Van Rey's partij telt nog meer liberalen met een luchtje

4 Connecties

Relaties

Corruptie Rey

Personen

Anne-Wil Duthler

Organisaties

VVD
22 Bijdragen

De affaire-Van Rey zegt niets over de cultuur en de kwaliteit van de bestuurders in de VVD volgens VVD-partijvoorzitter Korthals. Een nieuw lijstje van liberalen met een luchtje doet juist het tegendeel vermoeden.

Bij de landelijke VVD-top lijken ze nog geen goed raad te weten met de schandalen rond de lokale liberale prominenten Jos van Rey, Ricardo Offermanns en Ton Hooijmaijers. Begin deze week betitelde VVD-partijvoorzitter Benk Korthals de affaire rond de afgelopen maandag opgestapte wethouder en senator Van Rey uit Roermond als 'vervelend' voor de landelijke partij. Om er haastig aan toe te voegen dat dit soort schandalen niets zeggen over de cultuur en de kwaliteit van de bestuurders in de partij.

 

De liberalen doen er alles aan om 'nette en integere bestuurders' te hebben volgens Korthals, die ooit als minister moest aftreden omdat hij gejokt had over het feit dat hij niet op de hoogte was van een schikking in de fraudezaak rond de Schipholtunnel. ‘In opleidingen en trainingen wordt daar door de partij ook aandacht aan besteed. Het beeld dat VVD'ers graaiers zijn klopt niet.’

 

Reactie Rutte
Ook de reactie van Mark Rutte op het fraudeschandaal rond Van Rey en Hooijmaijers geeft te denken. De VVD-leider en demissionair premier wees er begin deze week weliswaar op dat er elke dag vele VVD-bestuurders aan het werk zijn van wie verwacht wordt dat ze aan 'heel hoge standaarden' voldoen wat betreft degelijkheid, betrouwbaarheid en integriteit. Maar hoe deze maatstaven er verder uitzien, liet Rutte in het midden. Eerst moet nader onderzoek in Roermond uitwijzen of aan die standaarden is voldaan, wilde hij nog slechts kwijt.

 

Nieuw elftal
Met het naleven van ‘die heel hoge standaarden’ heeft de VVD in het verleden al genoeg moeite gehad. De winnaars van de verkiezingen die zich er op voorstaan de partij te zijn Law & Order telt naast de afgetreden onderkoning van Roermond Van Rey minstens elf soortgelijke gevallen, zo schreef  Follow The Money eind vorige week.

 

Maar het lijstje van liberalen met een luchtje kan makkelijk worden uitgebreid. In dit supplement van VVD’ers met een smetje komt Follow The Money met een compleet nieuw elftal. En dat levert het volgende voorlopige nieuwe overzicht van ooit in opspraak geraakte VVD’ers op in alfabetische volgorde:

 

1] Frits Bolkestein
Bolkestein was in de jaren negentig commissaris van het farmaciebedrijf Merck, Sharp & Dohme (MSD). Via een briefje met de aanhef ‘Beste Els’ vroeg hij D66-minister Volksgezondheid Els Borst om toelating van een medicijn tot het geneesmiddelenvergoedingssysteem. Daar had MSD toevallig ook veel belang bij. Toen die brief in de publiciteit kwam, raakte Bolkestein even in opspraak wegens vermeende belangenverstrengeling. Niet veel later nam de vroegere VVD-lijstrekkker afscheid van zijn nevenfunctie voor MSD.

 

Frits Bolkestein

 

2] Frank van Dalen
Stapte op in 2011 als hoofdstedelijk VVD-raadslid nadat bekend werd dat hij een 'illegaal hotel' runde in de binnenstad van Amterdam. Van Dalen kwam oook al eerde in opspraak. Als COC-voorzitter wegens vermeende problemen met de financiële gang van zaken van de homo-beweging kreeg hij billenkoek van de Rekenkamer Amsterdam in 2010. De verantwoording van de gegeven subsidies aan Pro Gay, - waar Van Dalen na zijn COC-tijd voorman van werd -  bleek aan alle kanten te rammelen.Frank van Dalen

  

3] Joris Demmink
Is de voormalig topambtenaar op het ministerie van Veiligheid en Justitie een machtsgeile pederast, die zich heeft vergrepen aan minderjarige jongens?  Het VVD-lid is in elk geval ernstig in verlegenheid geraakt door publicaties van het Algemeen Dagblad waarin wordt gesteld aan de hand van verklaringen van verschillende getuigen dat hij in de jaren tachtig contacten onderhield met een pooier van minder jarige jongens. Tegenover het AD bezweert Demmink’s advocaat van niets te weten en heeft hij inmiddels namen zijn cliënt een rechtszaak aangespannen tegen het AD. De gewezen secretaris-generaal wordt al jaren beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarige jongens. Onderzoeken leverden hiervoor tot nu toe geen bewijs.

