De ministers van Financiën van Nederland (Jeroen Dijsselbloem) en Griekenland (Yanis Varoufakis) in 2015 bij een vergadering van de Eurogroep in Brussel.

De ministers van Financiën van Nederland (Jeroen Dijsselbloem) en Griekenland (Yanis Varoufakis) in 2015 bij een vergadering van de Eurogroep in Brussel. © AFP/Emmanuel Dunand

Varoufakis-tapes: FTM verzuimde hoor en wederhoor

UPDATE: Vrijdag publiceerde FTM.nl een artikel van David Hollanders met de kop ‘Varoufakis-tapes: Pers schetste vals beeld van crisisvergadering van de Eurogroep’. In dat artikel bleek het principe hoor en wederhoor niet te zijn toegepast. Om die reden hebben we het offline gehaald.

Aanleiding voor het artikel was de publicatie van de geluidsopnames die Yanis Varoufakis in zijn hoedanigheid als minister van financiën van Griekenland in het geheim had gemaakt van de Eurogroep-vergadering in de Letse hoofdstad Riga in 2015. Tijdens die vergadering van de ministers van financiën werd een derde hulppakket voor Griekenland besproken. 

Over de financiële steun aan Griekenland en de voorwaarden waaronder de leningen werden verstrekt, is toen veel geschreven. Ook door de Nederlandse pers, waaronder Follow the Money. 

Auteur David Hollanders meende dat de openbaarmaking van de geluidsopnames nieuw licht op de onderhandelingen werpt en daarmee ook op de journalistieke verslaggeving erover. In zijn artikel verwijt hij enkele Nederlandse journalisten ‘zonder reserve te hebben overgenomen wat hen werd verteld, die vrijdagavond in Riga’. Ook zegt hij dat de journalisten in kwestie zich hebben gebaseerd op een enkelvoudige bron en geen hoor en wederhoor hebben toegepast. 

Dat laatste is een essentieel principe voor journalistieke waarheidsvinding in het algemeen, dus ook voor Follow the Money. We letten er altijd op of het wordt toegepast. Juist in dit geval is dit niet gebeurd. 

Uiteindelijk is de hoofdredactie daarvoor verantwoordelijk. Ook al is het artikel van Hollanders opiniërend van aard, dan nog had hij de journalisten die hij ervan beticht te hebben verzaakt in hun verslaggeving om wederhoor moeten vragen. Door onoplettendheid van de hoofdredactie is het ontbreken daarvan te laat opgemerkt. 

Intussen hebben we contact gehad met de door Hollanders genoemde journalisten. Afgezien van de in hun ogen gebrekkige analyse van Hollanders, maken zij bezwaar tegen het feit dat zij niet zijn gehoord en niet in de gelegenheid zijn gesteld om wederhoor op de aantijgingen te geven. Dat FTM hen die mogelijkheid niet heeft gegeven, is een terecht verwijt. 

Om die reden hebben we het artikel vrijdagmiddag opgeschort en de tekst verwijderd. We deden dat met de mededeling dat we het artikel na toevoeging van het wederhoor weer zouden publiceren. Na een gesprek met de auteur zijn we echter tot de conclusie gekomen dat het beter is om dat niet te doen. Het artikel voldoet niet aan de kwaliteitseisen van FTM. Aanvulling met het wederhoor van de bekritiseerde journalisten zou dat niet veranderen. Daarom hebben we besloten het artikel niet opnieuw te publiceren. 

We beseffen dat dit een pijnlijke gang van zaken is, voor de betrokken journalisten én voor de auteur. Maar de verantwoordelijkheid hiervoor ligt in de eerste plaats bij de hoofdredactie van Follow the Money. 

Wij bieden onze leden, lezers, medewerkers en de betrokken journalisten onze oprechte excuses aan. 

Eric Smit & Arne van der Wal 

hoofdredactie Follow the Money