Follow the Money toont al jaren belangstelling voor de schimmige handel en wandel van Peter Paul de Vries. De Vries verkreeg zijn bekendheid en reputatie ooit als directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Toen streed hij onder andere voor transparantie en deugdelijk bestuur. Als oprichter, ceo en grootaandeelhouder van het beursfonds Value8 doet hij echter alles wat hij vroeger te vuur en te zwaard zou hebben bestreden.
Sinds 3 mei is er commotie ontstaan rondom het beursfonds Value8. Vanaf dat moment besteedt de onafhankelijke analist Roel Gooskens voor Follow the Money aandacht aan alle beursgenoteerde belangen van Value8. Wat hij aantreft oogt niet best.
Een beursdrama in wording.

32 artikelen

Value8; het ketelhuis van Peter Paul de Vries

2 Connecties

Personen

Peter Paul de Vries

Organisaties

Value8
112 Bijdragen

Onafhankelijk analist Roel Gooskens wordt steeds wantrouwender naarmate hij langer naar het bedrijf Value8 kijkt. De gevels van de deelnemingen van het bedrijf ogen als bordkartonnen façades.

Vorige week kwam ik al zappend terecht bij de film Boiler Room. Al kijkende bedacht ik me dat er grote overeenkomsten zijn tussen de werkwijze van het criminele beurshandel bedrijf J. T. Marlin en de werkwijze van Peter Paul de Vries c.s. bij Value8. In de film verhandelen meedogenloze telefonische verkopers de aandelen van waardeloze ondernemingen aan argeloze consumenten. De hoofdpersoon Seth Davis, een van deze verkopers, krijgt op een gegeven moment argwaan en gaat op bezoek bij een van de ondernemingen die zij het publiek aansmeren: Med Patent. Een bedrijf dat een veelbelovende medische innovatie op de markt brengt. Als hij vervolgens voor de gevel van een verlaten, hopeloos winkeltje staat, weet hij het opeens zeker: wij verkopen gebakken lucht.

Bordkartonnen façades

Datzelfde idee heb ik de afgelopen weken ook steeds sterker gekregen bij het analyseren van de bezittingen van het bedrijf van Peter Paul de Vries. Het merendeel van deze 'assets' van Value8 zijn bordkartonnen façades waar helemaal niets achter zit. Een heel klein aantal van zijn ondernemingen heeft mogelijk nog een toekomst. Dit zijn de zogenaamde promo assets van Peter Paul de Vries. Ze worden in zijn goednieuwsshow steeds weer aangehaald om nieuwe argeloze beleggers keer op keer te overtuigen om aandelen Value8 te kopen. De hamvraag is nu: is Value8 het ketelhuis van Peter Paul de Vries? Om hierachter te komen heb ik de website van toezichthouder AFM bezocht en daar wordt keurig gewaarschuwd voor boilerrooms. De cursieve teksten uit dit artikel komen allemaal van de AFM-website, daaropvolgend mijn gedachten vanuit het ketelhuisperspectief over Value8. Tot slot is het aan de lezer zelf om een conclusie te trekken.

'Boilerrooms bieden vaak aandelen die waardeloos zijn of zelfs helemaal niet bestaan. Sommige boilerrooms misleiden beleggers door de naam te gebruiken van een bekende financiële organisatie of een naam die lijkt op die van een gerenommeerde financiële organisatie.'

De hamvraag is nu: is Value8 het ketelhuis van Peter Paul de Vries?

In het geval van Value8 gebruikt de onderneming de triple A-status van de voormalige VEB-voorman Peter Paul en de goedkeurende accountantsverklaring van het — nog — als degelijk bekendstaande Mazars om het een en ander een betrouwbaar imago te verschaffen. Value8 gebruikt de papieren winst op waardeloze beleggingen om zijn winst op te pompen en beleggers te misleiden. IEX Group, Source Group, Novisource en R&S Retail lijken verdacht veel op Med Patent wanneer je mijn eerdere artikelen leest.

Geloven in mooie beloftes

'Geloven in de mooie beloftes en ingaan op de investeringsvoorstellen kan je veel geld kosten. Weet ook dat het in Nederland verboden is om consumenten zomaar te bellen met het aanbod aandelen te kopen of te verkopen.'

De mooie belofte van Value8 bestaat uit het feit dat Peter Paul de Vries een koersverdubbeling per vijf jaar belooft. Inclusief dividend belooft hij een rendement van meer dan 17 procent per jaar (u leest het goed, 17 procent per jaar!!). Peter Paul de Vries hoeft verder niemand te bellen om consumenten in zijn web te verstrikken. Dat is ouderwets. Via zijn publieke bekendheid, persberichten en opgeklopte verhalen lokt hij beleggers gewoon naar de beurs om overgewaardeerde aandelen Value8 te kopen.

'Ook zetten boilerrooms betrouwbaar ogende websites in. Zo’n website is bedoeld om je, voorafgaand aan een financiële transactie, het gevoel te geven dat er een gerenommeerde organisatie achter zit en dat het veilig is je geld over te boeken. Nadat je geld hebt overgemaakt, is het soms mogelijk om via internet, met gebruik van inlogcodes, jouw investering te volgen. Doel is argwaan voorkomen en je ervan te overtuigen dat een extra investering een goed idee is.'

De accountant zorgt ervoor dat de onderliggende portfolio van veelal waardeloze ondernemingen aan het zicht onttrokken blijft

Value8 bouwt prima websites voor bijna al zijn deelnemingen, verzorgt public- en investor relations en voorziet ze vervolgens in het Value8-jaarverslag van lovende, nietszeggende volzinnen. De accountant Joeri Galas van Mazars zorgt ervoor dat de onderliggende portfolio van veelal waardeloze ondernemingen aan het zicht onttrokken blijft.

