'Soros heeft het mis'

3 Connecties

Onderwerpen

Crisis Euro George Soros

Na de kritiek van George Soros op de Duitse economische politiek is er een fel debat ontstaan over het nut van bezuinigen en de rol van Duitsland in de eurozone. Ook ECB's Jean-Claude Trichet werpt zich in de strijd.

De kritiek van George Soros op de economische politiek van Duitsland heeft tot veel discussie geleid. Volgens Soros leidt de Duitse Sparpolitik tot sterke daling van de vraag en uiteindelijk tot deflatie. Het Verdrag van Maastricht was volgens hem van aanvang aan een misbaksel. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan regels over het voorkomen van deflatie. 
 
Duitsland heeft zich volgens Soros geïsoleerd en zijn bezuinigingspolitiek vormt een gevaar voor Europa. Het land zou zijn lonen moeten laten stijgen, zodat andere Europese landen beter kunnen concurreren en profiteren van de Duitse koopkracht. Sterker, het zou voor iedereen het beste zijn dat Duitsland uit de euro zou stappen. Een sterke D-Mark maakt Duitsland duurder en een verzwakte euro zou de concurrentiekracht van de overgebleven euro-landen versterken. 
 
Nederland zou dan, in economisch opzicht niet veel meer dan het 17 Bundesland, zou dan ongetwijfeld volgen. 
 
When in doubt, blaim the Germans
Maar anderen, onder wie econoom Mathijs Bouman, zijn van mening dat een Duitse loongolf Europa echt niet gaat redden. Het probleem zit hem namelijk niet in Duitsland, maar in de Grieken e.a. die gewoon niet hard genoeg werken. Devaluatie als manier om de concurrentiepositie te versterken ziet Bouman als 'het traditionele lapmiddel'. Vanuit het bedrijfsleven keert Roland Berger-voorzitter Burkhard Schwenker zich tegen het pessimisme rond het Europese project. De strategie-consultant betoogde deze week dat de eurozone er ten opzichte van de VS juist goed voor staat
 
Ook ECB-voorzitter Trichet vindt de redenering van Soros geen hout snijden, zo liet hij weten in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica. Essentieel voor een munteenheid is stabiliteit, en dat is precies wat de Duitsers en de ECB nastreven. Trichet denkt niet dat de besparingsmaatregelen zullen leiden tot deflatie of stagnatie. Juist door structurele hervormingen kan de arbeidsproductiviteit stijgen. Dat is volgens Trichet de beste manier om economische groei op de middellange termijn te garanderen. 
 
Historisch onderzoek van Harvard en Goldman Sachs pleit voor het hard ingrijpen in overheidsfinanciën. Misschien dat Nederlandse politici dat even moeten lezen voordat ze de zoveelste kabinetsvariant de ether inwerpen. 
 
Redactie
Redactie
Gevolgd door 678 leden