Value8 neemt afscheid van controversieel ondernemersechtpaar

4 Connecties

Relaties

Boerema De Centrale Apotheek DCA

Organisaties

Value8
0 Bijdragen

Investeringsmaatschappij Value8 heeft afscheid genomen het belang in het bedrijf De Centrale Apotheek van het controversiële ondernemersechtpaar Boerema.

Value8 heeft afscheid genomen van het belang in De Centrale Apotheek (DCA). Vanochtend maakte het door Peter Paul de Vries opgerichte beursgenoteerde investerings- en adviesbedrijf bekend dat het een goed derde kwartaal heeft doorgemaakt. Duidelijk werd ook dat Value8 het avontuur in het bedrijf heeft gestaakt. Volgens het persbericht is er een nieuwe investeerder toegetreden die "aanzienlijke middelen verschaft" om de groei van het bedrijf te financieren. Value8 was daar klaarblijkelijk niet toe bereid en heeft zijn belang in DCA afgestoten. "Als gevolg van de transactie met de nieuwe investeerder, heeft Value8 een deel van de investering terugontvangen en blijft Value8 via een verstrekte lening betrokken." De transactie zal volgens Value8 "geen negatieve invloed hebben op het eigen vermogen van Value8". Begin dit jaar nam Value8 een belang van 49 procent in het bedrijf dat door het echtpaar Hans Boerema en Marijke Dirksen werd opgericht. DCA was "een innovatieve apotheekformule", waarmee het bedrijf de apotheekmarkt ‘openbreekt’, aldus het persbericht van Value8 in januari. Het echtpaar Boerema – dat het bedrijf oprichtte - voert nog steeds de directie over het bedrijf. De Boerema's raakten in het verleden enige keren in opspraak, zo beschreef FTM eerder. Uroloog en chirurg Hans Boerema werd in de jaren tachtig in medische kringen bekend als de oprichter van de Boerema klinieken. Voormalig Vendex-topman Anton Dreesmann, zag brood in het vernieuwende concept van privé-klinieken, maar na enige tijd bleek dat het zakelijke model te ver voor de muziek van die tijd vooruit liep. Het bedrijf werd geliquideerd. Het echtpaar haalt in 1994 nog even de krantenkolommen in de Achterhoek als Marijke Dirksen als medisch directeur van het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem opdrachten zou hebben verstrekt aan een bedrijf waar haar man Hans Boerema als projectmanager actief is.

Succes met een zwart randje

Succes boekt het echtpaar met hun onderneming De Medische Middelen Groothandel (MMG). Een groothandel in incontinentieluiers, spuiten, naalden enzovoort. De Boerema’s verkopen hun onderneming in 2001 aan farmaceutisch distributeur OPG. Het echtpaar blijft aan als directie, maar worden in 2005 ontslagen als er malversaties met voorraden aan het licht komen waarbij minimaal 600 duizend euro zou zijn verduisterd. OPG doet aangifte van fraude bij het Openbaar Ministerie en laat bij het echtpaar beslag leggen. Jaren later wordt de zaak tussen het echtpaar en OPG geschikt waarbij beide partijen afspreken nooit meer inhoudelijk over de zaak naar buiten te treden. De Boerema’s – die via advocaat Marc Kelder reageren - zeggen niettemin dat er van verduistering "nooit sprake is geweest". Ze erkennen wel dat er voorraadverschillen hebben bestaan, maar dat tot de dag vandaag ‘nooit verklaard’ is waar die vandaan kwamen. Het echtpaar ontkent ook met kracht dat er bij het Slingeland ziekenhuis iets onoorbaars zou zijn voorgevallen.

