Follow the Money toont al jaren belangstelling voor de schimmige handel en wandel van Peter Paul de Vries. De Vries verkreeg zijn bekendheid en reputatie ooit als directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Toen streed hij onder andere voor transparantie en deugdelijk bestuur. Als oprichter, ceo en grootaandeelhouder van het beursfonds Value8 doet hij echter alles wat hij vroeger te vuur en te zwaard zou hebben bestreden.
Sinds 3 mei is er commotie ontstaan rondom het beursfonds Value8. Vanaf dat moment besteedt de onafhankelijke analist Roel Gooskens voor Follow the Money aandacht aan alle beursgenoteerde belangen van Value8. Wat hij aantreft oogt niet best.
Een beursdrama in wording.

32 artikelen

© ANP / Jeroen Jumelet

Value8 jaarcijfers 2016: 'too little, too late'

In strijd met de beloften van vorig jaar bracht Value8 pas afgelopen maandag de (voorlopige) jaarcijfers van 2016 uit —in een persberichtje welteverstaan. Onafhankelijk analist Roel Gooskens beziet de cijfers en concludeert: 'Too little, too late'.

In de vroege ochtend van 1 mei bracht Value8 een opmerkelijk persbericht naar buiten. Peter Paul de Vries tekende als CEO voor een al even opmerkelijk unicum: beloofde hij vorig jaar beterschap, meer transparantie en vroegtijdige publicatie van de jaarcijfers, dit jaar komt hij met weinig zeggende voorlopige jaarcijfers in de vorm van een persbericht. Met daarbij de kanttekening dat het nog minimaal twee weken duurt voordat de definitieve door een accountant goedgekeurde cijfers komen.

De wet schrijft voor dat beursgenoteerde ondernemingen binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de volledige door accountants gecontroleerde jaarverslagen moeten inleveren bij de AFM. De wetgever stelt die eis niet voor niets: aandeelhouders hebben recht op tijdige en volledige informatie. Vorig jaar was Peter Paul de Vries ook te laat. Destijds beloofde hij meer transparantie alsook betere en snellere communicatie. Tja. Het wordt tijd dat de AFM nu optreedt, anders verliest zij haar geloofwaardigheid — en dat is ongewenst.

Groot gebrek aan cash

Want wat vertellen die voorlopige jaarcijfers in het persbericht ons? Wat meteen opvalt is dat het dividend op de gewone aandelen wordt gehandhaafd: het blijft staan op 0,15 euro per aandeel. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt nu een stockdividend voorgesteld van 3 nieuwe aandelen per 100 bestaande aandelen. Dat klinkt sympathiek, maar dat betekent in de praktijk dat Value8 domweg geen dividend uitkeert. Daar is namelijk vermoedelijk helemaal geen geld voor in kas.

Value8 keert domweg geen dividend uit

Het stockdividend is bij de huidige koers van 6 euro ruim 20 procent meer waard dan het cashdividend. Pas bij een beurskoers onder de 5 euro wordt het kiezen voor een contante uitkering interessant. De onderneming wil duidelijk geen contanten uitkeren en drukt dus fors aandelen bij. Daardoor is het dividendvoorstel een sigaar uit de eigen doos.

Net als andere jaren is er ook nog een bonus-dividend van 5 procent in aandelen (nóg een sigaar uit eigen doos). Het preferent dividend wordt verder gehandhaafd op 1,75 euro per preferent aandeel. Daar gaat 270.000 euro cash aan op. Let wel, om met de woorden van het persbericht zelf te spreken: ‘Dit zijn voorlopige conclusies, op basis van de werkelijke cijfers kunnen deze nog veranderen’.

4,8 miljoen verlies

Door het ontbreken van een verlies- en winstrekening met toelichting is het uiteraard niet mogelijk een beeld te krijgen van de onderliggende gang van zaken. Value8 wil zoals altijd wel goed nieuws vertellen en introduceert daarom een heel nieuw begrip: de EBITDA van de kernbedrijven.

