Van Wijnbergen door jaloezie verblind?

3 Connecties

Relaties

Krugman Van wijnbergen

Werkvelden

Economie
18 Bijdragen

Sweder van Wijnbergen kan zijn eigen grafieken niet lezen constateert Pieter Lakeman. België doet het wel degelijk beter dan Nederland.

Professor Sweder van Wijnbergen oefende in het NRC Handelsblad van 16 augustus heftige kritiek uit op Nobelprijswinnaar Paul Krugman. Die had enkele dagen eerder op zijn New York Times blog geschreven dat België het economisch beter doet dan Nederland met een regering die ‘weloverwogen verkeerd beleid voert, namelijk bezuinigen in recessie.’ Volgens Van Wijnbergen is dit ‘volstrekt in strijd met de feiten.’ Van Wijnbergen baseert zijn stelling op vier bij het artikel afgedrukte grafieken. Grafiek 1 toont voor België en Nederland de groei van het BBP sinds 2008. Van Wijnbergen: ‘De lijnen liggen ongeveer op elkaar. Qua groei doet België het helemaal niet beter.’ Deze conclusie is apert vals. Uit de grafiek blijkt dat het BBP in 2007 in Nederland 1% harder groeide dan in België maar dat in 2013 de situatie omgekeerd was: de groei in België is volgens de grafiek 1% hoger dan in Nederland. Van Wijnbergen kan zijn eigen grafiek niet lezen.   Belgiedoethetbeter Grafiek van Merijn Knibbe Grafiek 2 toont het verloop van de werkloosheid in 2007-2013. Daaraan besteedt Van Wijnbergen één zin: ‘Alleen de werkloosheid verschilt, maar structureel ten nadele van België.’ Wie de grafiek bekijkt ziet echter dat de werkloosheid in België met 1% steeg en in Nederland met bijna 3%. Van Wijnbergen kan ook zijn eigen grafiek 2 niet lezen. Grafiek 3 toont het begrotingstekort in procenten van het BBP. Van Wijnbergen stelt dat België het tekort sinds 2009 meer heeft teruggebracht dan Nederland. Uit de grafiek blijkt dat noch België, noch Nederland het tekort heeft teruggebracht. Het tekort in België is minder gestegen dan in Nederland. Krugman had in zijn blog niet gerept over een stijging van het Belgische overheidstekort. Het is daarom een kwaadaardige suggestie van Van Wijnbergen dat Krugman ‘schijnt te denken’ dat België zijn overheidstekort minder heeft teruggebracht dan Nederland. De aanval van Van Wijnbergen op Nobelprijswinnaar Krugman is dus gebaseerd op het niet kunnen lezen van grafieken met betrekking tot de groei van het BBP, de werkloosheid en het begrotingstekort én op een kwaadaardige suggestie. Het is haast onvoorstelbaar dat een hoogleraar economie zijn eigen simpele grafieken niet kan lezen en daardoor de plank volledig misslaat. Daarvoor zou ik maar één verklaring kunnen bedenken: Sweder van Wijnbergen is verblind door jaloezie op Nobelprijswinnaar Paul Krugman.