'Tuin te koop: met gratis huis'

5 Connecties

Het lente-akkoord geeft huiseigenaars voldoende perspectief om nog dit jaar hun woning te verkopen, meent columniste Simone Kamberg-de Jong. Mits de makelaar het juiste huiswerk meekrijgt.

Brussel mag zich dan gisteren nogal kritisch hebben uitgelaten over het lente-akkoord tussen de politieke partijen VVD, CDA, D66, GroenLinks en Christen-Unie, dit begrotingsakkoord voor 2013 biedt huiseigenaars voldoende perspectief om voor het einde van dit jaar hun woning te verkopen. 

Sterker nog, het Kunduz-akkoord geeft het nieuw te vormen kabinet ook kansen om het geheel anders te doen. Want, dat er iets te gebeuren staat op het gebied van renteaftrek is zonneklaar.

 

Beperking hypotheekrenteaftrek
In het lente-akkoord is vastgelegd dat vanaf 1 januari 2013 de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Aflossingsvrije-, spaar- en beleggingshypotheken zullen vanaf dat moment, zo is besloten, niet meer aftrekbaar zijn. Op dit moment zijn genoemde varianten gedurende 30 jaar volledig en maximaal aftrekbaar. Mocht u na 1 januari 2013 nog wel van aftrek willen profiteren, dan zult u moeten kiezen voor een annnuïteitenhypotheek.

 

Deze vorm van lening behelst dat bij een gelijkblijvende hypotheekrente, gedurende de looptijd van de lening de jaarlijkse som van rente en aflossing gelijk blijft. Het aflossingsbestanddeel wordt jaarlijks groter waardoor uw netto maandlast zal stijgen. Omdat de hoofdsom per saldo minder snel wordt afgelost is de annnuïteitenhypotheek relatief gezien duurder dan een lineaire  hypotheek. Per slot van rekening wordt bij een annnnuïteitenhypotheek de hoofdsom in het begin minder snel afgelost dan bij een lineaire hypotheek. Met als directe implicatie dat bij eerstgenoemde lening in totaal meer rente verschuldigd is.

 

Kleine golf extra verkopen verwacht
Door de bepalingen van het lente-akkoord is er tegen het einde van het jaar een kleine golf van extra verkopen te verwachten. We hebben eveneens wat meer transacties gezien toen nog niet geheel duidelijk was of de overdrachtsbelasting van 2 procent tot 1 juli 2012 zou blijven bestaan.

 

Aan de andere kant moet wel worden vastgesteld dat de hoeveelheid transacties in 2012 tot nu toe bedroevend laag blijft. Recente cijfers van onder meer het Kadaster bevestigen eens te meer dat als je je huis echt wilt verkopen, je dus ook echt je best zult moeten doen.

 

Emotioneel te betrokken
Een week geleden had ik een verkoopscan bij een niet nader te noemen persoon. Alras bleek dat de huiseigenaar er emotioneel nog niet aan toe was de verkoop van zijn huis, waar hij tot een maand geleden nog woonde met zijn vriendin om te zetten, in een werkelijke verkoop. Welk argument ik ook aanvoerde, deze Fries liet zich niet vermurwen en ik kreeg bij alles wat ik aandroeg steevast 'ja maar..'  te horen.

 

De enige keer dat ik bij deze stugge man succes had was toen ik zei dat hij emotioneel nog te betrokken was bij het huis en dat hij mijns inziens nog niet toe was aan de verkoop. Enfin, dat is ook een advies. En u als mogelijke concurrent heeft er weer een concurrent minder bij.

 

Wist u dat u voorheen in het middensegment op gemiddeld acht concurrenten kon rekenen en dat dit er nu zomaar 28 zijn in de Nederlandse huizenmarkt? En dan te bedenken dat er in ons land in totaal circa 7.000 makelaars actief zijn.

 

Grijp uw kans nu het nog kan
Dat brengt me bij de prangende vraag: Heeft u een makelaar ingeschakeld? Dan zou ik direct zeggen: grijp uw kans nu het nog kan en geef de makelaar huiswerk!

 

In de praktijk komt die aanpak op het volgende neer. Om te beginnen, zult u tijdens het eerste gesprek met uw makelaar uw ultieme sales pitch moeten houden. Laten we veronderstellen dat de gemiddelde makelaar in de Randstad om en nabij de honderd panden te koop heeft staan.

 

En dat leidt tot de volgende relevante vraag: hoe gaat u ervoor zorgen dat de makelaar bij iedere financiële koper binnen uw segment uw huis als eerste aanprijst?

 

Stuur hem of haar als coach aan, geef hem huiswerk mee en overhoor hem daarna. Nadat u alle informatie als bijvoorbeeld de USP’s (Unique Selling Points) heeft aangegeven, kunt u op twee manieren onderzoeken of hij of zij daadwerkelijk heeft begrepen wat de triggers van uw huis zijn.

U kunt uw makelaar bijvoorbeeld vragen binnen twee minuten uw eigen huis aan u te verkopen. Dat zou u ook kunnen doen door hem of haar als een soort mystery guest op te bellen. Om vervolgens zich te laten informeren over de highlights van uw woning.


Rijtje skills voor uw makelaar
Daarnaast moet de makelaar vanzelfsprekend voldoen aan het rijtje voorwaarden met de volgende vereiste skills:

- Uw makelaar is de beste marketeer
- Uw makelaar kan aantonen dat hij het snelst uw huis wil en kan verkopen
- Uw makelaar beschikt over de grootste database aan kopers in uw segment
- Uw makelaar kan en wil voor u het beste verkoopresultaat realiseren

 

Mocht de makelaar in kwestie beschikken over al deze skills, dan is het goed hem of haar regelmatig te bellen, minstens één keer per week. Als er een bezichtiging gepland staat, spreek dan af met uw makelaar dat hij of zij er een kwartier van tevoren is. Dan -om maar wat te noemen- kunnen alle lampen worden aangezet, kan er nog even een geurspray door het huis worden gespoten en kunnen de huisdieren apart worden gezet.
 

Bel uw makelaar vervolgens ook na de bezichtiging om te horen wat het commentaar van de potentiële koper was en doe daar eventueel uw voordeel mee bij een volgende bezichtiging.

 

Creatieve ideeën
Maak uw makelaar gerust deelgenoot van uw creatieve ideeën. En anders kunt u zich laten inspireren door het volgende voorbeeld uit de praktijk, waarop ik als ervaringsdeskundige met voldoening en een grote glimlach terugkijk.

 

Samen met een cliënt waren we zeer recent succesvol met de verkoop van de woning van diezelfde cliënt. Niet in de laatste plaats dankzij de volgende wervende tekst: "Tuin te koop: met een gratis huis!"


Rest me op te merken: Veel succes met de aanstaande verkoop van uw woning!

* * * 

Sinds 2007 heeft ex-vermogensbeheerder Simone Kamberg-de Jong vele huizenbezitters in Nederland bij de verkoop van hun woning begeleid. In mei 2012 lanceert de in de huizenmarkt gespecialiseerde financieel expert haar eerste boek: “Elk huis van te koop naar verkocht”.

Simone Kamberg-de Jong
Simone Kamberg-de Jong werd na een succesvolle carrière als vermogensbeheerder _ onder andere bij Effectenbank Stroeve _  ein...
Gevolgd door 1 leden