Vaarwel rugzak, welkom passend onderwijs (II)

  Het nieuwe stelsel ‘passend onderwijs’ zorgt voor minder bureaucratie, efficiëntere financiering en stimuleert ouders om hun kind naar een reguliere school te sturen.

  Het rugzakje is een populaire benaming voor de leerlinggebonden financiering (lgf). Ouders kunnen een lgf aanvragen als hun kind speciale zorg nodig heeft. Denk aan autisme, maar ook ziekte of een lichamelijke handicap. Meestal wordt de financiering gebruikt voor extra begeleiding. Maar het kan ook zijn dat er van het geld bijvoorbeeld speciaal onderwijsmateriaal wordt aangeschaft.

  Kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan komen niet in aanmerking voor het rugzakje. De lgf heeft als primair doel dat leerlingen met extra begeleiding op een normale school kunnen functioneren. Maar vanaf 2014 moet het passend onderwijs daarvoor gaan zorgen, zoals gisteren te lezen was op FTM. Vandaag gaan we in deel 2 in op de gevolgen van het nieuwe stelsel

  Stempel
  Marja van Bijsterveldt, demissionair minister van Onderwijs, zegt dat met het verdwijnen van de rugzakjes kinderen geen stempel meer krijgen. “Niet ieder kind dat een beetje afwijkt van wat wij normaal vinden moet een stempel krijgen”, zei ze vorig jaar tegen dagblad Trouw. Die ‘retoriek’ vindt Thijs den Otter van de Algemene Onderwijsbond (AOb) onzin.

  “We weten tegenwoordig meer dus kunnen er betere diagnoses worden gesteld. Dat gaat niet weg en hoeft ook niet. Alleen de manier waarop zorgleerlingen gefinancierd worden verandert, dus niet de wijze van diagnosticeren”, zegt Den Otter tegen FTM. De AOb is overigens net als de politiek, wel voor het passend onderwijs. “Daar zijn wij ook al heel lang voor. De bond was alleen tegen geplande de bezuinigingen.”

  Niet alleen de politiek en de AOb, maar ok CNV Onderwijs, Abvakabo FNV, FvOv en de Algemene Vereniging Schoolleiders zijn voor het passend onderwijs. Alleen de geplande bezuiniging van 300 miljoen euro riep bij de meeste partijen verzet op. Maar deze bezuiniging is van de baan. Hier volgen de belangrijkste argumenten voor het passend onderwijs.  

  1.  Minder Bureaucratie
  De hoeveelheid kinderen met een rugzak is tussen 2003 en 2010 met ongeveer 65 procent gegroeid. De budgeten van deze steeds vaker uitgedeelde rugzakjes komen in handen van speciale samenwerkingsverbanden. Dat zorgt voor veel bureaucratie en complexiteit: er zijn meer dan 350 samenwerkingsverbanden in het onderwijs met elk een eigen werkwijze en bekostiging. Het scheelt veel bureaucratie als scholen de financiering doen en niet elke speciale leerling apart een rugzakje meekrijgt. 

  2. Efficiëntere financiering
  Bovendien is het vaak niet duidelijk waar de samenwerkingsverbanden het geld van het rugzakje precies aan besteden. Wel is duidelijk dat veel geld naar de hulpverlening gaat die van buiten de school komt en niet in de klas bij de leraar. Als scholen straks door het passend onderwijs datgeld mogen besteden, komt het zeker in de klas terecht. 

  3. Reguliere school toegankelijker
  Een andere reden voor de invoering van het passend onderwijs is om de toestroom naar het speciaal onderwijs te verminderen. Ouders met een autistisch kind staan nu voor de keuze om hun kind naar een reguliere of een speciale school te sturen. De voorkeur geniet een reguliere school omdat het kind dan opgroeit en leert in een normale omgeving.

  Maar omdat veel reguliere scholen nog niet goed zijn voorbereid op kinderen die speciale zorg nodig hebben, zijn veel ouders genoodzaakt hun kind toch naar een speciale school te sturen. Nu reguliere scholen binnenkort verplicht worden om aan elk kind een goede onderwijsplek te bieden, hopen de politieke partijen dat ouders hun kinderen niet meer naar een speciale school hoeven te sturen.

  4. Weigeren mag niet meer
  Daarnaast gebeurt het tegenwoordig nog wel eens dat scholen een kind met speciale zorg weigeren maar dat mag vanaf 2014 niet meer, waardoor ouders altijd een school in de buurt moeten kunnen vinden.

  Over de auteur

  Ruben Munsterman

  Ruben Munsterman heeft als fanatiek aanhanger van de zesjescultuur tijdens zijn studie journalistiek meer The Wall Street Jou...

  Lees meer

  Volg deze auteur

  Dit artikel krijg je cadeau van Follow the Money.

  Diepgravende onderzoeksjournalistiek kost tijd en geld. Steun ons en

  word lid