USA blijft (nog even) triple A

Geen afwaardering voor VS, maar Wall Street zakt door zijn knieën, SocGEn boekt af op Griekse obli's en bejaarde bankiers starten opnieuw. Newswatch.

AAA voor USA
Kredietbeoordelaars Moody's en Fitch hebben aangegeven dat ze de rating voor Amerikaans schatkistpapier voorlopig intact zullen laten en er drie hoofdletters A op zullen blijven stempelen. Daarbij werd wel aangemerkt dat een afwaardering waarschijnlijk wordt wanneer de regering Obama niet is staat is om maatregelen te nemen die op termijn de torenhoge schulden van het machtigste land op aarde af zullen laten nemen. De vooruitzichten zijn zorgelijk volgens Moody's hoewel het compromis een stap in de richting is om het tekort en de schulden te laten afnemen, zo liet de kredietbeoordelaar weten.
Fitch liet weten dat op middellange termijn een afwaardering nog steeds tot de mogelijkheden behoort. JPMorgan Chase & Co schat dat een afwaardering de Verenigde Staten per jaar 100 miljard dollar extra aan rente zal kosten.
Bron: Bloomberg


Wall Street bepaald niet opgelucht

Het Amerikaanse kredietplafond werd dan wel op het laatste moment verhoogd, maar de angst is er nog niet mee uit de lucht. De stemming op Wall Street was negatief en de koersen van aandelen daalden fors. Vooral banken kregen harde klappen.
Bron: Reuters


Franse bank schrijft fors af op Grieks schatkistpapier
Het zal nog even een hete zomer blijven. Societe Generale, de op een na grootste bank van Frankrijk, rapporteert een winstdaling van maar liefst 31 procent die voornamelijk is te wijten aan afschrijvingen op Griekse staatsobligaties.
Bron: Bloomberg


Het nieuwe bankieren: de kredietunie

Een groepje oud-bankiers bankiers - voornamelijk afkomstig van de Rabobank - zijn bezig om een nieuwe bank op te richten waarbij de oude eerzame bankiersprincipes weer in ere zullen worden hersteld. "Vroeger was bankieren een notabel beroep', zegt Paul van Oyen, een van de vijf oud bankiers die onbezoldigd bij het project is betrokken. "Je was hoeder van de spaargelden. Nu draait alles alleen nog om aandeelhouderswaarde of hogere winst. Wij vrezen voor uitholling van het vak".
De bankiers willen volgens het Financieele Dagblad volgend jaar een kredietunie starten. Kredietunies zijn vooral bekend in de Verenigde Staten. Het principe van een kredietunie is een kredietvereniging die per consumentengroep of bedrijfstak wordt georganiseerd. Het idee is dat Mmensen die afkomstig zijn uit de bedrijfstak beter in kunnen zien of een onderneming kredietwaardig is of niet en worden betrokken bij de toekenning van leningen.

Bron: Het Financieele DagbladHet NOS-nieuws in 60 seconden: