Jaarlijks gaan duizenden bedrijven en personen failliet. Vaak heeft dat grote gevolgen — en het gebeurt lang niet altijd even netjes. Lees meer

Toeleveranciers moeten nog maar hopen dat ze een deel van hun facturen betaald krijgen, werknemers dreigen op straat te komen en de gefailleerde ondernemer moet lijdzaam toezien hoe de bedrijfspanden, voorraden en wagenpark met een beetje pech tegen executiewaarde worden verkocht. Alle hoop is gevestigd op de door de rechtbank aangestelde curator die de volledige regie in handen krijgt van het afwikkelen van het faillissement.

De curator krijgt op basis van de 120 jaar oude Faillissementswet vergaande bevoegdheden: van het ontslaan van personeel, de verkoop van het bedrijf, het starten van juridische procedures tegen de gefailleerde tot het gijzelen van een bestuurder die niet meewerkt.

Maar doet de curator zijn werk wel goed? Wat is de verhouding tussen de boedelopbrengst, die hij binnenhaalt en zijn eigen declaraties (die ten laste van dezelfde boedel plaatsvinden). En wie houdt er toezicht op curatoren? Dat zóuden rechters-commissarissen moeten zijn, maar die hebben het krankzinnig druk en ontberen kennis. Follow the Money zet in op deze kwestie die al tientallen jaren door de rechtspraak, politiek en journalistiek ongemoeid wordt gelaten. We nodigen u uit om uw kennis en ervaringen met ons en andere lezers te delen.

26 artikelen

© Boomerang

Verdachte van faillissementsfraude hoort strafeis: drie jaar

De pakkans van faillissementsfraudeurs is bedroevend laag, maar afgelopen donderdag hoorde de van faillissementsfraude verdachte Roge van der W. liefst drie jaar cel tegen zich eisen. Follow the Money dook al eerder in de dubieuze handel en wandel van deze serieel falende ondernemer uit Drachten. Opmerkelijk: de officier van justitie eiste geen bestuursverbod.

De verdachtenbank in de rechtbank Zwolle was afgelopen donderdag tijdens een faillissementsfraudezaak Zwolle zichtbaar verdeeld. Uiterst rechts zat de 54-jarige hoofdverdachte Roge van der W., een keurig geklede babyboomer met een zware bril met zwart montuur, witgrijs haar en een grijs vest over zijn overhemd. De onderste knopen van zijn overhemd hadden het zwaar. Naast hem zat zijn braaf ogende 28-jarige schoonzoon Sydney van B., een hoogopgeleide consultant. Daarnaast had eigenlijk nog Blijke, de levenspartner van de hoofdverdachte moeten zitten, maar zij kwam niet opdagen. De drie werden bijgestaan door advocaat Melis van der Wulp, die in het midden zat. Uiterst links zat de vierde verdachte: Fred K. (56), met zijn eigen advocaat.

Dat was geen toeval, zo blijkt uit het requisitoir waarin de verdenkingen tegen de verdachten worden opgesomd. De officier kenschetst Fred als Roge’s trouwe zakenpartner, iemand die altijd bij hem in de buurt was. In een verklaring werd hij zelfs aangeduid als ‘het handtasje van Roge’. Oftewel een stroman, die zich bovendien cash liet uitbetalen om zijn uitkering niet in gevaar te brengen. Ondanks de vele faillissementen waarbij Fred en Roge betrokken waren, is hun verstandhouding sinds 2014 slecht. Fred is bang, zo blijkt uit het relaas van officier van justitie Caro Bollen. Volgens zijn echtgenote zou Roge ze hebben gestalkt aan de deur. Ook andere betrokkenen in de reeks faillissementen voelden zich door hem bedreigd. De officier van justitie typeert Roge als een ogenschijnlijk ‘rustige zakenman’ die echter ook een ‘duistere kant’ heeft.

Handtekeningen nabootsen

De strafzaak is opmerkelijk: faillissementsfraude komt weinig voor de rechter. Dat terwijl de maatschappelijke impact ervan groot is. Jaarlijks bedraagt de totale schade bij schuldeisers – belastingdienst, bedrijven en private gedupeerden – circa 1 miljard euro. Maar er is weinig aandacht voor deze vorm van fraude. Curatoren halen vaak hun schouders op wanneer er geen geld in de boedel zit, fraudeurs exploiteren behendig de systeemfouten in de faillissementswet, en de opsporingscapaciteit van politie en FIOD is onvoldoende om echt een vuist te kunnen maken. Het gevolg: faillissementsfraudeurs kunnen vaak jarenlang ongestoord te werk gaan: met een pakkans van 10 procent zitten ze op rozen.

