Vette onvoldoende voor zelfregulering voedingsindustrie

De vandaag gepubliceerde overgewichtsmonitor laat zien dat de zelfreguleringsinitiatieven, zoals de JOGG-beweging van Paul Rosenmöller, weinig zichtbaar resultaat hebben.

Er zit geen vaart achter het terugdringen van overgewicht blijkt uit de vandaag gepubliceerde overgewichtsmonitor. In de overgewichtsmonitor peilt onderzoeksinstituut TNO Nederlanders over hun beweeg- en eetgedrag. Op sommige punten is er sprake van verbetering, constateren de onderzoekers, ‘maar op een aantal belangrijke punten laten de cijfers nog steeds een ongunstig beeld zien en zijn er ook enkele negatieve veranderingen ten opzichte van vorig jaar.’

Slecht nieuws, want overgewicht is een enorm probleem voor de volksgezondheid. Het CBS publiceerde onlangs nog een overzicht, waaruit blijkt dat mensen met overgewicht vaker hart- en vaatziekten, diabetes, gewrichtsslijtage en mentale aandoeningen hebben. Uit onderzoek blijkt dat mensen met ernstig overgewicht gemiddeld vijf jaar eerder doodgaan. Ter vergelijking: een roker sterft gemiddeld 7 jaar eerder. Sinds de jaren ‘80 is er sprake van een enorme toename van het aantal mensen met overgewicht.

Overgewicht begint al vaak in de jeugd. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat het gewicht in jonge jaren een goede voorspeller is van overgewicht in latere jaren. Uit de TNO monitor blijkt echter dat er, met name onder 12-17 jarigen, nog geen grote verandering is naar een gezondere levensstijl. Zo blijven jongeren schikbarend weinig groente eten. Slechts 7 procent van de 4-11 jarigen en  procent van de 12-17 jarigen eet voldoende groente. Ook blijven jongeren te weinig bewegen: slechts 13 procent van de 12-17 jarigen en 21 procent van de 4-11 jarigen  beweegt de aanbevolen dertig minuten per dag.

Zelfregulering

Al meer dan een decennium heeft de overheid de expliciete doelstelling de toename van overgewicht tegen te gaan. Vooralsnog poogt de overheid dat te bewerkstelligen door zelfregulering, niet door wet- en regelgeving. Onder leiding van oud-Groenlinks fractievoorzitter Paul Rösenmoller sluit de overheid convenanten met de private sector af. Resultaten blijven echter tot nog toe uit. ‘Het aantal kinderen met overgewicht stijgt nog steeds, helaas,’ stond in het eindverslag van het eerste convenant Overgewicht, dat liep van 2005 tot 2009. ‘Daarom is besloten om het convenant voort te zetten.’ In 2010 is daar ook het initiatief Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) bij gekomen. Doel van JOGG is om de lokale gemeenschap, van woningbouwverenigingen tot supermarkten, van advies te voorzien om jeugdovergewicht te bestrijden. Voedselgiganten als Unilever en Nestlé doen ook mee aan het initiatief door het deels te financieren en andere ondersteuning te gevenEén van de speerpunten van JOGG is het gezonder maken van de schoolomgeving. In 2010 werd de motie Vendrik door de Tweede Kamer aangenomen. Alle scholen zouden in 2015 een volledig gezonde schoolkantine moeten hebben. JOGG moet helpen die doelstelling te realiseren. Uit de monitor van TNO blijkt echter dat jongeren de indruk hebben dat er juist minder beleid tegen overgewicht is op hun school. Van alle 12 tot 17 jarigen zei in 2010 nog 51.8 procent dat hun school beleid had om een gezonde leefstijl te ondersteunen, inmiddels is dit nog maar 32 procent. Dit beeld kwam ook naar voren in een Kamerdebat over preventiebeleid afgelopen maandag.  In het notaoverleg met minister Edith Schippers werd afgelopen maandag gesteld dat momenteel slechts 10 procent van alle scholen aan het gezondheidscriterium voldoet. Daarmee zal de doelstelling uit de motie Vendrik waarschijnlijk niet gehaald worden.
In het notaoverleg werd gesteld dat momenteel slechts 10 procent van alle scholen aan het gezondheidscriterium voldoet.
‘Ik word niet echt vrolijk van zulke cijfers,’ zegt Agnes Wolberts Kamerlid van de PvdA tegen Follow the Money. ‘Ik weet niet waarom het zo lang duurt, ik ben bang dat er toch teveel vrijblijvendheid is en teveel afhankelijkheid van schooldirecties en management.’ Een ander pad inslaan ziet Wolberts noch de regering echter zitten. 'Er is niets zo ineffectief als een steeds wisselende projectencarrousel. Stoppen zou niet alleen prematuur zijn, maar zou een heel negatief effect hebben op de motivatie van velen om heel weerbarstige problemen aan te pakken.' * * *  Door Jesse Frederik en Ruben Munsterman