Als de bedrijven die verlies lijden of in de problemen zitten (IEX, Ceradis en Kersten) buiten beschouwing worden gelaten, zo leren we, blijven er kernbedrijven met een glorieuze toekomst over. Gezamenlijk rapporteren die een EBITDA van 6,8 miljoen euro, tegenover 6,2 miljoen euro in 2015. Of dit een genormaliseerd EBITDA-cijfer betreft wordt niet duidelijk, maar het klinkt wel goed. Negeer de niet-kernbedrijven zonder toekomst, en kijk alleen naar de kernbedrijven die wél de toekomst hebben.

Zonder de bijzondere posten zou er geen winst zijn gerapporteerd van 0,8 miljoen euro, maar een verlies van 4,8 miljoen

Value8 legt verder uit dat de nettowinst van 0,8 miljoen over 2016 niet maatgevend is voor de goede operationele prestaties van Value8 over 2016, omdat dit resultaat sterk is beïnvloed door — uiteraard — bijzondere posten. Als ik deze bijzondere posten van de voorlopige jaarcijfers bekijk, kom ik op een positief effect van 5,6 miljoen euro. Zonder de bijzondere posten zou er dus geen winst zijn gerapporteerd van 0,8 miljoen euro maar, let u even op, een verlies van 4,8 miljoen euro.

Value8 heeft uiteraard gelijk dat gepubliceerde winst niet maatgevend is voor de operationele prestaties: het gaat operationeel nog veel slechter dan de winst van 0,8 miljoen suggereert. Dat operationele verlies van 4,8 miljoen komt overigens precies overeen met mijn eerdere schatting uit december 2016. De conclusie: Value8 is een slecht renderend bedrijf, maar gelukkig wel erg voorspelbaar in zijn slechtheid.

Stevige kletskoek

Uit het persbericht: ‘De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen houden scherp het oog op de operationele winstgevendheid van de kernbedrijven en zijn verheugd dat de operationele winstgevendheid zich positief heeft ontwikkeld.’ Deze omschrijving is natuurlijk kletskoek, het is een feit dat Value8 over 2016 operationeel zwaar verliesgevend was. Het operationele verlies over 2016 van 4,8 miljoen euro was ook nog eens fors hoger dan het operationele verlies van 1,9 miljoen euro over 2015.

Het blazoen van Peter Paul de Vries bladdert kwartaal na kwartaal verder af

Blijkbaar kijken de nieuwe commissarissen Annemarie van Gaal en Abel Slippens nog met een roze bril naar de cijfers. De oude commissarissen Jaap van Duijn en Hans Pontier zijn inmiddels gewend aan het gebrek aan economische realiteit bij Peter Paul de Vries en zullen waarschijnlijk erg blij zijn als zij bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 juni 2017 mogen afzwaaien. Ze zullen een diepe zucht slaken en opgelucht naar huis rijden.

Het door mij verwachte ontslag van bestuursleden Kee Koopmans en Gerben Hettinga laat nog op zich wachten. Voor deze twee jaknikkers en stilzwijgende vazallen heb ik nog minder respect dan voor CEO Peter Paul de Vries, die er jaarlijks in slaagt met fraaie praatjes stapels nieuwe aandelen te verkopen aan — ja, aan wie nog eigenlijk?

Het blazoen van de voormalige VEB-voorman en huidig lid van de Raad van Commissarissen van Euronext bladdert kwartaal na kwartaal verder af, maar het moment dat ook de verstokte fan dat niet meer kan ontkennen, laat blijkbaar nog op zich wachten.

Eigen vermogen neemt toe

Value8 meldt ook nog trots dat het eigen vermogen over 2016 met 3,8 miljoen euro steeg, naar 60,5 miljoen euro. Dat deze stijging meer dan volledig het gevolg was van de uitgifte van ongeveer 800.000 nieuwe aandelen (opbrengst ruim 5 miljoen euro), wordt gemakshalve even vergeten. De onderneming heeft zelf geen enkele waarde gecreëerd.