Roge had dus pech. FTM dook afgelopen zomer al in zijn tamelijk bewogen zakelijke verleden: dat staat bol van schimmige handel, persoonlijke faillissementen en veroordelingen. Roge bleek betrokken te zijn geweest bij ruim een dozijn faillissementen en ontbindingen.

Haar onderneming verkeerde in zwaar weer en Roge bood uitkomst

Een van die eerdere kwesties is die van stichting Antoinette Zorg. Dit thuiszorgbedrijf werd tot de zomer van 2011 gerund door bestuurder Helga Tjon-A-Kon. Haar onderneming verkeerde in zwaar weer en Roge bood uitkomst. ‘Hij zou me aan financiering helpen en gaan participeren in het bedrijf. We waren daarover nog in conclaaf, maar toen ik in Suriname was, heeft hij me met een vervalste handtekening en een oude kopie van mijn paspoort uitgeschreven als bestuurder. Roge heeft mijn bedrijf gestolen,’ vertelde Tjon-A-Kon eerder aan FTM.

In de rechtbank rekent de officier van justitie Roge aan dat de wijzigingsformulieren bij de Kamer van Koophandel zijn ingediend met een vervalste handtekening. De officier van justitie haalt een getuige aan die vertelde dat vooral Fred goed was in het nabootsen van handtekeningen. Nadat Tjon-A-Kon was vervangen, boekten de kersverse bestuurders Fred en Roge in een paar maanden tijd bijna vier ton over naar privérekeningen. Nog geen jaar later ging de thuiszorgonderneming failliet, met achterlating van 750 duizend euro aan schulden.

Geld wegsluizen

Roge zei in zijn verhoren dat hij met de beste intenties was ingestapt, maar volgens de officier van justitie heeft hij nooit serieus geprobeerd om de thuiszorgonderneming weer op de been te krijgen. ‘In plaats van te investeren, heeft hij geld weggeboekt van de rekeningen. Hij heeft ook cliëntenportefeuilles verkocht maar de opbrengsten daarvan kwamen niet ten goede aan de stichting. Het ging naar zijn privérekeningen,’ stelt Bollen. In juridische termen: ‘bedrieglijke verkorting van de rechten van haar schuldeisers’. Oftewel, een bijna failliet bedrijf plunderen en schuldeisers met lege handen achterlaten.

Oeps, verkeerd btw-tarief

Roge schildert zichzelf af als slachtoffer, zo bleek tijdens de eerste zittingsdag in de rechtbank Zwolle. De Leeuwarder Courant noteerde Roge’s verweer. ‘Dit is een spel van twee curatoren geweest. Omdat ik twee kruisjes achter mijn naam heb, dachten zij: dit wordt een leuk grapje.’ De officier van justitie komt er in haar requisitoir op terug: de strafzaak is niet gebaseerd op het werk van de curatoren maar op dat van de FIOD. Daaruit bleek onder meer dat de administratie niet op orde was, de informatieplicht werd geschonden en er geknoeid is met facturen.

De facturen zijn pas na de faillissementsdatum opgemaakt

Bollen bespreekt de periode dat Roge en Fred bestuurders waren van Antoinette Zorg. Ze maakten vier ton over naar Roge’s privé-holdingen. Een verklaring voor deze overboekingen had Roge niet, tot grote ergernis van curator Nadja Wilderink. Uiteindelijk kreeg ze, twee jaar na het faillissement, alsnog een stapel facturen toegespeeld die de mysterieuze overboekingen moesten verklaren. De opgedoken facturen, 52 stuks in totaal, riepen vooral nieuwe vragen op. De verdenking: de facturen zijn achteraf opgemaakt door schoonzoon Sydney om de overboekingen te legitimeren. ‘Het lag er duimendik bovenop,’ zegt Bollen: de facturen zijn pas na de faillissementsdatum opgemaakt. De verdachte schoonzoon, die zelf ontkent, maakte volgens Bollen een veelzeggende fout: hij hanteerde het nieuwe btw-tarief van 21 procent, terwijl toen het oude tarief van 19 procent nog van kracht was. ‘In België was het al wel 21 procent,’ zegt Bollen om de fout te verklaren. De schoonzoon was destijds in België werkzaam.

