In de afgelopen jaren kwam bij verschillende woningcorporaties het ene schandaal na het andere naar boven. Lees meer

Het bekendste geval is Vestia, dat door gerommel met derivaten voor bijna 2 miljard euro moest afboeken. De overige corporaties draaiden op voor de schade en berekenden de kosten door aan de huurders. Ook het Rotterdamse Woonbron en het Amsterdamse Rochdale kwamen in het nieuws door schandalen omtrent risicovolle investeringen en graaiende bestuurders. Peter Hendriks volgt het dossier en doet op FTM regelmatig verslag van de ontwikkelingen in deze sector.

178 artikelen

© Aafke Bouman

Vereniging Eigen Huis dupeert leden met ‘uitgeklede schilderdienst’

Vereniging Eigen Huis zegt zonder winstoogmerk op te komen voor de rechten van huiseigenaren. Maar uit een reconstructie door FTM van de oprichting van de Eigen Huis Schilderservice blijkt het maken van winst wel degelijk een belangrijke drijfveer te zijn. En de geleverde diensten zijn soms belabberd, ‘de schilder had nog nooit een kwast in handen gehad’.

Wanneer Viviënne van Herel in 2017 haar huis in Culemborg wil schilderen, kiest zij voor de schilderservice van Vereniging Eigen Huis (VEH). ‘Ik ben niet thuis in de schildersbranche en wist niet waar ik een betrouwbare schilder moest zoeken. In het ledenblad van VEH las ik dat de vereniging een eigen schilderdienst heeft. Dat was voor mij een uitkomst, aangezien VEH bij mij bekend stond als een betrouwbare club. Bovendien klonken de voorwaarden erg goed.’  

De leden van VEH zijn bij het inschakelen van de dienst volgens de VEH-website ‘verzekerd van een vakschilder, topkwaliteit verf van Sigma, een controle door een expert van VEH en honderd procent garantie’. 

VEH is een belangenbehartiger, dienstverlener en woningmarktexpert die haar leden zonder commercieel belang zegt te helpen bij het ‘(verkopen) en duurzaam en betaalbaar bewonen van een huis’. Dit doet de vereniging onder andere door op te komen voor de belangen van huiseigenaren in politiek Den Haag en door juridische, financiële, fiscale en bouwkundige vragen te beantwoorden. Daarnaast houdt VEH zich bezig met het ‘organiseren van collectieve inkoopacties en ontwikkelen van relevante diensten om de positie van huiseigenaren te versterken en wonen betaalbaar te houden’. 

Tot slot spreekt VEH zich in de media regelmatig uit over misstanden op de woningmarkt. Zo startte de vereniging onlangs een meldpunt voor oneerlijke biedingspraktijken om particulieren te beschermen tegen de verborgen agenda van makelaars.

De eerste kwast

Van Herel is dan ook verbaasd over de gang van zaken als zij Eigen Huis Schilderservice inschakelt. ‘Er stonden twee Poolse arbeidsmigranten op de stoep namens het bedrijf AVOP Totaal Onderhoud. Eén van hen had werkelijk nog nooit een kwast vastgehouden. Uiteindelijk hoorde ik dat dit zijn eerste schilderklus was.’ 

Op hetzelfde moment is er toevallig een aannemer bij Van Herel om de badkamer te verbouwen. ‘Die kwam op een gegeven moment naar me toe en zei: “Ik wil me er niet mee bemoeien, maar de schilders staan over houtrot heen te schilderen.”’ Ook vragen de schilders de aannemer meerdere malen om hen de huissleutel te overhandigen. 

Wanneer Van Herel dit aankaart bij AVOP Totaal Onderhoud, krijgt ze te horen dat de schilders van een uitzendbureau komen. ‘De opzichter zei dat zij ook nooit wisten welke schilders ze zouden krijgen en dat het bureau soms verkeerde mensen stuurde.’ 

AVOP Totaal Onderhoud — een inmiddels opgeheven eenmanszaak uit IJsselstein — biedt aan de houtrot aan te pakken, maar wanneer de expert van VEH het eindresultaat keurt, komen er nieuwe zaken aan het licht.

Geschillencommissie

Van Herel heeft inmiddels geen vertrouwen meer in de schilders en neemt contact op met VEH. ‘De vereniging leek zich niet verantwoordelijk te voelen voor de situatie en was bovendien slecht bereikbaar,’ aldus Van Herel. ‘Daarom besloot ik de zaak aan De Geschillencommissie voor te leggen. Eenmaal daar bleek dat ik geen contract had met VEH, maar met een ander bedrijf: Uw Schilderwerk. Dat wist ik niet, maar volgens VEH was alles uit handen gegeven.’

