RTL, SBS en de STER weigerden campagne van Havenpensioen

RTL, SBS en de STER wensten een betaalde campagne van Stichting BPVH, die opkomt voor de pensioenbelangen van de havenwerkers niet uit te zenden. 'We wilden ons niet in een conflict mengen'.

Tweehonderd duizend euro had de Stichting Belangenbehartiging Pensioengelden van de Vervoer - en Havenbedrijven uitgetrokken voor een televisiecampagne om verzekeraar Aegon het vuur aan de schenen te leggen. Via mediabureau Mediaxplain was de campagne bij RTL, SBS en de STER geplaatst en al rondom bepaalde televisie-uitzendingen geprogrammeerd, maar begin april - vlak voordat de campagne zou worden uitgezonden - keurden SBS en RTL de campagne inhoudelijk af. Vier dagen later deed de STER dat ook. SBS, RTL en STER bevestigen tegenover FTM deze gang van zaken. De campagne speelde een rol in het al jaren slepende conflict tussen de Stichting BPVH en Aegon. Jarenlang werd en een bittere strijd gevoerd om het 'beklemde vermogen' van de havenpensioenen die zelfs internationaal op steun van vakbonden kon rekenen en waarbij grote woorden niet werden geschuwd. Afgelopen maandag - 14 april - brachten de knokkende partijen naar buiten dat het conflict was bijgelegd in een deal met een totale waarde van 188 miljoen euro.

'Moedwillig beschadigen'

In de week ervoor liepen de spanningen nog hoog op toen achtereenvolgens SBS, RTL en de STER de geplande campagne van de stichting afkeurden. 'Er was opeens iets gebeurd waardoor de zenders RTL en SBS en de STER besloten dat onze campagne niet meer kon worden uitgezonden,' zegt Niek Stam voorzitter van de stichting BVPH. 'Wij vonden dat te gek voor woorden en hoorden dat Jan Driessen (voormalig directeur communicatie Aegon, ES) daar de hand in had. De partijen met de dikste portemonnee bepalen klaarblijkelijk wat er op de buis komt'. Jan Driessen laat desgevraagd weten 'uit het circuit' te hebben vernomen dat een campagne van de stichting op handen was. Hij wist kennis te nemen van de inhoud van de spot en heeft toen 'natuurlijk' zijn oude werkgever daarvan in kennis had gesteld. 'De tekst was aantoonbaar onjuist,' zegt Driessen die ook jarenlang voorzitter van de Bond van Adverteerders (BVA) was. 'Er was bovendien al een oplossing met Aegon in de maak! Als je dan zo'n filmpje met een onjuiste inhoud wil uitzenden, ben je bezig om de reputatie van een groot bedrijf moedwillig te beschadigen'. Aegon bevestigt bij navraag dat het door de voormalige mister Aegon werd geïnformeerd. 'We hebben er hier inderdaad via Jan Driessen van gehoord,' laat Aegon woordvoerder Dick Schiethart weten. 'We hebben de informatie ter kennisgeving aangenomen en verder geen actie ondernomen.'

Algemene voorwaarden

SBS ging aanvankelijk met de uiting akkoord, maar keurde de 'reclamespot' vorige week af met verwijzing naar een uitspraak van Aegon dat de stichting een 'lastercampagne' voert en dat er een uitspraak van de Hoge Raad lag die in het nadeel was van de stichting. 'We hebben toen besloten daar geen platform aan te bieden,' aldus de woordvoerder van SBS. 'We hebben daarover geen contact met Aegon gehad'. Ook RTL laat desgevraagd weten dat het zonder inmenging van Aegon tot een 'eigen besluit' is gekomen. 'Het is tot op directieniveau besproken,' zegt een woordvoerder. 'Alle commercials worden bij RTL op inhoud gecontroleerd. Deze was zeer opvallend en hield verband met een conflict waar wij niet tussen wilden komen. We mogen ook zonder reden van opgaaf een commercial afwijzen, dat staat in onze algemene voorwaarden'.
'Bij de STER is druk uitgeoefend waardoor ze zich hebben teruggetrokken'
De woordvoering van de STER geeft geen nadere tekst of uitleg en verwijst naar een artikel uit hun algemene voorwaarden op grond waarvan uitingen kunnen worden afgewezen. 'Bij de STER is druk uitgeoefend waardoor ze zich hebben teruggetrokken,' laat een betrokkene echter weten. De persoon die deze druk zou hebben uitgeoefend luistert naar de naam Jan Driessen, de man eind vorig jaar afscheid nam van Aegon. 'Ik hoorde van RTL,' bevestigt Driessen per sms aan FTM. 'Heb daarover Aegon geïnformeerd en heb over het genomen besluit van RTL ook Arian Buurman (algemeen directeur STER, ES) een sms gestuurd. Arian ken ik goed uit BVA-tijd. Vandaar'.