Bewoners van serviceflats dachten er comfortabel en in alle rust hun oude dag door te kunnen brengen. Uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat dit niet altijd mogelijk is. Verregaande belangenverstrengeling tussen Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS), bestuurders en verschillende vastgoedinvesteerders gaat ten koste van de veelal hoogbejaarde bewoners van serviceflats.

In een unieke productie leverde Follow the Money zowel het televisieprogramma Altijd Wat (tegenwoordig Monitor geheten) als het dagblad Trouw het verhaal over deze misstand. Bij Follow the Money vindt u het complete dossier.

13 artikelen

Vastgoedinvesteerder De Boer wint kort geding inzake serviceflats

Vrijdag deed de Amsterdamse rechtbank uitspraak in de zaak die vastgoedinvesteerder Andries de Boer tegen dagblad Trouw aanspande. Trouw moet rectificeren.

Vastgoedinvesteerder Andries de Boer spande in februari een kort geding aan tegen dagblad Trouw dat een artikelenreeks publiceerde die door Follow the Money werden gemaakt. De Boer stelde dat de publicaties onjuist, onzorgvuldig en onterecht waren en dat er geen wederhoor was gepleegd. Afgelopen vrijdag werd De Boer door de Amsterdamse rechtbank in het gelijk gesteld. Trouw beraadt zich nog over een hoger beroep. De rectificatietekst die de krant vandaag op de voorpagina heeft staan luidt als volgt: 'Rectificatieberichtgeving over Andries de Boer Op last van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam berichten wij u als volgt. In de afleveringen van Trouw van 7, 8 en 9 januari 2014 hebben wij een reeks artikelen gepubliceerd over serviceflats onder de titels: 'Stichting verrijkt zich ten koste van bewoners serviceflats', 'Stenen zijn belangrijker dan service', 'Geen profijt van hogere waarde van woningen, servicekosten blijven hoog na bezuinigingen' en 'De Boer (CDA) stapt op om serviceflat-zaak.' Deze artikelen gaan in hoofdzaak over de activiteiten van de Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS), maar betreffen ook de heer Andries de Boer. Onder meer wordt de heer De oer in deze artikelen verweten dat hij en SDS elkaar op onethische wijze wederzijds bevoordelen ten kosten van bewoners van serviceflats; dat sprake is van verregaande belangenverstrengeling tussen SDS en De Boer en dat De Boer woningen in serviceflats heeft kunnen opkopen voor veel te lage prijzen, ver onder de taxatieprijs, waarbij het voordeel per seniorencomplex in de miljoenen kan lopen. De bovengenoemde beschuldigingen aan het adres van De Boer vinden naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende steun in het thans beschikbare feitenmateriaal, waarbij Trouw tekort is geschoten in het toepassen van wederhoor. De publicaties zijn dan ook onrechtmatig bevonden jegens De Boer. Hoofdredactie Trouw'.