Meer vrijheid was misschien wel de belangrijkste belofte bij de introductie van marktwerking in de zorg. Vrijheid voor nieuwe aanbieders om te laten zien dat het beter kon en vrijheid voor de patiënt om zelf een zorgverlener te kiezen. Lees meer

Die vrijheid staat ter discussie. De zorgverzekeraars, als beheerders van de premiegelden, willen meer macht om te bepalen waar het aan uitgegeven mag worden en meer invloed om zorgverleners te sturen middels contractafspraken.

Artikel 13 van de Zorverzekeringswet (ZVW) bepaalt dat verzekeraars ook een vergoeding (van in de praktijk zo'n 80 procent van de prijs) moeten betalen wanneer een patiënt kiest voor een zorgverlener zonder contract. Daar wilden de verzekeraars graag van af. Minister Edith Schippers loodste vorig jaar een wetsvoorstel door de Kamer dat artikel 13 zo wijzigt dat verzekeraars niet langer verplicht zijn om die vergoeding te betalen. Daarmee kon de verzekeraar in feite bepalen welke zorgverleners economisch bestaansrecht houden en welke niet - en zou het een stuk makkelijker worden om in contracten vast te leggen hoe zorg precies verleend moet worden. Zorgverleners uit allerlei branches maakten zich zorgen over deze toename van macht van de verzekeraar en verzetten zich het afgelopen jaar heftig tegen de wetswijziging en zorgde in de Kamer bijna voor een kabinetscrisis en sneuvelde uiteindelijk in de senaat. Follow the Money publiceerde talrijke artikelen over dit proces. We laten het  daar niet bij zitten.

Follow the Money volgt de ontwikkelingen rond zorgverzekeraars op de voet en investeert in diepgaand onderzoek. Hieronder de resultaten van onze inspanningen.

44 artikelen

Tweede Kamer stemt voor wijziging artikel 13

6 Connecties

Relaties

vrije artsenkeuze artikel 13 zorgverzekeringswet

Personen

Edith Schippers

Organisaties

Overheid

Werkvelden

Zorg
5 Bijdragen

Minister Edith Schippers van VWS heeft het na jaren voor elkaar: eindelijk steunen voldoende Kamerleden de wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.

Verzekeraars hebben niet langer de plicht om een vergoeding te betalen voor medisch specialistische zorg en geestelijke gezondheidszorg. Deze trendbreuk vloeit voort uit een zojuist aangenomen wetswijzing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Tot nu toe gold een minimale vergoeding van in de praktijk rond de 80 procent, ook voor ongecontracteerde zorgverleners. Het idee daarachter was dat de patiënt uiteindelijk niet financieel gehinderd zou moeten worden om desnoods zelf een zorgaanbieder te kiezen wanneer de verzekeraar die niet onder contract heeft. Dinsdagmiddag werd het wetsvoorstel aangenomen met steun van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie SGP en 50Plus. Het werd voorzien van een aantal amendementen waarmee er uitzonderingen worden gemaakt voor huisartsen, fysio- en oefentherapeuten, logopedisten en tal van andere paramedici. Voor hen blijft gelden dat ook zónder contract een vergoeding van rond de 80 procent betaald moet worden door de verzekeraar. Dezelfde uitzondering wordt gemaakt voor zorg uit het basispakket. Psychologen en huidtherapeuten vallen soms wél en soms níet onder het gewijzigde artikel 13. Bepaalde vormen van huidtherapie - waarvoor vrije keuze vervalt -  worden bijvoorbeeld gezien als 'fysiotherapie' en worden dan wel gegarandeerd vergoed. Een psycholoog in dienst van een huisarts wordt ook zonder contract vergoed, terwijl een zelfstandige psycholoog wel een contract moet hebben met de verzekeraar.

Naar de rechter

De aanpassing van artikel 13 was lange tijd onderwerp van een felle discussie. Zorgaanbieders klaagden tegenover de NZa al over 'slikken of stikken'-contracten van verzekeraars waar zij door de wetswijziging helemaal niet meer omheen zouden kunnen. Voor de patiënt komt bovendien de vrije keuze van een arts of behandelaar in het geding. Wie zelf zijn arts wil blijven kiezen, moet zich verzekeren met een duurdere restitutiepolis, waarbij de verzekeraar de zorg in geld vergoed. Dan blijft het echter de vraag of de zorgverlener in kwestie zou kunnen overleven zonder contract van een van de grote verzekeraars.  Volgens zorgverzekeraars was de wetswijziging nodig om hun regiefunctie in het zorgstelsel te kunnen vervullen. De stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze kondigde afgelopen week aan om namens vijfduizend medici een rechtszaak tegen minister Schippers te beginnen zodra de wetswijziging erdoor zou komen. Het blijft voorlopig de vraag of de wetswijziging niet in strijd is met Europese wetgeving.