© Lisa van Casand

Topvoetballer Stefan de Vrij versus zaakwaarnemer SEG

2 Connecties

Relaties

SEG

Personen

Stefan de Vrij
3 Bijdragen

In mei 2021 publiceerde Follow the Money over zaakwaarnemer SEG en hun conflict met stervoetballer Stefan de Vrij, die zich door SEG benadeeld voelde. SEG trad zowel namens de Vrij op als namens Inter, de club die hem binnenboord wilde halen. Inmiddels is het tot een rechtszaak gekomen. Follow the Money was erbij.

Voetbalmakelaar Kees Vos zit met zijn rug naar het raam dat uitkijkt over sportpark De Toekomst. Samen met zijn partner Jeroen Hoogewerf wordt hij urenlang aan de tand gevoeld over een van zijn voornaamste ex-cliënten: topvoetballer Stefan de Vrij, die vindt dat hij door SEG is belazerd. Het gaat om ten minste 9,5 miljoen euro.

Vos vertelt ons dat het conflict met De Vrij berust op een meningsverschil over transparantie bij de transfer van de voetballer naar Internazionale. Het makelaarskantoor begeleidt tot wederzijds plezier honderden voetballers. Kees Vos, eigenaar en destijds ceo van SEG, stelt in het gesprek voor dat we ook kunnen praten met Robin van Persie, de beroemdste cliënt van het bedrijf, die volgens Vos ‘zeer tevreden’ is over SEG.

Onder de armen van Vos worden de zweetvlekken groter. De aanstaande publicatie van Follow the Money zou zijn bedrijf wel eens meer schade kunnen berokkenen dan het conflict met De Vrij al doet. Een rechtszaak waarin de verdediger van Internazionale miljoenen eist van SEG, is dan al in de maak. Na de publicatie van Follow the Money namen ook de internationals Memphis Depay en Arnaut Danjuma afscheid van SEG.

Nu, tien maanden later, staan beide partijen tegenover elkaar in de rechtbank van Amsterdam. Vos heeft een dik beige vest aan. de mensen van SEG en hun vertegenwoordigers dragen lichtblauwe mondkapjes. De advocaten van De Vrij bedekken hun mond en neus met zwart.

Al vroeg in de ochtend is duidelijk dat zich hier iets spannends voltrekt. De cameraploegen van de NOS en ESPN wachten buiten de entree van de Amsterdamse rechtbank en worden half weggeblazen door storm Eunice. Alle landelijke sportredacties zijn vertegenwoordigd.

De hoofdpersoon, Stefan de Vrij, is zelf ook aanwezig en zit in het midden van de zaal. Hij wordt bijgestaan door Dick van Voskuilen en het Brusselse advocatenkantoor Cresta. Dat SEG de zaak bloedserieus neemt, blijkt uit het advocatenkantoor dat ze hebben ingeschakeld; Vos wordt in de rechtbank geflankeerd door Daan Lunsingh Scheurleer en twee andere raadslieden van Clifford Chance, een advocatenkantoor dat tot een van de grootste op de Zuidas wordt gerekend.

Ook Hoogewerf is aanwezig in de rechtbank. Niet in de zaal, maar in een toeschouwersbox achter glas, die over de zaal uitkijkt.

Afgelopen herfst deed Kees Vos een stap terug binnen SEG. Hij is nu, naast aandeelhouder, alleen nog agent bij het bedrijf. Als de rechter hem vraagt zich te identificeren, antwoordt hij met trillende stem, maar al snel wordt hij kalm. Gedurende de zitting kijkt hij stoïcijns voor zich uit. Oogcontact met De Vrij, die een paar meter naast hem zit, maakt hij niet.

De Vrij eist 9,5 miljoen euro van zijn voormalige management. Dat bedrag is onder andere gebaseerd op de commissie van SEG en op niet verkregen tekengelden. Een ander deel bestaat uit het verschil tussen het werkelijke salaris van de voetballer en het maximumsalaris dat SEG met Inter zou hebben afgesproken.