"Niet zo veel scrupulus"

Het zijn hoe dan ook gebeurtenissen die de Groningse zakenman Willem Blijdorp van de Holland Trading Group in Delfzijl niet kent als hij in 2007 besluit in De Centrale Apotheek te investeren. In totaal pompt hij 5,2 miljoen euro in het bedrijf van de Boerema’s. Vrijwel al het geld zal hij verliezen. "Deze mensen hebben in mijn beleving niet zo veel scrupulus", zegt Blijdorp, die ooit rijk werd in de parallelhandel. "Ze komen stelselmatig hun afspraken niet na". Blijdorps advocaat Wouter Schuurmans heeft ook een duidelijke mening over het echtpaar: "Een leven lang ellende". "Deze mensen zijn ongeremd en laten zich niet door anderen sturen. Ze gaan met het geld van anderen grote verplichtingen aan die ze bedrijfsmatig niet kunnen behappen. Een minderheidsbelang in een bedrijf met deze mensen kan ik niemand aanbevelen. Ik hoop voor Peter Paul de Vries dat hij goede afspraken met ze heeft gemaakt". De advocaat wordt op zijn wenken bediend. Na kennis te hebben genomen van Schuurmans’ uitspraken, kondigen De Boerema’s onmiddellijk juridische stappen aan.

Sterfhuis

De overeenkomst die Value8 met De Centrale Apotheek (DCA) is aangegaan, betreft de vennootschap Health Services International (HSI). Een blik in de historie van deze vennootschap zegt dat HSI is een klein jaar eerder – in maart 2010 – door het echtpaar voor hun apotheek concept in gebruik is genomen. Boerema en Dirksen maakte daarbij gebruik van een bestaande B.V.: Systeemgroep Nederland, een groothandel in hard- en software en telecommunicatiesystemen die in het jaar 2009 een klein negatief eigen vermogen toont van 1.588 euro. Health Services Nederland, de vennootschap waarin Blijdorp zijn miljoenen pompte, is op afstand geparkeerd. Die vennootschap bevat een negatief eigen vermogen 1,4 miljoen euro. Een saldo dat gezien de miljoeneninvesteringen nog "alleszins meevalt", zo merkt Blijdorps directeur Bert Meulman desgevraagd op. De activiteiten die er ooit in zaten, zitten nu in Health Services International. De verliezen zijn door de vennootschappelijke verhuizing, die de kenmerken vertoont van een sterfhuisconstructie, niet langer meer zichtbaar. Het lijkt een handige zet van het echtpaar. De financiële voorgevel van De Centrale Apotheek ziet er daardoor een stuk aantrekkelijker uit. Aangenaam is het ook voor de nieuwe aandeelhouders, waaronder Value8. Die hebben alleen met de lusten, niet met de oude lasten te maken. De constructie ontneemt tegelijkertijd volledig het zicht op de werkelijke prestaties van het bedrijf dat sinds 2007 meer dan 5 miljoen euro verbrandde zonder dat een winstgevende omzet binnen bereik kwam   Peter Paul de Vries luidt de gong op Damrak. Het avontuur met DCA is nu over. Dat het met DCA ook bij Value8 nog niet lekker ging, bleek uit de rapportage van mei waarin wordt gesproken van een "vertraagde ontwikkeling". Uit de publicatie van de halfjaarcijfers werd de "vertraagde uitrol" nog eens benadrukt en gemeld dat het belang "zeer conservatief" werd gewaardeerd. Vragen over de constructie met de vennootschappen laat De Vries onbeantwoord, maar hij zegt geen "signalen van onoorbare gedragingen" van Boerema en Dirksen te hebben opgevangen. Hij weet ook dat de vorige investeerder niet zo’n goede deal heeft getroffen met DCA. "Als venture capital investeerder moet je niet de eerste zijn, maar de derde of de vierde". De Vries geeft nu dus het stokje door aan de volgende investeerder. De Vries zegt vrijdagmiddag, staand aan de rand van het schoolplein van zijn dochter, dat hij nog steeds "vol" in het concept van DCA gelooft. "Bij de halfjaarcijfers hebben we gemeld dat de ontwikkeling vertraagd was. Dat rechtvaardigde een nieuwe investering. De nieuwe investeerder wilde geen externe investeerder (lees: Value8) in het aandelenkapitaal. Dat is jammer, maar daar zijn we goed uitgekomen". De Boerema's hebben Value8 volgens De Vries geen problemen opgeleverd. "Afgezien van het feit dat we graag hadden gehad dat DCA de verwachtingen had waargemaakt', zegt De Vries. "Voor die performance waren overigens externe factoren aanwijsbaar".