Deuss in de aanval: ‘Orwelliaans proza’

6 Connecties

Relaties

Rechtspraak Fcib John deuss

Organisaties

Openbaar Ministerie (OM)

Locaties

Curaçao

Werkvelden

Bankieren
0 Bijdragen

Oud-miljardair John Deuss kon zich gisteren voor het eerst verdedigen tegen de beschuldiging dat hij de spil was van een criminele (bank)organisatie. Zijn advocaten vlogen met gestrekt been richting OM en DNB.

‘Wanneer een simpele discussie over de reikwijdte van een vergunningsplicht wordt opgeklopt tot een complex van criminele handelingen, wanneer een normaal functionerende en goedwillende onderneming wordt bestempeld tot criminele organisatie, wanneer ter zake van ordeningsdelicten gevangenisstraffen worden geëist. Ja, dan is er toch iets vreemds aan de hand,’ aldus advocaat Daan Doorenbos tijdens de inleiding van zijn pleidooi in de rechtbank Arnhem. Zijn cliënt John Deuss, oliebaron en voormalig eigenaar van de First Curaçao International Bank, hangt momenteel 12 maanden onvoorwaardelijk en 600 duizend euro boete boven het hoofd vanwege het vormen van een criminele organisatie, illegaal bankieren in Nederland en het niet melden van ongebruikelijke transacties bij zijn FCIB-bank die volgens de Britse Fiod massaal werd gebruikt om BTW-carrouselfraude te plegen.

Miljoenenjacht

Het motief van het OM ligt volgens Doorenbos in de 100 miljoen dollar die het OM als criminele winsten wil terugvorderen van de FCIB. Hij zegt daarover dat het OM ‘in 2005 dollartekens in de ogen kregen en zijn – niet gehinderd door rechtsstatelijke grenzen – op miljoenenjacht gegaan.’ Dit blijkt volgens Doorenbos onder meer uit een aantekening in een FIOD-journaal van 28 september 2005 waarin stond geschreven: ‘Doel: FCIB opblazen, geld inbeslagnemen via Rabo en veroordeling broer en zus.’ Het OM zou dan ook niet aan waarheidsvinding doen. ‘Schokkend voor het vertrouwen in de rechtsstaat,’ aldus de advocaat annex hoogleraar Ondernemingsstrafrecht die volgens eigen zeggen in 25 jaar nog nooit een zaak aantrof ‘die zo bizar is aangepakt.’ Hij verwees daarbij ook naar het OM-optreden in een uitzending van RTL Boulevard. De strafzaak tegen John Deuss typeert hij als ‘grenzeloze scoringsdrift’ van het OM. ‘Vandaar ook vier, soms vijf officieren van justitie op één zaak, die vaak ook in volle bezetting aanwezig waren bij verhoren.’ Het is niet verwonderlijk dat op de pleidooi-agenda staat dat de verdediging het OM niet-ontvankelijk wil verklaren. De rol van De Nederlandsche Bank werd ook flink ter discussie gesteld. De toezichthouder werd weggezet als ‘back bencher’ - ze zouden op aangeven van de Britse Fiod en het OM overgegaan zijn tot ‘strafrechtelijk geweld’. Terwijl een bestuurlijke actie meer op zijn plaats was geweest om de FCIB bank tot de aanvraag voor een Nederlandse bankvergunning over te laten gaan vanwege het administratiekantoor in Berg en Dal.  

Orwelliaans proza

Dirk van der Landen, de advocaat van de FCIB-bank, vatte het optreden van het OM samen als ‘Orwelliaans proza’. De advocaat zocht in zijn pleidooi vooral de kracht van de herhaling met zinsneden als: ‘….b-2-b, business-to-business, tussen bedrijven onderling’. Het OM haalde anderhalve week geleden hard uit naar de centrale Bank van de Nederlandse Antillen (BNA). Volgens het OM hadden Centrale bank-president Emsley Tromp en John Deuss een ‘bijzonder hechte band’, was het toezicht ‘opmerkelijk coulant’ en er werden vraagtekens gezet bij een nogal opmerkelijke borgstelling nadat er op 5 september 2006 bij de FCIB bank voor 157 miljoen USD aan tegoeden werden bevroren. De Centrale Bank bracht namelijk uitkomst door 40 miljoen euro over te maken naar justitie om zodoende het beslag op de FCIB bank op te heffen. Van een vriendendienst was geen sprake, liet de Centrale Bank een paar dagen na de beschuldigende vinger al weten via een persbericht. Het bedrag van 40 miljoen zou voor rekening van de FCIB komen, niet van de centrale bank.   Van der Lande ging gister dieper op de zaak in. Hij legde de rechters uit dat BNA bewindvoerder was ten tijde van het beslag. De waarborgsom moest echter in de boedel blijven en daardoor heeft de BNA opgetreden als tussenstation. Het bedrag blijft voor rekening van de FCIB. Van een vriendendienst was geen sprake, aldus de advocaat die in zijn lange pleidooi ook het journaille en de beeldvorming rond Deuss in de media hekelde. Er is een voordeel; afgaande op het artikel van jurist Anne de Groot in het NRC Handelsblad leidt media-aandacht bij witteboordencriminelen vaak tot een milder vonnis.