Belangenbehartiger of market maker

Het conflict gaat over belangenverstrengeling. De Vrij stelt dat SEG zich ten koste van hem verrijkt zou hebben. Uit een contract dat Follow the Money heeft ingezien, blijkt dat SEG Internazionale vertegenwoordigde in zijn transfer naar de Milanese club. De Vrij heeft dat contract ondertekend. Bij de naam van De Vrij staat geen vertegenwoordiger genoemd. Omdat hij al van jongs af aan werd bijgestaan door SEG, ging De Vrij ervan uit dat zijn belang werd gediend. De Vrij tegen de rechter: ‘Wij voetballers willen ons vooral richten op voetballen. Ik ging ervan uit dat SEG voor mij de maximale deal zou onderhandelen bij de club waar ik naartoe zou gaan.’

Volgens SEG is dit geen abnormale gang van zaken. Als het bedrijf geen contract heeft met een speler treed het op als market maker, een soort ‘oliemannetje’ dat aan ‘wining and dining’ met clubs en spelers doet en zo over en weer belangen bij elkaar brengt. Die rol vervulde het bureau in de transfers van De Vrij, eerst naar Lazio Roma en later naar Internazionale. ‘Tussen SEG en De Vrij bestond geen vertegenwoordigingsovereenkomst, niet schriftelijk, niet mondeling en ook niet stilzwijgend,’ staat in een samenvatting die SEG vandaag aan de media overlegt.

De cruciale vraag is in hoeverre SEG transparant was jegens De Vrij over hun eigen contractuele positie in de deal met Inter

De Vrij zelf is het daar niet mee eens. Hij vertelt in de rechtszaal dat hij dat zelfs had aangekaart bij Doniphan Slager, zijn directe zaakwaarnemer en voormalig beste vriend: ‘Ik vroeg hem meerdere keren: “Zullen we niet iets van een contract opstellen, ben je niet bang dat ik zomaar wegloop?” Dan zei hij: “Nee joh, nergens voor nodig, je bent een hartstikke loyale jongen.”’ Vos reageert geagiteerd; ‘Daar is niets van waar. Sterker nog, Slager had heel vaak contracten bij zich, maar die wilde de heer De Vrij zelf niet.’

De cruciale vraag is in hoeverre SEG transparant was jegens De Vrij over hun eigen contractuele positie in de deal met Inter. SEG stelt dat het meermaals in privé-conversaties met De Vrij heeft gemeld dat het Inter vertegenwoordigde. Zowel het salaris als de commissie zouden zijn besproken tijdens een etentje thuis bij De Vrij, op 8 februari 2018. Het makelaarskantoor vind het dan ook zonde dat het tot een rechtszaak heeft moeten komen vanwege dit ‘misverstand’. Kees Vos vertelt dat tijdens de zitting meerdere keren, en herhaalt dat later tegen de verzamelde pers.

Saillant detail: de communicatie over de overstap naar Internazionale is niet schriftelijk vastgelegd. De deal lag destijds gevoelig omdat Lazio en Internazionale concurreerden om een plek in de Champions League. Die strijd zou nota bene later dat seizoen beslist worden in het voordeel van Inter, nadat De Vrij een allesbeslissende penalty tegen zijn nieuwe club veroorzaakte.

Het juridische team van De Vrij stelt dat SEG nalatig is geweest en dat de voetballer niet anders kon veronderstellen dan dat SEG opereerde als zijn belangenbehartiger. In alle communicatie met geïnteresseerde clubs werd steevast aan De Vrij gerefereerd als ‘our client’. SEG zou Lazio Roma tevens hebben gevraagd om alle communicatie over een eventuele contractverlenging via hen te laten lopen. Bij de onderhandelingen tussen SEG en clubs was De Vrij zelf nooit aanwezig.

‘Als SEG de speler niet bijstaat, ondertekent de club geen overeenkomst met SEG’

De rechter legt Kees Vos een aantal mails en appjes voor waarin SEG namens De Vrij spreekt. ‘Mooi toch?’ antwoordt Vos, met lichte trots. ‘Wij brengen club en speler bij elkaar, wij zijn intermediair.’ 