 

Joris Demmink

 

4] Anne Wil Duthler
In de COA-affaire oordeelde de commissie Scheltema niet alleen over hard over Loek Hermans als falende voorzitter van de raad van toezicht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Ook VVD-senator Anne-Will Duthler zou als lid van de raad van toezicht de bestuurscrisis rond COA-voorzitter Nurten Albayrak hebben laten verergeren door vooral de andere kant op te kijken.Anne Wil Duthler

 


5] Petra Ginjaar
De vierde VVD’er na Nurten Albayrak, Loek Hermans, Anne Wil Duthler die in opspraak raakte bij de COA-affaire. Samen met de inmiddels opgestapte COA-voorzitter Albayrak werd de dochter van voormalig staatssecretaris van Onderwijs Ginjaar-Maas als directeur Opvang ervan beschuldigd een schrikbewind te voeren binnen het COA. Zij en Albayrak vormden ‘het politbureau’ volgens bronnen binnnen het COA.


Petra Ginjaar

 


6] Harry Groen
VVD-pensionado en waarnemend burgemeester in ruste van de gemeentes Brielle en Landsmeer die als wethouder van Amsterdam tussen 1998 en 2000 in opspraak raakte door vermeende fraude met reisdeclaraties. De voormalige havenwethouder bleek had zich schuldig gemaakt te hebben aan belangenverstrengeling door vor bijna 22 duizend euro een liefdadigheidsdiner te organiseren voor de ‘Rob de Vilderstichting’ waarvan hij zelf toen bestuurslid was.
Harry Groen
 


7] Annemarie Jorritsma-Lebbink
In de bouwfraudeaffaire viel de naam van de huidige VVD-burgemeester van Almere en voormalig minister meermalen tussen verdachte betrokkenen.  Zo zou het familiebedrijf van de ex-minister destijds stiekeme afspraken hebben gemaakt rond de bouw van een school in Dronten. Jorritsma zou de aanneemsom verhoogd hebben om bedrijven, die de opdracht niet kregen, uit te betalen. De ex-bewindsvrouw heeft altijd ontkend dat zij of haar familiebedrijf betrokken was bij illegale prijsafspraken. De parlementaire enquêtecommissie stelde in elk geval wel vast dat de VVD-politica warme banden had met bouwondernemers.  Zo gaf ze als toenmalig minister van Economische Zaken ‘het verkeerde voorbeeld'' door op kosten van een bouwondernemer mee te vliegen naar een schaatswedstrijd.


Annemarie Jorritsma8] Joan Leemhuis-Stout
Volgde tijdelijk de wegens wanbeleid vertrokken VVD-burgemeester Wilma Verver in Schiedam op. Misschien wel omdat Leemhuis-Stout ervaringsdeskundige op dit terrein. In 1999 trad ze als Commissaris van de Koningin van de Provincie Zuid-Holland af nadat bekend was geworden dart de provincie onder haar leiding ruim 21,5 miljoen euro had verloren via een nagenoeg geheim en ongeoorloofd investeringsavontuur in handelshuis Ceteco, dat uiteindelijk failliet ging.


Joan Leemhuis-Stout

 


9] Ton van der Schans
Misschien wel het meest schokkende geval tussen dit lijstje van liberalen met een luchtje. Deze maand beëindigde voormalig VVD-raadslid uit Den Helder zijn leven. Kort daarvoor was hij veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf wegens het verduisteren van 18 duizend euro uit de lokale partijkas. Van der Schans was tot 2010 lid van de Helderse VVD-gemeenteraadsfractie en ook nog korte tijd penningmeester van  de lokale partijafdeling. Al die tijd had de VVD-fractie in Den Helder de verduistering stil gehouden. Overigens had Van der Schans vòòr zijn veroordeling het verduisterde geld alweer terugbetaald.


Ton van der Schans

 

10] René Waas.
Voormalig VVD-raadslid van de Gelderse gemeente Heumen en eigenaar van een chemisch bedrijf met een luchtje. Waas werd veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur veroordeeld voor het vervalsen van asbestrapporten. Daarbovenop kreeg hij een boete van 10 duizend euro. Van de Heumense VVD-fractievoorzitter Harry Smeets mocht Waas aanblijven als raadslid want  het was ‘geen verkrachting of zo.’ Maar een maand later houdt Waas de eer aan zichzelf en stapt op.

 


René Waas

 

11] Berthold Ziengs
VVD-statenlid van de provincie Drenthe die in 2011 opstapte. De VVD’er uit Assen kwam in opspraak wegens verdenkingen van fraude met in- en verkoopfacturen. In juli 2011 deed de FIOD een inval bij zijn vastgoedbedrijf Tecumseh BV in Assen. Daarbij werd de administratie in beslag genomen. Volgens het OM bedraagt de schade in deze zaak voor de fiscus enkele tonnen. Berthold Ziengs

 

 

12] Sjoerd Swane
Ooit invloedrijke VVD-wethouder in Maarssen maar vorig jaar veroordeeld tot  twee jaar gevangenisstraf vanwege ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en belastingfraude. Als wethouder Ruimtelijke Ordening heeft Swane zich laten betalen door partijen die betrokken waren bij de ontwikkeling van een nieuwbouwproject in Maarssen. En hierop kon hij volgens de rechtbank wel degelijk bestuurlijke invloed uitoefenen. Daarnaast stelde de rechtbank vast dat Swane met de ook voor fraude veroordeelde vastgoedmagnaat Jan-Dirk Paarlberg had gesjoemeld met een notariële akte bij de verkoop van aandelen in een bedrijf. Verder heeft hij valse facturen opgesteld en ontdook hij jarenlang omzetbelasting.

 


Sjoerd Swane