Toch niet de jaren dertig weer?

WTO-directeur vreest protectionisme

Er is steeds meer bewijs te vinden dat regeringen hun economieën een duw geven door de wisselkoersen te manipuleren. Met name de Chinezen zijn op dit vlak actief. De Chinezen houden de koers van de Yuan kunstmatig laag waardoor Chinese producten relatief goedkoop zijn. Amerika heeft daar het meeste last van. Het Amerikaanse handelstekort met China is naar recordhoogte gestegen. De betrekkingen tussen Washington en Beijing staan daardoor al enige tijd onder druk. Pascal Lamy, de directeur-generaal van de Wereldhandelorganisatie (WTO) uit daarom zijn zorgen over deze ontwikkelingen die erg lijken op de situatie zoals die in de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog plaatshadden. Ook in de jaren dertig namen de landen wereldwijd protectionistische maatregelen en ontstonden er handelsoorlogen. Iedere econoom weet dat deze maatregelen uiteindelijk zullen lijden tot minder handel en een algehele inkrimping van de economie en terugval van welvaart. 
Lamy, die Londen bezocht, zei tegen The Guardian dat voorkomen moest worden dat er een domino-effect ontstaat dat een kettingreactie van 'beggar-my-neighbour'-achtige tactieken teweegbrengt die vervolgens zullen ontaarden in protectionistische maatregelen als het opwerpen van handelsbarrières.