De onderneming heeft zelf geen enkele waarde gecreëerd

De rekensom is simpel voor wie het wil zien. Het is ook opmerkelijk dat grootaandeelhouder Delta Lloyd als professionele belegger over de laatste jaren geen enkel aandeel heeft verkocht in Value8. Dit werd duidelijk bij de AFM-melding waarbij het Delta Loyd-belang van 978.774 aandelen Value8 (9,72 procent kapitaalbelang) overging naar Nationale Nederlanden.

Ik ben benieuwd of deze nieuwe eigenaar net zo loyaal en dom is als Delta Lloyd; het is niet te hopen. Peter Paul de Vries en de zijnen verdienen geen (indirecte) steun van een organisatie waar velen in Nederland en daarbuiten zo’n groot vertrouwen in hebben.

Verslag is onderweg

Vanwege vertragingen in het controleproces, zo stelt het persbericht, komt het hele jaarverslag pas over twee weken. Een intrigerend zinnetje, waar vast een hele wereld achter zit. Deze opmerking suggereert ook dat de vertraging de schuld is van Onno Opzitter, de nieuwe controlerende accountant van Mazars. Voor Peter Paul de Vries maakt de AFM vast graag een uitzondering; de autoriteit zal hem geen strobreed in de weg leggen om met twee weken vertraging hele-, halve- en onwaarheden tot een jaarverslag te smeden. Hetzelfde geldt voor ook HeadfirstSource en FNG, ondernemingen gelieerd aan Value8. Je zou er cynisch van worden.

Naschrift

Als het om het goedgekeurde jaarverslag van Value8 gaat, is de auteur met name geïnteresseerd in de volgende punten:

·         De onderbouwing bij de goodwill van de diverse onderdelen. Gaat de accountant bij zijn DCF-modellen klakkeloos uit van de door de onderneming verstrekte begrotingen, of gebruikt hij ook zijn gezond verstand?

·         De financiële onderbouwing bij de consolidatie van Ceradis.

·         De netto schuldenpositie. Jaarlijks dicht Value8 de gaten in zijn begroting met de uitgifte van weer nieuwe aandelen bij argeloze beleggers. Over 2016 waren de gaten waarschijnlijk kuilen geworden door uitbreidingsinvesteringen en verliesfinanciering. Hebben de banken meer onderpand gekregen? Ultimo 2016 was 12,1 miljoen euro van de 12,5 miljoen euro kredietfaciliteit van de Rabobank gebruikt. Begin april was het kredietgebruik teruggebracht tot 8 miljoen euro, door onder andere de verkoop van ongeveer 400.000 Snowworld-aandelen met een waarde van ongeveer 3,5 miljoen euro. Deze verkoop was echt niet uit luxe; de nieuwe dividendpolitiek zal dan ook onder druk van de banken tot stand zijn gekomen.

·         Krijgt de onderneming een goedkeurende verklaring? Gezien de operationele verliezen en de matige cashflow is de continuïteit van de onderneming constant in gevaar. Onno Opzitter, de nieuwe accountant namens Mazars, zal de jaarrekening goed moeten keuren. Het zal voor hem moeilijk zijn om het oeuvre van zijn kantoorgenoot Joeri Galas af te vallen; Gallas keurde de vorige 7 jaarrekeningen van Value8 zonder problemen goed.

Vooruitzichten 2017

Afgezien van enkele gebruikelijke nietszeggende volzinnen als ‘De doelstelling is ook in 2017 om waarde te creëren en het verdienvermogen te vergroten.’ en ‘Vanwege IFRS-effecten onthouden wij ons, evenals in voorgaande jaren, van een winstvoorspelling’, wordt er geen enkel concreet perspectief geboden voor 2017.

Lees verder Inklappen