Volgen van wispelturige politici is een slecht businessmodel

4 Connecties
61 Bijdragen

De mens houdt niet van onzekerheid en de beleggende mens al helemaal niet. Toch beseft de burger vaak totaal niet welke risico's hij werkelijk loopt. Geen wonder dat professional Jan Dwarshuis hem hoofdschuddend gadeslaat.

De afgelopen week draaide het met name om de opgelopen rente en het getouwtrek met Griekenland. Deze twee aandachtspunten brengen onzekerheid met zich mee. Onzekerheid zorgt voor risico’s. Het heeft in mijn ogen geen enkele zin om u druk te maken over Griekenland. Beleggen op basis van hoogst wispelturige politici is een slecht businessmodel. Daarnaast past de rente zich aan de nieuwe economische activiteit aan, hetgeen een volstrekt logische ontwikkeling is. Dit neemt niet weg dat veel beleggers hun ogen sluiten voor de risico’s.

Risico’s

Mijn vak bestaat uit het positioneren van onze portfolio’s en het kwantificeren van de bijbehorende risico’s. Ik ben van mening dat veel burgers geen idee hebben met welke risico’s zij leven.
Ik ben van mening dat veel burgers geen idee hebben met welke risico’s zij leven
Bij de aankoop van bijvoorbeeld een huis, beseffen maar weinig jubelende huiseigenaren wat voor een waslijst aan risico’s ze meetorsen. Sterker nog, de banken die het feestje financierden hadden – en hebben – ook geen enkel idee. Het bewijs ligt in de problemen die medio 2008 ontstonden. Maar ook bij het afsluiten van uw pensioenpolis heeft u waarschijnlijk niet naar de bijbehorende risico’s gekeken.

Positioneren

Het goed positioneren van een portfolio draait niet om het voorspellen van de toekomst, immers deze is hoogst onzeker. Het risico van een portfolio ligt echter wel degelijk in de toekomst besloten en is – helaas – niet meetbaar. 2008 heeft dat glashard bewezen. Daarnaast wordt een hoge volatiliteit nog wel eens verward met oplopende risico’s. Bij veel beleggers heerst daardoor de gedachte dat bijvoorbeeld aandelen een gevaarlijke sector is om in te beleggen. Omdat de uitkomst van een aandelenbelegging onzeker is en soms niet aan de verwachting van de belegger voldoet worden ze als risicovol bestempeld. Maar daar tegenover staat dat er ook een – kwalitatief – langdurig hoger rendement te behalen valt met aandelen. Soms wordt nog wel eens vergeten dat een zogenaamde veilige belegging ook een permanent verlies kan veroorzaken.

Afweging

Goed beleggen draait om de afweging wanneer het opwaarts potentieel het neerwaarts potentieel overschrijdt en vice versa bij actief hedgen. Door geconcentreerd en zorgvuldig te beleggen ontstaat er een duurzaam beleggingsresultaat. We leven vandaag de dag in een 0% beleggingsomgeving, hetgeen een fors risico is, maar dat is iets dat door velen wordt ontkend.
Opvallend is ook dat er steeds meer rommel naar de beurs gebracht wordt, hetgeen een veeg teken is
Beleggers en burgers worden daardoor in een bepaalde hoek van het investeringsspectrum gedrukt. Ze zijn minder argwanend en houden er een agressiever beleggingsbeleid op na; ze beleggen tussen hoop en vrees. Opvallend is ook dat er steeds meer rommel naar de beurs gebracht wordt, hetgeen een veeg teken is. Intelligente beleggers doen er goed aan terughoudend te handelen op de mondiale beurzen. Rest mij u een goed weekend te wensen. Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.