Minister Edith Schippers van VWS heeft het na jaren voor elkaar: eindelijk steunen voldoende Kamerleden de wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.

  Verzekeraars hebben niet langer de plicht om een vergoeding te betalen voor medisch specialistische zorg en geestelijke gezondheidszorg. Deze trendbreuk vloeit voort uit een zojuist aangenomen wetswijzing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Tot nu toe gold een minimale vergoeding van in de praktijk rond de 80 procent, ook voor ongecontracteerde zorgverleners. Het idee daarachter was dat de patiënt uiteindelijk niet financieel gehinderd zou moeten worden om desnoods zelf een zorgaanbieder te kiezen wanneer de verzekeraar die niet onder contract heeft. Dinsdagmiddag werd het wetsvoorstel aangenomen met steun van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie SGP en 50Plus. Het werd voorzien van een aantal amendementen waarmee er uitzonderingen worden gemaakt voor huisartsen, fysio- en oefentherapeuten, logopedisten en tal van andere paramedici. Voor hen blijft gelden dat ook zónder contract een vergoeding van rond de 80 procent betaald moet worden door de verzekeraar. Dezelfde uitzondering wordt gemaakt voor zorg uit het basispakket. Psychologen en huidtherapeuten vallen soms wél en soms níet onder het gewijzigde artikel 13. Bepaalde vormen van huidtherapie - waarvoor vrije keuze vervalt -  worden bijvoorbeeld gezien als 'fysiotherapie' en worden dan wel gegarandeerd vergoed. Een psycholoog in dienst van een huisarts wordt ook zonder contract vergoed, terwijl een zelfstandige psycholoog wel een contract moet hebben met de verzekeraar.

  Naar de rechter

  De aanpassing van artikel 13 was lange tijd onderwerp van een felle discussie. Zorgaanbieders klaagden tegenover de NZa al over 'slikken of stikken'-contracten van verzekeraars waar zij door de wetswijziging helemaal niet meer omheen zouden kunnen. Voor de patiënt komt bovendien de vrije keuze van een arts of behandelaar in het geding. Wie zelf zijn arts wil blijven kiezen, moet zich verzekeren met een duurdere restitutiepolis, waarbij de verzekeraar de zorg in geld vergoed. Dan blijft het echter de vraag of de zorgverlener in kwestie zou kunnen overleven zonder contract van een van de grote verzekeraars.  Volgens zorgverzekeraars was de wetswijziging nodig om hun regiefunctie in het zorgstelsel te kunnen vervullen. De stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze kondigde afgelopen week aan om namens vijfduizend medici een rechtszaak tegen minister Schippers te beginnen zodra de wetswijziging erdoor zou komen. Het blijft voorlopig de vraag of de wetswijziging niet in strijd is met Europese wetgeving.

  Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

  Over de auteur

  Eelke van Ark

  Gevolgd door 918 leden

  Eelke vond vanuit de Achterhoek de weg naar Follow the Money. Ze heeft zich vastgebeten in het Nederlandse zorgstelsel.

  Volg Eelke van Ark
  Verbeteringen of aanvullingen?   Stuur een tip
  Annuleren
  Dit artikel zit in het dossier

  De macht van de zorgverzekeraars

  Gevolgd door 746 leden

  Meer vrijheid was misschien wel de belangrijkste belofte bij de introductie van marktwerking in de zorg. Vrijheid voor nieuwe...

  Volg dossier