© Boomerang, i.s.m Jan-Jaap Rypkema

Boete voor bestuurders EnergieFlex

Twee leidinggevenden van EnergieFlex hebben van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een boete gekregen van 63.000 euro. Het energiebedrijf dat onlangs failliet ging bracht onterechte afsluitkosten in rekening bij klanten met een prepaid energiecontract.

Afgelopen januari reconstrueerde Follow the Money hoe twee zakenmannen met megalomane dromen EnergieFlex oprichtten en om zeep hielpen. EnergieFlex richtte zich daarbij expliciet op mensen met schulden en bood hen 'prepaid energie' aan. Consumenten konden daarbij voor 30 dagen stroom en gas kopen. Als dat tegoed op was, konden ze het opwaarderen. Deden ze dat niet, dan sloot EnergieFlex via de slimme meter op afstand stroom en gas af.

Enkele honderden klanten sloten bij EnergieFlex een prepaid energiecontract af voor onbepaalde tijd. Daar zouden zij eenvoudig en kosteloos weer vanaf moeten kunnen. Toch bracht EnergieFlex die mensen afsluitkosten in rekening, toen zij hun contract wilden opzeggen. Dat is verboden: bij een contract voor onbepaalde tijd is immers expliciet geen afspraak gemaakt over een contractduur. Dan mogen er dus ook geen boetes in rekening worden gebracht. 

Ook bij de contracten voor bepaalde tijd  — waarbij een afsluitboete niet verboden is — waren er problemen. De ACM stelt dat EnergieFlex er als bedrijf ‘onvoldoende voor zorgde’ dat gegevens over de einddatum van de energiecontracten beschikbaar waren. Het gevolg: als iemand met een contract bij EnergieFlex naar een andere leverancier overstapte, dan kon die nieuwe leverancier niet goed zien wanneer het contract bij EnergieFlex afliep. Deze zette zijn nieuwe klant daardoor mogelijk te vroeg over, met onnodige afsluitkosten bij EnergieFlex als gevolg.

Vandaar dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag besloot om de ‘feitelijk leidinggevenden’ van EnergieFlex een boete op te leggen. De toezichthouder houdt bij het bepalen van de hoogte van de boete rekening met wat er met de zwendel is verdiend. De boetes zijn met 10 procent verlaagd omdat de bestuurders van EnergieFlex ‘hun overtreding hebben erkend en de boetes hebben geaccepteerd.’ In totaal moeten zij 63.000 euro aan de ACM betalen. 

De bv van EnergieFlex krijgt de laagst mogelijke boete die de ACM kan opleggen: 500 euro. ‘Deze boete is zo laag omdat de BV failliet is’, aldus de ACM.

De problemen met de overstapboetes bij EnergieFlex deden zich voor van maart 2015 tot maart 2016 en staan los van het onderzoek dat curator Willem Jan van Andel momenteel uitvoert naar het faillissement van EnergieFlex. Daarbij moet hij nog oordelen over de vraag of er bij EnergieFlex sprake was van onbehoorlijk bestuur. Follow the Money bracht eerder al aan het licht dat Siva Kandiah en Sathees Sampar, de eigenaren van EnergieFlex, via een gelieerde bv tonnen aan zichzelf uitleenden. Ook gebruikten zij geld dat van hun klanten kwam om het pand in Almere te kopen waarin hun sportschool is gevestigd.