een goed bedoeld eigen initiatief van een medewerker,’ laat woordvoerder Marian Draaisma weten. ‘Deze manager was niet van de mail op de hoogte. Vermoedelijk is in de haast onvoldoende uitleg en context gegeven.’

Het officiële beleid is volgens Draaisma anders. ‘Per jongere wordt afgestemd met ouders of andere gezaghebbenden waar de jongere momenteel het beste kan verblijven. Het kan zijn dat er nieuwe besluiten over de verlofgang worden genomen (bijvoorbeeld korter of langer) na overleg met onder andere de behandelcoördinator.’ Volgens de woordvoerder zijn de richtlijnen van het RIVM en de zorgplicht van Pluryn daarbij leidend.