Trammelant in Deventer duurt voort

1 Connectie

Relaties

Deventer
2 Bijdragen

Een klokkenluider laat het gekrakeel rond de financiën van de gemeente Deventer weer luider klinken en ex-wethouder Ahne komt steeds verder in het gedrang

De kersverse burgemeester van Ommen, Marc-Jan Ahne, krijgt een steeds groter geloofwaardigheidsprobleem. De voormalige wethouder Economische Zaken en Financiën van de gemeente Deventer (D66) wist begin dit jaar van de zorgelijke financiële situatie van zijn stad, maar hield die informatie bewust achter. Ahne ontkent dat hij de raad heeft misleid, maar wordt steeds weer met de feiten om de oren geslagen. Vandaag probeerde Ahne in een open brief aan de inwoners van Ommen enkele zaken duidelijk te maken. Hij is niet van mening dat hij "op enige wijze bewust of onbewust informatie [heeft] achtergehouden voor de raad".

 

Afboeken
De perikelen betreffen de ambitieuze plannen voor de bouw van het nieuwe stadskantoor in Deventer. In de aanloop van het betwiste besluit dat op 21 maart werd genomen, werden de gemeenteraadsleden op 14 maart in een vertrouwelijke ontmoeting door Ahne geïnformeerd. Ahne schetste toen een zeer rooskleurig beeld van de financiële toestand van de gemeente Deventer. Daarvan staat inmiddels vast dat dit niet klopt, Deventer moet volgens accountant Deloitte het nodige afboeken. Eind mei kwam naar buiten dat Deloitte voor die bewuste meeting op 14 maart al had aangegeven dat de gemeente nog een afwaardering van 16,7 miljoen euro op omvangrijke projecten moest treffen en een aanvullende verliesvoorziening van 12,9 miljoen euro diende te nemen. Ahne wist daarvan, maar hij ontkende. Hij zei niet in de discussie met Deloitte te zijn betrokken geweest.

 

'Bezorgde ambtenaar'
Vorige week kreeg de lokale partij Gemeentebelang van een 'bezorgde ambtenaar' per post een email toegespeeld. In de brandmail werden enkele wethouders, waaronder Ahne, geattendeerd op de weinig realistische wijze waarop de gemeente Deventer volgens de accountant sommige projecten waardeerde en opbrengsten calculeerde. "Wij dachten dat we een goed verhaal hadden, maar Deloitte denkt daar duidelijk anders over", schrijft een paniekerige ambtenaar. De mail is van 9 maart, 5 dagen voor de informele bijeenkomst waarin Ahne het naliet deze zaken aan de orde te stellen.

Burgemeester Heidema van Deventer hield vorige week zijn huidige collega, de Ommense ambtsketendrager Ahne, in een schriftelijke reactie op vragen van Gemeentebelang, de hand boven het hoofd. Ahne was weliswaar op de hoogte van de aanmerkingen van de accountant, maar omdat de conclusies nog niet definitief waren, was hij niet genoodzaakt de mogelijke financiële ellende al met de raad te delen. Dat schrijft Ahne vandaag ook weer in zijn brief aan de burgers van Ommen. De inhoud van zijn brief staat op gespannen voet met zijn eerdere verklaring van eind mei via de woordvoerder van Ommen:

"In de periode dat ik als wethouder betrokken was, heb ik namens het college naar eer en geweten vragen van de raad beantwoord. De discussie waar het nu over gaat (de informatie van accountant Deloitte red.) is tijdens mijn wethouderschap niet door het college behandeld. De uitkomst van de gesprekken met de accountant betreffen de periode na mijn vertrek. Ik was toen geen onderdeel meer van het Deventer college."

 

Dat hij de informatie van de accountant niet met de raad besprak mag sowieso wonderlijk worden genoemd gezien de debatten die al enige tijd over het financiële beleid van de gemeente Deventer werden gevoerd.

De Londense fondsmanager Adriaan de Mol van Otterloo kwam na bestudering van de gemeentelijke jaarcijfers en publieke raadsdocumenten al veel eerder tot de conclusie dat het Deventer college bezig was de stad met nog meer schulden te overladen en bij voortgezet beleid afstevende op een faillissement. Ahne deed ook toen wat hem het beste leek: ontkennen.