Van Voskuilen, de advocaat van De Vrij, ziet er juist een bevestiging in dat SEG aldoor als belangenbehartiger van de speler optrad. Hij acht het ‘onmogelijk' dat SEG niet namens de Vrij handelde. ‘Geen enkele profvoetballer op dit niveau doet de onderhandelingen met de club zelf.’ Even later: ‘Als SEG de speler niet bijstaat, ondertekent de club ook geen overeenkomst met SEG.’

Voorwaarden voor SEGs commissie

Een heikel punt in de zaak is het samenwerkingscontract tussen Internazionale en SEG. Follow the Money heeft dat contract ingezien. Er staat in dat de commissie van 7,5 miljoen plus 2 miljoen over de loop van het contract voor SEG afhankelijk is van twee voorwaarden. Eén: De Vrij maakt de overstap naar Inter zonder dat daar een transfersom aan vast zit. Twee: het maximale salaris mag niet boven de 50 miljoen euro bruto over een looptijd van 5 jaar uitkomen. Werd aan een van die twee voorwaarden niet voldaan, dan kreeg SEG die 9,5 miljoen commissie niet.

De Vrij en SEG twisten over die 50 miljoen bruto. De Vrij meent dat-ie kennelijk meer had kunnen verdienen, SEG stelt echter dat die 50 miljoen nooit aan de orde is geweest. Het nettosalaris was immers al uitonderhandeld (20,25 miljoen), terwijl in de samenwerkingsovereenkomst aanvankelijk het geschatte brutosalaris zou komen te staan (37,54 miljoen euro).

SEG stelt nu dat dat De Vrij’s brutosalaris door fiscale regelingen rondom eventuele bonussen hoger zou kunnen uitvallen; dat betekende vervolgens dat hun commissie in gevaar kon komen (gezien de twee voorwaarden hierboven). Om hun commissie veilig te stellen, vroeg SEG aan Internazionale om die tweede voorwaarde uit het contract te halen. Toen Inter dat niet wilde, stelde SEG voor om het maximumbedrag naar 50 miljoen te verhogen. Een fors bedrag, erkent de advocaat van SEG, maar binnen deze markt vrij normaal.

Doordat SEG ook de club vertegenwoordigde in de onderhandeling, kon een strijd ontstaan tussen speler en makelaar

De Vrij’s advocaten verweren; het grote probleem is dat er geen transparantie is. De vraag die op tafel ligt, blijft daarom: hoe kan SEG De Vrij enerzijds ‘our client’ worden noemen, en anderzijds als ‘intermediair’ tussen voetballer en club optreden.

Hoe dan ook werpt de zaak nieuw licht op de rol van deze zaakwaarnemers en op de vraag wat een acceptabele vergoeding voor hen is. De advocaten van De Vrij menen dat clubs bij het aantrekken van een nieuwe speler een budget uittrekken voor zo’n aankoop. Dat geld moet vervolgens verdeeld worden tussen een speler en zijn management. Doordat SEG nu ook de club vertegenwoordigde in de onderhandeling, kon een strijd ontstaan tussen speler en makelaar om de verdeling van dat geld.

SEG stelt dat een voetbalmakelaar zijn spelers soms jaren bijstaat voordat er geld wordt verdiend aan een deal. ‘SEG is geen liefdadigheidsinstelling,’ stelt Scheurleer tijdens de zitting. ‘En De Vrij kan niet verwachten dat SEG zijn diensten gratis verricht. Ondanks de vriendschappelijke band die SEG onderhield met De Vrij, is er nooit een overeenkomst tussen speler en SEG getekend. Dat doet SEG ook nooit; dat is niet het businessmodel.’

Nadat de zitting voorbij is, stromen de partijen en journalisten de zaal uit. Kees Vos geeft een kort statement voor de camera’s van NOS en ESPN, hij wil geen vragen beantwoorden. Ook Hoogewerf heeft geen zin onze vragen beantwoorden. De Vrij zegt: ‘O, ben jij van Follow the Money!’ maar heeft geen tijd – hij moet voor de storm nog een vliegtuig halen.

De rechtbank doet op 6 april uitspraak.