VEB heeft de jacht op Richard den Drijver c.s. geopend

De Vereniging van Effectenbezitters jaagt op de voormalige topmannen van het gefailleerde handelshuis Van der Moolen.

De voormalige topmannen van het in 2009 gefailleerde handelshuis Van der Moolen - Richard den Drijver en Hans Kroon - worden gezocht. In de negatieve zin des woords. Wanted! Niet door justitie, maar door hun voormalige aandeelhouders. Het gebeurt zelden of nooit dat voormalige topmensen uit bedrijfsleven onvindbaar zijn of zich verscholen houden. Toch is dat bij Richard den Drijver, Hans Kroon en Martin McNally het geval. Op 11 Juni was het de verzekeraar ASR die per openbaar exploot een brief betekende aan het klaarblijkelijk onbekende adres van Richard den Drijver, de laatste ceo van Van der Moolen. De verplichte advertentie in een landelijk dagblad maakt dat iedereen kennis kan nemen van de juridische schermutselingen. Op 8 augustus ging de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) daar nog eens overheen met een aansprakelijkheidsstelling die per openbaar exploot en een advertentie in Het Financieele Dagblad aan Den Drijver, Kroon en voormalig bestuurder en commissaris Martin McNally werd betekend. Een maatregel die procedureel noodzakelijk is om de heren - waarvan woon - of verblijfplaats onbekend zijn - te kunnen dagvaarden. Het is een exercitie die veelal voorbehouden is aan belastingfraudeurs, oplichters, charlatans en criminelen.  

Wanbeleid

Den Drijver, Kroon en McNally lijken ook naar de status van voortvluchtig malversant te dingen. Het drietal speelt verwijtbare hoofdrollen in de ondergang van het beursbedrijf. In februari van dit jaar oordeelde de Ondernemingskamer dat Den Drijver, Kroon, McNally en de commissarissen verantwoordelijk zijn voor het wanbeleid dat er bij Van der Moolen plaats heeft gevonden. Volgens de VEB was de ondergang van het in 1892 opgerichte bedrijf 'een schoolvoorbeeld van de manier waarop bestuurders een onderneming de vernieling in kunnen draaien'. Een aaneenschakeling van 'ondoordachte plannen, misleidende informatie en grootschalige belangenverstrengeling'. DE VEB komt in dit soort situaties op voor gedupeerde beleggers, zo ook hier. Met het vonnis van de Ondernemingskamer in de hand kunnen de schadeprocedures worden aangevangen. 'We hebben de advocaten van de heren benaderd om de aansprakelijkheidsstellingen bij hen aan het kantoor te laten betekenen, maar daar kregen we geen reactie op', zegt VEB-jurist Paul Coenen. 'Een fout trucje om de procedure te vertragen. Er restte ons toen niets anders om het per openbaar exploot te doen. Vervolgens zullen we ze dagvaarden'. 'Drie hoofdrolspelers zijn onvindbaar. Uw hulp wordt gevraagd', schreef de VEB op de eigen website. 'Een geintje' zegt Coenen. 'En nee, we loven geen tipgeld uit, het hoeven hier ook weer geen Amerikaanse toestanden te worden'. De VEB gaat ervan uit dat Den Drijver, Kroon en McNally uiteindelijk beroep zullen doen op de aansprakelijkheidsverzekering van het vroegere beursfonds. 'Maar dan zullen ze om te beginnen de verzekeraar van de aansprakelijkheidsstelling in kennis moeten stellen', zegt Coenen.  

Strafrechtelijke aangifte

Voorlopig houdt Coenen het erop dat Den Drijver c.s. de zaak willen vertragen. Iets dat de VEB niet aangenaam vindt, maar zich weinig van aantrekt. 'Dat wij ze zoeken heeft ook weinig praktische gevolgen voor ze. Ze kunnen nog steeds gaan en staan waar ze willen, de douane zal ze op Schiphol geen strobreed in de weg leggen. Dat wordt pas anders wanneer er ook strafrechtelijke aangifte wordt gedaan en dan zijn ze pas echt "wanted"' Een maatregel die Coenen niet zegt uit te sluiten. De VEB-jurist denkt echter niet dat het zover zal komen. 'Den Drijver en Kroon zijn zo verbonden met Nederland, we verwachten dat ze uiteindelijk zullen proberen een uitkomst te vinden. Anders blijven ze hier altijd voortvluchtig.' Dat het nog jaren zal duren voordat Den Drijver, Kroon en McNally een schadevergoeding gaan betalen lijkt niettemin vast te staan. Coenen haalt er zijn schouders over op. 'We hebben er enige ervaring mee. In de World Online zaak duurde het alles bij elkaar meer dan 11 jaar voordat de schadevergoeding op de bankrekening van de gedupeerden stond.'