FTM verdiept zich sinds 2013 de wijze waarop grote banken in Nederland vele duizenden ondernemers in het MKB met rentederivaten opzadelde. Complexe financiële producten waarvan MKB’ers niet begrepen wat voor schadelijke uitwerking ze konden hebben. Dat had voor vele ondernemers desastreuze gevolgen. FTM drong door tot de kleinste details van deze grote misstand in de financiële sector. De serie artikelen vormt ook het langst lopende dossier op FTM. Lees meer

FTM zat meer dan 3 jaar de banken op de hielen en er ligt nu een oplossing.

Banken verkochten derivaten niet alleen aan woningcorporaties als Vestia, maar ook op grote schaal aan kleine ondernemers waarvan iedereen wist dat zij een verwaarloosbare kennis hadden van complexe financiële producten. Wilden die ondernemers uit het MKB opeens zo graag derivaten als renteswaps afnemen? Nee, ze werden daar in vele gevallen toe gedwongen. Geen renteswap, geen lening, zo luidde een voornaam verkoopargument van de bankiers. Langzaam beginnen de nadelige gevolgen van deze verkooppraktijken duidelijk te worden. De rentederivaten blijken voor duizenden ondernemers het equivalent van wat de woekerpolis ooit voor consumenten waren. De grote vraag is: wat nu? Worden de banken tot de verantwoording geroepen of wordt het probleem vooruit geschoven en moeten benadeelde MKB'ers - net als woekerpolis-slachtoffers - eindeloos wachten op een halfbakken oplossing of zal de rechtspraak een vroegtijdig vonnis vellen? FTM volgt sinds 2013 deze kwestie op de voet en dringt door tot de voornaamste details. Het dossier en de lezers en experts die er in de afgelopen jaren hun bijdrage aan leverden, vormt een rijke bron aan kennis.

76 artikelen

Toetsing renteswap dossiers door ABN AMRO 'is volmaakte flauwekul'

4 Connecties

Relaties

renteswap rentecap

Personen

Pieter Lakeman

Organisaties

ABN Amro
30 Bijdragen

Pieter Lakeman kan er kort over zijn: ABN AMRO's uitgebreide individuele toetsing van de renteswapdossiers van hun klagende klanten slaat helemaal nergens op. Er is immers maar één criterium dat er werkelijk toe doet? Niet toevallig is dat precies het criterium waarin de bank zelf tekort geschoten is.

Recent werd bekend gemaakt dat ABN AMRO 4.500 klanten met renteswaps heeft met bij elkaar 6.000 rentederivaten. Uit dit bericht blijkt niet of dit alleen mkb-klanten omvat of ook andere. Uit het bericht blijkt wel duidelijk dat slechts 120 mkb-klanten een klacht bij ABN AMRO hebben ingediend. Dat is minder dan drie procent. Terwijl het is alle klanten natuurlijk duidelijk is dat ze enorm zijn benadeeld door de bank. Nu staat dus vast op basis van een eigen bron van ABN AMRO dat minder dan drie procent van de klanten durft te klagen. De klanten die wel durven te klagen zijn bovendien in belangrijke mate klanten die naar een andere bank zijn overgestapt en dus geen slachtoffer meer kunnen worden van wraakgevoelens van de ABN AMRO.
vrijwel alle klanten vrezen dat ze door de bank worden kaalgeschoren wanneer ze durven te protesteren
Deze drie procent illustreert in alle helderheid het bekende feit dat vrijwel alle klanten vrezen dat ze door de bank worden kaalgeschoren wanneer ze durven te protesteren. Juist om die reden heeft Swapschade in haar dagvaarding, die op 12 januari is uitgegaan, als eerste punt geëist dat de bank geen maatregelen mag nemen tegen klanten die protesteren tegen de rentederivaten en de renteswaps. En juist om deze terechte angst weg te nemen zal Swapschade de namen van de ruim 100 aangesloten ondernemingen pas bekendmaken wanneer de rechter heeft bevolen dat ABN AMRO geen maatregelen tegen klagers mag nemen.

Rentecap

De dossiers worden door zogenaamde specialisten van de bank op tientallen criteria getoetst en nog wel in overleg met de AFM. Deze toetsing is volmaakte flauwekul. Er hoeft slechts op één criterium te worden getoetst: heeft de bank indertijd ook op de veiligheid, de flexibiliteit en de lage kosten van de rentecap gewezen als alternatief voor de renteswap? Het eenvoudige antwoord is nee! Er is nooit en bij niemand op een rentecap gewezen. Het onderzoek kan dus vrij snel klaar zijn. Een half uur per dossier is ruim voldoende om te zien dat er geen rentecap is aangeboden. De bank en de AFM hebben tezamen dus hooguit 3000 uur nodig om het onderzoek volledig uit te voeren. De ABN AMRO heeft meer dan 100 mensen op het schoonwas project gezet.
In 30 uur moet het hele onderzoek dus voltooid kunnen zijn. Volgens het bericht is de bank al enkele maanden bezig met het 'onderzoek'
In 30 uur moet het hele onderzoek dus voltooid kunnen zijn. Volgens het bericht is de bank al enkele maanden met het 'onderzoek' bezig. Het staat kennelijk nu al vast dat ABN AMRO druk bezig is naar juridische sluipwegen, zijwegen en irrelevante prietpraat te zoeken om gerechtvaardigde claims wegens de misleiding van haar klanten te ontgaan. Het zal haar bezuren! Pieter Lakeman is adviseur en directeur van Swapschade B.V.