Collega-verzekeraars sturen Van Olphen 'de gang op' om woekerpolissen

De AFM bereidt een tuchtprocedure voor tegen Reaal, omdat de verzekeraar niet genoeg doet in het woekerpolisdossier. Maar de tuchtraad is onderdeel van de branchevereniging van de verzekeraars. Gaan de topmannen van de verzekeraars hun branchegenoot straffen?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde maandag een rapport over de voortgang die verzekeraars vorig jaar hebben geboekt bij het informeren van hun klanten over de beroerdste categorie woekerpolissen. Het gaat om zo'n 250.000 zogeheten 'Leeglooppolissen', waarbij de verzekerde uiteindelijk minder uitgekeerd krijgt dan hij had ingelegd. Het overgrote deel van de verzekeraars heeft met ruim 90 procent van hun klanten contact gezocht en een 'oplossing gevonden', zo meldt de AFM. Twee verzekeraars bleven iets boven de 80 procent steken, maar er was één verzekeraar die ver achterbleef bij de sector: staatsverzekeraar Reaal, die vorige maand werd verkocht aan het Chinese Anbang, bleef steken op een percentage van 61 procent. De AFM noemt het 'teleurstellend' dat Reaal zo ver achterblijft bij de sector in het woekerpolisdossier. 'Gezien dat resultaat, bereidt de AFM momenteel een klacht voor bij de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) tegen Reaal.'

Zelfregulerende Tuchtraad

Een tuchtprocedure klinkt heftig, maar de Tuchtraad is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars, de brancheorganisatie van de sector. De Tuchtraad zelf bestaat uit onafhankelijke leden, waaronder diverse mensen van de Hoge Raad. Maar zij beslissen niet over de uiteindelijke sanctie die wordt opgelegd. Dat doet het Verbondsbestuur, bestaande uit topmannen van de grote verzekeraars, waaronder SNS Reaal-topman Gerard van Olphen. Zij kunnen besluiten tot bijvoorbeeld een berisping, of in het uiterste geval iemand uit de vereniging zetten. Geldboetes kunnen zij niet opleggen.

Bestuur van Verbond van Verzekeraars dat besluit over sancties Bestuur van Verbond van Verzekeraars dat besluit over sancties

Volgens de woordvoerder van het Verbond is het huidige zelfregulerende tuchtregime afdoende. 'De tuchtraad is een onafhankelijk orgaan. De bestuurders [die beslissen over de sancties, red] ervaren dat als een buitengewoon zware procedure.' Volgens hem is het niet niks als een bestuurder 'op de gang moet gaan staan', omdat zijn collega's zijn gedrag bespreken en praten over mogelijke sancties. 'In uiterste instantie kan het lidmaatschap worden opgezegd. Dat is een zware sanctie. Denk aan de reputatieschade.'

Een beetje raar

De bottom line is desondanks dat de toezichthouder constateert dat Reaal niet genoeg doet om het woekerpolisprobleem op te lossen. En vervolgens aan de sector zélf vraagt om deze verzekeraar te straffen. 'Dat is ook wel een beetje raar', erkent een woordvoerder van de AFM. Hij geeft aan dat de toezichthouder nu weinig anders kan, omdat die geen mogelijkheden heeft om zelf te straffen in dit soort dossiers. De AFM maakte maandag wel gelijktijdig bekend dat er een wetsvoorstel in de maak is waarmee ze voortaan wél straffen kunnen opleggen tot een maximum van één miljoen euro.
'Zo'n zwaar middel is op zijn minst opmerkelijk'
Het Verbond laat weten niets te zien in dat wetsvoorstel. 'De verzekeraars hebben goede resultaten geboekt op dit punt. Negen verzekeraars hebben het zelfs beter gedaan dan hun eigen doelstelling. Zo'n zwaar middel uit de kast halen vinden we op zijn minst opmerkelijk.' Vorige week kwam een door minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem ingestelde Commissie Verzekeraars met een rapport over onder meer de woekerpolissen. Zij stuurden aan op een 'decentrale oplossing' van het woekerpolisdossier, in plaats van een gezamenlijke oplossing waarbij alle verzekeraars en claimclubs om tafel zouden gaan zitten. Dat betekent dat nieuws over individuele verzekeraars, zoals Reaal, het woekerpolisnieuws zal blijven domineren. De tuchtklacht is de tweede publicitaire klap voor Reaal in een paar weken tijd. Vorige maand kwam al een twijfelachtige boekhoudkundige truc aan het licht, waardoor de toch al lage buffer van de verzekeraar met nog eens 700 miljoen euro naar beneden moest worden bijgesteld.