Accountantskamer zorgt voor duidelijkheid in verjaringstermijn tuchtklachten

Twee PwC-accountants poogden de tuchtrechter te ontlopen door zich te beroepen op de verjaringstermijn in het Econcern-faillissementsdossier. Tevergeefs. ‘Het is een buitengewoon belangrijke uitspraak voor curatoren.’

Het ronkende faillissement van het duurzame energiebedrijf Econcern in 2009 kan nog een vervelend staartje krijgen voor twee accountants van PricewaterhouseCoopers (PwC), want het duo moet zich 18 augustus verantwoorden voor de tuchtrechter. Hun eerdere beroep op de verjaringstermijn van drie jaar is afgelopen vrijdag tevergeefs gebleken, zo blijkt uit de gepubliceerde uitspraak van de Accountantskamer Zwolle en berichtgeving van Accountancy Nieuws.

Verzuiming onderzoeksplicht

Vorig jaar oktober dienden de curatoren Louis Deterink en Willem Jan van Andel een tuchtklacht in tegen het PwC-duo, omdat zij verzuimd zouden hebben om gedegen onderzoek te doen naar de jaarcijfers 2007 van Econcern. Daarin werd destijds een recordwinst van bijna 86 miljoen euro gerapporteerd, maar de curatoren constateerden in hun elfde curatorenverslag een staaltje cooking the books. De herziene cijfers waren dieprood; de curatoren kwamen uit op een winst die meer dan 100 miljoen euro láger lag dan de 86 miljoen winst waar de PwC-accountants mee akkoord waren gegaan.

Wel/niet verjaard?

Het Big Four-kantoor probeerde in maart de behandeling van de klacht te ontlopen door zich te beroepen op de verjaringstermijn van drie jaar. PwC stelde dat ‘de teller’ al begon te lopen in mei 2009, het moment dat Van Andel en Deterink werden aangesteld en de dossiers hadden ontvangen. De curatoren brachten daar tegenin dat het een uitermate complex faillissement was waardoor ze pas in 2011 op het punt waren aanbeland waar ze de gefundeerde conclusie konden trekken dat de accountants verzuimd hadden in hun onderzoeksplicht. Kortom, in hun ogen zou op dát moment pas de 3-jaarstermijn ingaan qua verjaring.

Curatoren in het gelijk gesteld

Dit verschil van inzicht leidde tot een interessante casus: wanneer gaat een verjaringstermijn in? De Accountantskamer heeft nu de zienswijze van de curatoren overgenomen. ‘De driejaarstermijn vangt pas aan nadat uit onderzoek iets relevants ter zake is gebleken,’ zegt de tuchtrechter nu in het tussenvonnis.
'Curatoren liepen constant tegen het risico van verjaring aan en ik weet dat een aantal collega’s zich daarover zorgen maakte'
‘Het is een buitengewoon belangrijke uitspraak voor curatoren,’ laat Econcern-curator Louis Deterink enigszins verheugd aan Follow The Money weten. ‘Curatoren liepen constant tegen het risico van verjaring aan en ik weet dat een aantal collega’s zich daarover zorgen maakte. De verjaringstermijn is vaak het eerste waar accountants zich op beroepen en dat hing altijd in de lucht.’ En zo geschiedde. ‘Het eerste waar PwC naar greep was het beroep op de verjaringstermijn, maar we moesten eerst 20 tot 25 bedrijven verkopen en daarna konden we pas ons onderzoek aanvangen. Het is heel belangrijk dat de Accountantskamer nu voor duidelijkheid heeft gezorgd: de verjaringstermijn gaat niet in op het moment van aanstelling van de curatoren, maar pas op het moment dat curatoren conclusies kunnen trekken. Die duidelijkheid was er tot nu toe niet.’ Een PwC-woordvoerder laat weten 'teleurgesteld' te zijn in de uitspraak. 'Er is niet voor niets die driejaarstermijn, dus dan mag je daar op inzetten. De Accountantskamer heeft anders geoordeeld, we gaan ons nu voorbereiden op de reguliere zaak. Inhoudelijk wil ik daar nog niet verder op ingaan.' De tuchtklacht tegen de twee accountants is ontvankelijk verklaard, waardoor op 18 augustus de Accountantskamer zich inhoudelijk over de klacht zal buigen.