Tweede Griekse reddingsoperatie verergert het probleem

Afschrijven op de Griekse schuld is niet te vermijden, stelt denktank Open Europe. Hoe langer daar mee wordt gewacht hoe hoger de kosten en hoe meer de Europese belastingbetaler zal moeten bloeden.

Een nieuwe bail-out zal het risico van een Griekse economische melt down niet wegnemen en zal de toekomstige kosten voor het probleem radicaal doen toenemen. Dat schrijft de onafhankelijke denktank Open Europe in het rapport "Abandon Ship: time to stop bailing out Greece?" dat dinsdag werd gepubliceerd. Volgens het rapport is het herstructureren van de Griekse schuld onvermijdelijk en hoe langer men daar mee wacht, hoe meer dit gaat kosten. Waar nu een afwaardering van 50 procent van de Griekse schuld voldoende zou zijn, zal in 2014 69 procent afgeschreven moeten worden om op hetzelfde schuldenniveau uit te komen. Dat houdt een enorme stijging van de kosten voor de crediteuren in, die in sterk toenemende mate Europese belastingbetalers zullen blijken te zijn.

Lehman-achtige rampscenario's
Hoe je het draait, went of keert, iemand zal de verliezen moeten nemen. Open Europe schat dat wanneer nu 50 procent van de totale Griekse schuld afgewaardeerd zou worden (het percentage dat volgens de denktank noodzakelijk is voor een duurzame oplossing), dat dit de Europese economie tussen de 123 - 144 miljard euro gaat kosten (Onzekerheid over de blootstelling van de ECB verklaart de bandbreedte). Het probleem is wel dat met name zwakke broeders Portugal, Spanje en in mindere mate Italië, veel van het Griekse schuldpapier in bezit hebben. Dat betekent dat een eventuele schuldsaneringsoperatie met zeer grote voorzichtigheid dient te worden uitgevoerd.

De verwevenheid van de Europese economieën en bancaire sector is een belangrijk argument om meer steun aan Griekenland te verlenen. Om dit kracht bij te zetten schermen DNB-president Nout Wellink en Minister De Jager onophoudelijk met Lehman-achtige rampscenario's waar De Jager vorig jaar iedereen nog opgewekt voorhield dat de Grieken alles keurig zouden terug betalen. Die kans is nogal klein. In het rapport wordt onderbouwd beargumenteerd dat in het meest rooskleurige scenario Griekenland tot 2014 122 miljard euro nodig zal hebben. Boven op de steun die het land al uit het huidige steunpakket ontvangt! Griekenland moet dan wel tegemoet komen aan de eisen om de eisen van het IMF en de leden van de Eurozone. Bezuinigingsoperaties en privatiseringen zullen moeten slagen om toekomstige tekorten terug te schroeven. De kans is volgens het rapport groot dat deze operaties tekort zullen schieten. De Griekse economie is een een vrije val gekomen, mogelijkheden om oplopende schulden af te lossen worden steeds kleiner. Met een krimpend Bruto Nationaal Product, beperkte economische groeiverwachtingen en geringe belastinginkomsten zijn de kansen uiterst klein dat het land aan zijn verplichtingen zal kunnen blijven voldoen.

"Hopeloos optimistisch"
Tegelijkertijd verzetten Griekse burgers zich in toenemende mate tegen de maatregelen die de regering gedwongen wordt te treffen. Leefomstandigheden verslechteren met de week en het einde is nog lang niet in zicht. President Papandreou, kreeg dinsdagnacht dankzij alle 155 leden van 'zijn' Pasok het vertrouwen van het Griekse Parlement. Het Griekse volk heeft dat vertrouwen al lang verloren. 90 procent van de Grieken heeft zeer weinig op met de Pasok en Papandreou. Feit is ook dat de Griekse overheid zijn eerste target voor het terugbrengen van het overheidstekort niet heeft gehaald. Het oorspronkelijke reddingsplan dat erin voorzag dat de Grieken in 2012 zouden beginnen aan het terugbetalen van hun schulden, ziet er daardoor "hopeloos optimistisch" uit, aldus de makers van het rapport. Vandaar dat de leden van de Europese Unie, in principe, al ja hebben gezegd op een tweede reddingsoperatie die de uiteindelijke schade alleen maar zal vergroten.

 

Griekse protesten worden steeds talrijker


In het rapport worden alle opties die een mogelijke oplossing voor de Griekse schuldencrisis behelzen, beschreven. Zelfs het beëindigen van het onzalige Europese experiment om Griekenland tot de Europese Muntunie toe te laten, behoort daar toe. Een eventueel vertrek van Griekenland uit de euro gaat overigens gepaard met verreweg de grootste risico's zo stelt Open Europe.

De belastingbetaler zal betalen
Een zorgvuldig uitgevoerde herstructurering is eigenlijk de enige duurzame optie. De in Londen en Brussel gevestigde denktank erkent tevens dat de Eurozone onbekend en mogelijk ruw terrein zal betreden wanneer het besluit de Griekse schuld te saneren. Het is onmogelijk om alle consequenties daarvan te overzien. Echter, de onzekerheden en dreiging van een toekomstige Griekse melt down zullen door een hernieuwde bail-out niet verdwijnen. Uitstel van executie dus en dat uitstel zal ook nog eens met een fors prijskaartje voor de belastingbetaler gepaard gaan.

De kosten van een herstructurering in 2014 zullen minimaal met 40 procent toenemen. Een noodzakelijke haircut van 69 procent zal tegen die tijd 175 miljard euro kosten. Daar blijft het niet bij. In de komende jaren zullen de schulden van Griekenland steeds meer in handen komen van de publieke sector (lees: de Europese belastingbetaler) en steeds minder in handen van de private sector. Open Europe schat dat het percentage van de Griekse schuld dat door belastingbetalers wordt gedragen, zal stijgen van 26 procent nu tot 64 procent in 2014. Anders gezegd: elk huishouden in de Eurozone draagt op dit moment voor 535 euro bij aan de Griekse steun. In 2014 zal dit 1.450 per huishouden zijn. Een verdrievoudiging die Minister Jan Kees de Jager als mogelijke uitkomst van de Griekse steun nog niet naar voren heeft gebracht.