Het is ook belangrijk om op te merken dat Value8 geen enkele deelneming heeft die een vast dividend betaalt en dat al deze belangen zonder uitzondering incourant en niet verhandelbaar zijn. Tijdens de recente beleggersbijeenkomst merkte Peter Paul de Vries ook op dat de holdingkosten ongeveer 1,7 miljoen euro bedragen. Om dit te betalen en om aan de jaarlijkse dividenden van 1,5 miljoen euro te voldoen, zal de onderneming jaarlijks voor tenminste 3 miljoen euro aan nieuwe aandelen moeten uitgeven. Aandelen moeten dus worden uitgegeven om Peter Paul de Vries en zijn hofhouding te kunnen betalen en om de aandeelhouders dividend te betalen. Een sigaar uit eigen doos dus. En als het niet lukt om die 3 miljoen euro aan extra aandelen uit te geven, dan gaat de onderneming roemloos ten onder.

Niet levensvatbaar of zwaar overgewaardeerd

Om alle belangen van Value8 te waarderen op de werkelijke waarde versus de huidige boekwaarde van Value8, was ik van plan een mooie spreadsheet te maken. Toen ik hiermee bezig was kwam ik al snel tot de ontdekking dat het mij bij bijna alle deelnemingen aan cijfers en vertrouwen ontbrak om deze serieus op waarde te schatten. Een soortgelijke ervaring hebben serieuze volgers van mijn artikelen wanneer zij Kamer van Koophandel-documenten lezen van een groot aantal van Peter Pauls niet-beursgenoteerde deelnemingen. Het feit dat bijna alle beursgenoteerde belangen van Value8 of niet levensvatbaar zijn of zwaar overgewaardeerd, is ook een teken aan de wand. Alleen het 54 procent belang in Eetgemak lijkt mogelijk enige waarde te vertegenwoordigen, maar nog altijd veel minder dan de geschatte boekwaarde van Eetgemak-belang van ongeveer 17 miljoen euro.

Het ontbrak mij bij bijna alle deelnemingen aan cijfers en vertrouwen om deze serieus op waarde te schatten

De film Boilerroom en de waarschuwingen op de website van de AFM hebben mij aan het denken gezet. Ik geloof dan ook dat we de zaak nu moeten omdraaien. Value8’s assets zijn gezamenlijk helemaal niets waard tot een onafhankelijk onderzoek het tegendeel heeft bewezen. Zo’n onderzoek zou moeten worden ingesteld door de AFM of door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam in het kader van een enquêteprocedure op verzoek van de aandeelhouders. Stel dat ook maar een klein deel van de bovenstaande parallellen met de film waar zouden zijn. In dat geval ga je je toch ook meteen afvragen: zijn er dan geen toezichthouders?

Laten we deze ‘toezichthouders’ eens op een rijtje zetten.

  • De mede-directieleden. Kee Koopmans en Gerben Hettinga oogden op de beleggersontmoeting als zeer gedweeë volgelingen van Peter Paul de Vries.
  • De Raad van Commissarissen. Peter van der Lugt, Jaap van Duijn, Hans Pontier en Marcel van de Vorst. Wat je ook over de heren kunt zeggen, één ding lijkt zeker: ze zijn vermogend en kunnen bijdragen in mogelijke schadeprocedures.
  • De accountant. Joeri Galas van Mazars wordt meer dan goed betaald om de wondere wereld van Peter Paul de Vries te voorzien van een goedkeurende verklaring. Gelukkig is ook Mazars een rijke club van accountants die kunnen bijdragen in de mogelijke schadeprocedures.
  • Dan hebben we nog Delta Lloyd die als grootaandeelhouder (negen procent) er het zwijgen toedoet. Reputatieschade is de minst slechte optie, als professionele beleggers zouden ze immers veel beter moeten weten.
  • En dan de rol van Euronext. Ze hebben er geen enkel probleem mee om ondernemingen, waarvan weinig financiële feiten bekend zijn, met hartelijke woorden te verwelkomen, plus ze stelden Peter Paul aan tot commissaris en versterkten daarmee zijn reputatie als betrouwbaar en gezaghebbend.
  • De AFM treft verder ook blaam. Dit staat er op de eigen website: 'De AFM is een onafhankelijke gedragstoezichthouder en maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Samen met De Nederlandsche Bank (DNB) draagt de AFM bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.' In mijn voorgaande artikelen is ruim voldoende aangetoond dat er bij Value8 zeker geen sprake is van eerlijke en transparante informatie voor de beleggers. Waarom de AFM dit allemaal laat gebeuren is mij een raadsel. Mogelijk gebeurt er achter de schermen al veel. Maar bij falend toezicht kan ook de AFM aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
  • Verder nog niets vernomen van (ook mijn) Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Het lijkt me dat er meerdere redenen zijn om stelling te nemen. Al is het maar omdat ook hier geldt dat zwijgen gelijk is aan toestemmen en dus wordt de eerdere roerganger daarmee gesteund. Niet wenselijk lijkt me.

Het moge duidelijk zijn: als onafhankelijk analist kan ik veel onderzoeken, verduidelijken en zelfs een mening hebben en de publieke opinie aanjagen. Maar voor verder onderzoek dat ook maatschappelijk betekenis heeft, zijn nu de ‘toezichthouders’ aan zet. En uiteraard kan elke lezer en aandeelhouder zijn eigen conclusies trekken.

Wie wil weten hoe de film afliep: uiteindelijk deed de FBI in inval een in het ketelhuis van T. J. Marlin en alle medewerkers werden gearresteerd. 

Wordt vast nog vervolgd.