We onderzoeken de banden tussen Shell en de Nederlandse overheid. Help je mee? Lees meer

Waarom dit onderzoek?

Sinds zijn oprichting eind 19e eeuw onderhoudt Shell nauwe banden met de Nederlandse overheid. Al eerder dook de naam van de olie- en gasgigant op rond economisch, fiscaal, internationaal, milieu- en zelfs onderwijsbeleid.

Dat roept vragen op. Hoe — en door wie — vindt de afweging van de verschillende belangen plaats? Hoe steekt de relatie tussen Shell en de overheid in elkaar? En wat zijn de gevolgen?

Hoe onderzoeken we dit?

In april 2019 stuurde Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) zeventien Wob-verzoeken naar evenzoveel overheidsorganen. In die verzoeken vraagt PAJ om alle documenten – denk aan e-mails, memo’s, beleidsstukken en zelfs WhatsAppjes – sinds 2005 die afkomstig zijn van, gericht zijn aan, of gaan over Shell.

Hoe gaat het?

Inmiddels hebben we duizenden documenten binnen van de gemeente Assen en de provincie Drenthe. Daarover kregen we veel tips binnen van het publiek, waarvoor veel dank!

Uit deze documenten kwam een aantal artikelen voort, bijvoorbeeld over het hoofdkantoor van de NAM in Assen. Onder het tabblad ‘Artikelen’ vind je alles wat we tot nu toe schreven over dit dossier.

In de zomer verwachten we de documenten van de gemeente en provincie Groningen. Ook dan kunnen we weer alle hulp van het publiek gebruiken.

Deze keer gaan we dat anders doen, niet in de vorm van een algemene tiplijn, maar met concrete onderzoeksvragen. Wil je meehelpen met het onderzoek naar de Shell Papers uit Groningen? Dan kun je je binnenkort inschrijven voor het Shell Papers Publieksonderzoek.

Zodra we een concrete datum weten wanneer we de documenten kunnen verwachten, kun je je inschrijven om deel te nemen. Je ontvangt dan een e-mail met alle spelregels. We zullen hier (en in de nieuwsbrief) zo snel mogelijk aankondigen wanneer het zo ver is.

De inspanning zal worden beloond. Deelnemers helpen niet alleen het Shell Papersonderzoek een stapje verder, maar er valt ook iets te winnen. 

Na afloop zullen we alle resultaten publiceren op de website.

Als volger van dit dossier blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de Wob-procedure, ontvang je vrijgegeven documenten en kun je daar zelf mee aan de slag. Bovendien draag je bij aan het succes van dit project: hoe meer volgers, hoe zichtbaarder de interesse in de documenten.

Wil je meer weten over de redenen en mensen achter deze Wob? Kijk dan bij onze veelgestelde vragen.

49 artikelen

© Lynne Brouwer / Follow the Money

Rechter oordeelt: overheden moeten Shell Papers-wob alsnog in behandeling nemen

Overheden hadden de Shell Papers wél in behandeling moeten nemen. Dat is de uitkomst van de rechtszaak tussen Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) en elf bestuursorganen, waaronder negen ministeries. De rechter heeft daarmee het Shell Papers-team in het gelijk gesteld.

Op 17 april diende de beroepszaak in het Shell Papers-dossier. Platform Authentieke Journalistiek heeft inmiddels vier jaar geleden via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een groot verzoek ingediend bij zeventien bestuursorganen. Het platform vroeg alle documenten over de relatie van Shell met de Nederlandse overheid tussen 2005-2019 op. 

Alle ministeries, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam hadden dit verzoek naast zich neergelegd. Ze vonden het niet uitvoerbaar: te groot, te onbepaald, te bewerkelijk.

Deze argumenten heeft de rechter nu in een beroepsprocedure, aangespannen door PAJ, naar de prullenbak verwezen. De bestuursorganen hadden het verzoek in behandeling moeten nemen en moeten nu alsnog aan de slag om het verzoek werkbaar te maken.

Follow the Money heeft samen met PAJ het Shell Papers-team opgericht dat, in samenwerking met RTV Noord en RTV Drenthe, onderzoek doet naar Shell. In dat kader zijn er ook artikelen verschenen over de slopende procedure en de gang naar de rechter. 

Dat de journalisten altijd bereid waren tot overleg om het verzoek in te perken, weegt de rechter zwaar mee. De eisen die overheden aan zo’n overleg stellen mogen niet hoog zijn. ‘Het idee is immers [...] dat eenieder toegang heeft tot publieke informatie, die [...] bij een overheidsorgaan berust,’ schrijft de rechtbank in het vonnis.

Sterker nog, de bestuursorganen hadden beter hun best moeten doen om PAJ te helpen het verzoek in te perken. In de wet staat namelijk dat de overheid ‘behulpzaam’ moet zijn. Dat is volgens de rechter een ‘inspanningsverplichting’ om het beoogde doel – een behandelbaar verzoek – te behalen. Elk bestuursorgaan mag weliswaar zelf kiezen hoe het dit invult, ‘maar vrijblijvend mag het niet zijn.’

Verzoeken specifieker maken

De rechter zag van deze ‘actieve houding’ te weinig terug. De overheden handelden daarmee niet naar de geest van de wet. Zo hadden ze ervoor kunnen kiezen om de ‘quick scans’, die bij alle ministeries waren gemaakt om te kijken wat zij over Shell hebben, met PAJ kunnen delen. Dat is niet gebeurd. Terwijl dat wel had kunnen helpen om de verzoeken specifieker te maken, schrijft de rechter. 

Ook kraakt de rechter harde noten over de regierol die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar zich toe heeft getrokken. De rechter vond het aannemelijk dat deze rol ‘veel beperkingen voor de gesprekken en schriftelijke overleggen’ met zich meebracht en daarmee ook het niveau van behulpzaamheid beïnvloedde. Als elk ministerie afzonderlijk de verzoeken had behandeld, waren ze mogelijk makkelijker uit te voeren geweest.

De rechter maant de bestuursorganen om snel in overleg te gaan met de verzoekers. Of dit gaat gebeuren moet nog blijken. De bestuursorganen hebben zes weken de tijd om tegen de uitspraak bij de Raad van State in hoger beroep te gaan.