Bewoners van serviceflats dachten er comfortabel en in alle rust hun oude dag door te kunnen brengen. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat dit niet altijd mogelijk is. Verregaande belangenverstrengeling tussen Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS), bestuurders en verschillende vastgoedinvesteerders gaat ten koste van de veelal hoogbejaarde bewoners van serviceflats.

In een unieke productie leverde Follow the Money zowel het televisieprogramma Altijd Wat (tegenwoordig Monitor geheten) als het dagblad Trouw het verhaal over deze misstand. Bij Follow the Money vindt u het complete dossier.

13 artikelen

Trouw wint hoger beroep over FTM-artikelen serviceflats

Follow the Money leverde zowel het televisieprogramma Monitor als dagblad Trouw journalistieke producties over misstanden bij serviceflats. Vastgoedinvesteerder Andries de Boer voelde zich ernstig tekort gedaan en spande een rechtszaak tegen Trouw aan en won. Dinsdag won Trouw het hoger beroep. 'Belangenverstrengeling vindt steun in de beschikbare feiten.'

De journalistieke producties die Follow The Money in januari 2014 aan zowel dagblad Trouw als het televisieprogramma Altijd Wat (het huidige Monitor, KRO-NCRV)) leverde, zorgden voor beroering. De uitzending en de artikelen toonden de praktijken van voormalig CDA-politicus Clemens Bosman die zich al jaren met zijn Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS) opwerpt als een onafhankelijke, professionele dienstverlener voor de veelal hoogbejaarde bewoners van seviceflats.

Benadeeld en geïntimideerd

Veel van de 360 serviceflats die Nederland rijk is, kampen met problemen als leegstand en hoge servicekosten. Bosman presenteert zich met zijn stichting als een onafhankelijk troubleshooter. Op de kwaliteit en de onafhankelijkheid van zijn dienstverlening valt echter veel aan te merken. Hoogbejaarde bewoners van de serviceflats werden niet volledig geïnformeerd, ze werden financieel benadeeld en niet zelden geïntimideerd, zo liet ons onderzoek zien.
Hoogbejaarde bewoners van de serviceflats werden financieel benadeeld en niet zelden geïntimideerd
Waar SDS zich binnen een serviceflat een positie wist te verwerven, probeerde het in veel gevallen ook de bewoners ertoe over te halen hun woning te verkopen. Voor zeer weinig geld, zo bleek uit ons onderzoek. Bosman knoopte daarbij stelselmatig banden aan met de Noordwijkse vastgoedinvesteerder Andries de Boer die de woningen vaak voor bodemprijzen wist te bemachtigen. Na de publicatie en uitzending van de journalistieke producties, nam De Boer afscheid als CDA-raadslid in Noordwijk.

Klap in gezicht

Daarmee was het allerminst gedaan. De Boer stelde dat de in Trouw gepubliceerde journalistieke producties van FTM 'onjuist, onzorgvuldig en onterecht' waren en stapte naar de rechter. Hoewel De Boer onder andere ooit met het visitekaartje van SDS rondliep, had hij nu met name grote bezwaren tegen de beschreven belangenverstrengeling met Bosman/SDS. En hij vond niet dat hij de woningen van de bejaarden voor bodemprijzen had bemachtigd. De Amsterdamse voorzieningenrechter gaf hem op 14 maart 2014 gelijk, oordeelde dat De Boer ten onrechte van belangenverstrengeling was beschuldigd en veroordeelde Trouw tot het plaatsen van een rectificatie op de voorpagina van de krant. Een keiharde klap in het journalistieke gezicht van Trouw en Follow the Money.
Volgens de rechters wel degelijk sprake van belangenverstrengeling tussen Bosman en De Boer
In hoger beroep werd dat vonnis dinsdag 1 september door het Amsterdamse Hof vernietigd. De publicatie van de door FTM geproduceerde artikelen was rechtmatig en Trouw werd op alle punten in het gelijk gesteld. Zo is er volgens de rechters wel degelijk sprake van belangenverstrengeling tussen Bosman en De Boer en is ook het motief daarvoor helder. De veelal hoogbejaarde bewoners werd ’essentiële informatie' onthouden en De Boer en Bosman/SDS hebben 'onvoldoende openheid en transparantie […] betracht'.

Waardestijging

Essentieel was de informatie over de waardestijgingen van de woningen van de bejaarden die de verlaging van de servicekosten in combinatie met de omzetting van woonrecht naar appartementsrecht zou optreden. Deze informatie werd de bewoners door SDS onthouden. 'Dat door de verwevenheid van belangen De Boer in staat is geweest woningen voor lagere prijzen – onder de taxatiewaarden – te bemachtigen, vindt aldus voldoende steun in de feiten.'