Toezichthouder Wellink grijpt (weer) niet in

2 Connecties

Personen

Nout Wellink

Locaties

Leiden
4 Bijdragen

Raad van Toezicht-voorzitter Nout Wellink vindt het “niet redelijk” om de sabbaticalvergoeding a 210 duizende euro van de Leidse rector Paul van der Heijden te verlagen. [UPDATE: Rector ziet zelf af van topsalaris]

De rector magnificus Paul van der Heijden (63) neemt afscheid van de Universiteit Leiden en gaat genieten van zijn pre-pensioen. Maar voordat hij in aanmerking komt voor de Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU-regeling) maakt hij eerst 14 maanden gebruik van de sabbatical-regeling. Zijn verlof sluit naadloos aan op zijn prepensioen en Van der Heijden blijft de komende 14 maanden gewoon 210 duizend euro per jaar verdienen. Het is ruim boven de Balkenende-norm, iets waar de faculteitsraad Geesteswetenschappen eind 2010 al unaniem een motie van treurnis over aannam.

“Niet onredelijk”
Oud DNB-president Nout Wellink, de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden, is dit keer allesbehalve "een roepende in de woestijn" - een uitspraak die hij regelmatig deed na de zware kritiek die hij kreeg op het toezicht op ABN Amro en DSB.

Wellink vindt het “niet redelijk” om het salaris van Van der  Heijden omlaag te trekken tijdens zijn sabbatical. Als de rector na zijn sabbatical weer gewoon hoogleraar zou worden, dan was zijn salaris tijdens die periode wel teruggeschroefd tot dat van hoogleraar, aldus Wellink. Hij maakte voor Van der Heijden een uitzondering, omdat hij elf jaar als rector heeft gewerkt en na zijn pensioen weer terugkeert als onbezoldigd hoogleraar.

 

Foto: scheidend Rector Magnificus en bestuursvoorzitter Paul van der Heijden
 

Kamervragen
SP-Kamerlid Jasper Van Dijk denkt daar anders over. In het Leidsch Dagblad noemt hij het een “typisch voorbeeld” van een deal tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur. “Het is een soort cadeautje, een sabbatical van ruim 2 ton per jaar.” Van Dijk vindt dat bestuurders onder de normale CAO moeten vallen. “Op die manier gaat dit soort exorbitante regelingen tot het verleden behoren. Of zo’n sabbatical moet voor al het personeel gelden,” licht hij zijn Kamervragen aan de minister toe. Het College van Bestuur valt niet onder de CAO opgesteld door de Vereniging van Universiteiten VSNU.

Old boys met rooms-katholiek studentenverleden
Een streep zetten door het afscheidscadeau van een Leidsche vriend past ook niet binnen de mores van Wellink en consorten. De top van de Universiteit Leiden is geworteld in de katholieke studentenkringen van de jaren zestig. Wellink ging in 1961 in Leiden Nederlands recht studeren, werd lid van het Leidsch Studenten Corps (de voorloper van LSV Minerva, en de plek waar Willem Alexander, Alexander Rinnooy Kan, Maxime Verhagen en Herman Tjeenk Willink ook liepen te brassen) en bouwde tegelijkertijd zijn toekomstige netwerk op bij de Rooms-Katholieke studentenvereniging Augustinus. Hij zat daar in ‘64/ ’65 in het bestuur, samen met onder andere Kees Schuyt. In 2010 vond er weer een hereniging plaats aan de vergadertafel, want het Raad van State-lid Schuyt ging Wellink vergezellen in de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden.

Feut Wellink in de gracht

De rol van Wellink in het Augustinus-bestuur was overigens minimaal, want hij bracht maanden door in het ziekenhuis. De reden: hij dook voor een weddenschap om een fles wijn in de gracht. “Ik ben letterlijk voorover in het Rapenburg gedoken, ik had dat anderen wel vaker zien doen. Een puntig stuk ijzer ging recht door mijn knie heen [..]‘s Nachts kwamen er allerlei bacteriën in de wond, een explosie werkelijk. In die tijd loosde het riool nog op het Rapenburg,” aldus Wellink in een interview in het universiteitsblad Leidraad.
Hij heeft tot de dag van vandaag nog last van de knie. Het is ook de reden dat hij met gestrekt been zat tijdens het verhoor bij commissie-De Wit. Hij heeft "een stijve poot" zoals hij zelf zegt. Als Wellink zit dan moet hij zijn gehavende been voor zich houden.

Van der Heijden later aangeschoven
De scheidend rector magnificus Paul van der Heijden ontbreekt nog in het Leidse studentenleven van begin jaren zestig. Hij begon pas in 1968 met zijn studie Rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werd in 1968 lid van de Amsterdamse Rooms-katholieke studentenvereniging Sanctus Thomas van Aquino. De club die een paar jaar later aan de maatschappelijke betrokkenheid van haar leden - onder wie Pim Fortuyn - ten onder zou gaan. Paul van der Heijden vertrok in 1974 naar Leiden waar hij van 1978-1985 werkte op de rechtenfaculteit.

 

[UPDATE]

Zojuist (8-11-2012) maakt de Universiteit Leiden bekend dat het salaris van Van der Heijden wat naar beneden wordt bijgesteld. In plaats van het door Wellink gefiatteerde rector-salaris (a 210 duizend euro op jaarbasis) gaat hij tijdens zijn sabbatical een hoogleraar-salaris krijgen dat wél onder de Balkenende-norm ligt. Het is voor de bühne, want zijn hoogleraar-salaris komt dan ongeveer 20 duizend euro lager te liggen. De reden: "Hij [Van der Heijden, red] is tot dit besluit gekomen omdat de hierover binnen en buiten de universiteit ontstane discussie niet in het belang is van de universiteit," aldus de Universiteit Leiden. Van der Heijden keert na zijn sabbatical als onbezoldigd hoogleraar terug bij de Universiteit Leiden.