Dure fouten

Het dreigen dure fouten te worden voor de verdachten. Tegen Sidney eist Bollen 10 maanden cel; wanneer hij dat hoort, wrijft hij vertwijfeld over zijn kin. Fred ontspant zich na de eis van 12 maanden voorwaardelijke celstraf: hij hoeft de cel niet in. Voor hoofdverdachte Roge betoont Bollen minder coulance: ze verwijst zijn claim op verminderde toerekeningsvatbaarheid naar de prullenbak en eist drie jaar cel, onvoorwaardelijk. Opmerkelijk genoeg eist ze geen bestuursverbod: dat betekent dat Roge, zelfs na een veroordeling wegens faillissementsfraude, gewoon weer bv’s kan besturen. De officier van justitie motiveert deze keuze onder verwijzing naar een verklaring van Roge: die beweerde dat hij door alle media-aandacht (in casu de Leeuwarder Courant en Follow the Money) nergens meer aan de bak komt.

Naar verwachting doet de rechter begin december uitspraak.  

De verdediging

Herman Versluis, de raadsman van Fred K., licht desgevraagd diens verweer toe. ‘Mijn cliënt ontkent dat hij bedragen heeft overgeboekt vanuit Stichting Antoinette Zorg naar bedrijven van Roge en hij weet ook niet wat er met de gelden is gebeurd toen ze belandden bij de bv’s van Roge.’ Versluis verwerpt tevens de beschuldiging dat zijn cliënt geen administratie heeft gevoerd bij de thuiszorgonderneming. Volgens hem was het al een puinhoop toen Roge en Fred aantraden als bestuurder. ‘De administratie zat in vuilniszakken en de post was al maanden niet opengemaakt. Fred heeft zich een slag in de rondte gewerkt om er nog wat van te maken.’ Ook ontkent Fred dat hij valsheid in geschrifte heeft gepleegd via nagebootste handtekeningen [er waren getuigen die hem hebben zien oefenen – red.].  Versluis: ‘Al zou dat gebeurd zijn, dan zegt dat nog niks over het daadwerkelijk in de praktijk brengen ervan. Het is geen bewijs voor valsheid in geschrifte.’ Volgens de advocaat heeft Fred K. geen faillissementsfraude gepleegd, reden waarom hij volledige vrijspraak voor zijn cliënt eiste.

Melis van der Wulp, de advocaat van Roge, zijn partner en zijn schoonzoon Sydney, wilde geen commentaar buiten de rechtszaal leveren, noch ons zijn pleitnota laten inzien. UIt het verslag van de Leeuwarder Courant kan opgemaakt worden dat Van der Wulp vrijspraak vroeg voor zijn cliënten.

Lees verder Inklappen
Update 27 november

Op 22 november deed de rechter een stevige uitspraak in deze fraudezaak: Roge krijgt een onvoorwaardelijke celstraf van twee jaar (minus de 90 dagen die hij al in voorarrest heeft gezeten). Hij moet bovendien direct de cel in, want zijn voorlopige hechtenis is weer van kracht gegaan. De naam Rommert Gerben (Roge) van der W. zal de komende jaren ook niet opduiken in het Handelsregister, want als icing on the cake krijgt hij van de rechter een strafrechtelijk bestuursverbod van vijf jaar. De rechter acht hem schuldig aan faillissementsfraude en valsheid in geschrifte en houdt hem verantwoordelijk voor het wegsluizen van geld,het niet voeren van een deugdelijke administratie en het gebruik van valse facturen.

De rechter is niet mals in zijn bewoordingen: ‘Tevens heeft hij op schaamteloze wijze geprobeerd de curator om de tuin te leiden met valse facturen nadat de curator verdachte had gevraagd wat er met de aan [stichting] onttrokken gelden was gebeurd. Verdachte heeft geen verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen getoond, schuift de schuld in de schoenen van anderen, heeft zijn echtgenote en schoonzoon betrokken bij zijn frauduleuze handelen en heeft zich respectloos getoond ten aanzien van de (zakelijke) belangen van anderen.’

De rechter spreekt Roge’s schoonzoon Sidney echter vrij, vanwege ‘onvoldoende wettig en overtuigend bewijs’. Daarbij speelt mee dat Roge tegenover de FIOD verklaarde dat zijn schoonzoon de facturen had opgesteld maar hij deze verklaring later weer introk. De rechter vond geen ander ondersteunend bewijs, hetgeen nu leidt tot vrijspraak.

Ook Roge’s handlanger Fred komt er bij de rechter genadig van af. Hij wordt wegens faillissementsfraude weliswaar veroordeeld tot 120 uur taakstraf en een celstraf van 6 maanden, maar hij hoeft vanwege zijn gezondheidstoestand niet de gevangenis in. De vriendin van Roge is vrijgesproken: op haar privérekening ontving zij een paar duizend euro vanuit de stichting, maar de rechter acht niet bewezen dat ze zich daarmee ook schuldig heeft gemaakt aan schuldwitwassen.

Lees verder Inklappen