2,5 jaar cel voor bedrijvendokter Joep van den Nieuwenhuyzen

Joep van den Nieuwenhuyzen is op vrijwel alle punten schuldig bevonden. Hij is veroordeeld tot 2,5 jaar cel onvoorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie eiste 5,5 jaar. [Achtergrond]

'Wat het Openbaar Ministerie inbrengt raakt kant noch wal,' zei Joep van den Nieuwenhuyzen nog vlak voor de zitting optimistisch voor de camera van RTL Nieuws. Hij verwachtte vrijspraak op onder meer omkoping. 'Daar is nooit enige sprake van geweest.' De rechter oordeelde vanmiddag echter anders. Van den Nieuwenhuyzen werd schuldig bevonden aan omkoping van havendirecteur Willem Scholten, faillissementsfraude, valsheid in geschrifte, bedrieglijke bankbreuk, meineed en bezit van een vals diplomatiek paspoort. Wel werd hij vrijgesproken op het punt van het valselijk opmaken van overeenkomsten. De onlastende informatie (W. Scholten versus W.F. Scholten) bleek ook uit stukken waar Follow The Money inzage in had.

Havenschandaal

Justitie is al sinds 2004 bezig met het havenschandaal. Hoofdrolspeler is Joep van den Nieuwenhuyzen, de voormalige CEO van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM). Hij betaalde volgens het Openbaar Ministerie 1,2 miljoen euro aan steekpenningen aan Willem Scholten, de voormalige directeur van het Rotterdamse Havenbedrijf. De havendirecteur mocht bovendien gratis gebruik maken van Van den Nieuwenhuyzen’s appartement in Antwerpen. Als tegenprestatie liet Scholten – zonder overleg met de Raad van Commissarissen - het havenbedrijf twee jaar lang garant staan voor bankleningen die Van Nieuwenhuyzen aanging. De leningen werden op papier verstrekt voor het opknappen van het stoomschip SS Rotterdam, maar het bleek vooral Van Nieuwenhuyzen’s financieringsvehikel te zijn voor niet-nautische projecten. De verleende bankgaranties betroffen 183,5 miljoen euro.

Veroordeling Scholten

Scholten werd in 2010 al veroordeeld tot 12 maanden cel (4 maanden voorwaardelijk) voor zijn aandeel in het havenschandaal. Hij werd schuldig bevonden aan ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en oplichting van de gemeente Rotterdam. Follow The Money onthulde onlangs dat niet iedereen de garantstelling vertrouwde: de in opspraak geraakte vastgoedondernemer Hans van Veggel, Mexx-oprichter Rattan Chadha en Nina Brink waren in 2002 in gesprek met Van den Nieuwenhuyzen om gedrieën een lening van 18 miljoen dollar te verstrekken aan het defensieconcern RDM. De deal ging echter van tafel vanwege gebrek aan vertrouwen in de garantstelling. Het is niet de eerste keer dat Van den Nieuwenhuyzen is veroordeeld. In oktober 1994 werd hij veroordeeld voor drie maanden onvoorwaardelijk en een boete van 100 duizend gulden vanwege handel met voorkennis in de HCS-affaire. In hoger beroep werd hij vervolgens vrijgesproken en diende een claim in van 1,2 miljard gulden. De Hoge Raad ging daar uiteindelijk niet in mee, omdat niet onomstotelijk was  bewezen dat Van den Nieuwenhuyzen onschuldig was. Tijdens de persconferentie na afloop van de zitting gaf Van den Nieuwenhuyzen aan dat het "zeer waarschijnlijk is" dat hij in hoger beroep gaat. Marcel B., de controller van RDM, werd veroordeeld tot 1 maand voorwaardelijk vanwege valsheid in geschrifte. Op het punt van faillissementsfraude werd hij niet veroordeeld. B., die vorig jaar een procedure aanspandde tegen Philip de Witt Wijnen, de auteur van het boek 'Joep!' vertelde destijds na afloop tegen FTM over het schikkingsvoorstel dat officier van justitie Koos Plooij hem deed. “Ik kon voor 5000 euro en een beetje schoffelen in Haarlem schikken zonder een schuldbekentenis te doen, maar ik heb zijn voorstel afgewezen. Ik schik niet voor iets dat ik niet heb gedaan. Plooij heeft me toen gezegd dat hij een gevangenisstraf zou gaan eisen.”.