‘De schilder had een vervelende houding, mijn vrouw voelde zich bedreigd’

Wim Traag en zijn vrouw komen in een vergelijkbare situatie wanneer zij in 2018 Eigen Huis Schilderservice inschakelen om hun huis te schilderen. ‘We kozen uit goed vertrouwen voor de schilderdienst van VEH, aangezien zij bekendstaat als een club die opkomt voor de belangen van huiseigenaren.’ 

Ook voor Traag verloopt de klus niet zoals verwacht. ‘De kwaliteit van het schilderwerk was slecht en de schilder probeerde er ook nog eens meer geld voor te krijgen. Hij zei tegen mijn vrouw dat ik akkoord zou zijn gegaan met een hoger bedrag. Hij had een hele vervelende houding, mijn vrouw voelde zich bedreigd.’ 

Wanneer Traag contact opneemt met VEH, krijgt ook hij te horen dat de verantwoordelijkheid van de situatie bij Uw Schilderwerk ligt. ‘Dat verbaasde mij, aangezien VEH de dienst verkoopt onder haar eigen naam.’

Verdienmodel Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis (VEH) is een niet-commerciële belangenorganisatie voor mensen die een huis bezitten of willen bezitten en heeft inmiddels ruim 800.000 leden met een jaarlijks lidmaatschap van 29,80 euro. In 2019/2020 kreeg VEH bijna 20,9 miljoen euro aan contributiegeld binnen. 

Daarnaast heeft VEH dochterorganisaties waarmee leden betaalde adviezen van woningexperts kunnen inwinnen op het gebied van hypotheken, verzekeringen en bouwkundige aan- en opleverkeuringen. In totaal heeft VEH drie dochterorganisaties: Eigen Huis Geldzaken, Eigen Huis Bouwkundig Advies en Eigen Huis Holding. 

Ook biedt VEH haar leden korting aan op diensten van andere bedrijven. Zo doet de vereniging aan de collectieve inkoop van zonnepanelen en energiecontracten, waardoor leden deze diensten tegen een goedkoper tarief kunnen aanschaffen. Bij andere bedrijven, waaronder Scheidingsexpert Nederland, NTS Taxateurs en de Nationale Notaris, krijgen leden korting wanneer zij gebruik maken van hun diensten. 

Uit het jaarverslag van VEH uit 2019/2020 blijkt dat de diensten van partnerbedrijven iets meer hebben opgeleverd dan de eigen diensten: ruim 8 van de in totaal 15 miljoen. Uit eerdere jaarverslagen blijkt dat deze verhouding sinds 2015 redelijk stabiel is. Jaarlijks leveren de diensten van partnerbedrijven en die van de eigen dochterorganisaties vrijwel hetzelfde op.

Lees verder Inklappen

Kleine lettertjes

‘Opmerkelijk,’ noemt Arthur van der Hoeff, directeur van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht, de manier waarop VEH de schilderdienst aan haar leden aanbiedt. 

Van der Hoeff: ‘Ik kan me goed voorstellen dat je er als VEH-lid vanuit gaat dat als je de Eigen Huis Schilderservice inschakelt, je ook bij VEH terecht kan als er iets misgaat.’ 

Niet alleen doet de naam Eigen Huis Schilderservice vermoeden dat VEH achter de dienst zit, ook vermeldt de website nergens expliciet dat er geen sprake is van een contract met VEH. 

‘Als VEH in zee gaat met een commerciële partij en zich vervolgens bij problemen distantieert, dan wringt dat’

Wel staat er dat er wordt samengewerkt met ‘partnerbedrijf’ Uw Schilderwerk. Van der Hoeff: ‘Als je goed doorleest, kom je er wel achter hoe het zit, maar VEH-leden maken waarschijnlijk juist gebruik van de schilderdienst van VEH om te voorkomen dat zij de kleine lettertjes moeten lezen. Daarnaast verliest VEH hiermee een deel van de onafhankelijkheid die je juist van hen mag verwachten.’ 

Waarom gaat een belangenvereniging zoals VEH in zee met een commercieel schildersbedrijf? En kan VEH zich daarmee nog wel onafhankelijk noemen? 

In principe mogen verenigingen diensten van commerciële bedrijven aanbieden. Maar is dat ook ethisch verantwoord? Van der Hoeff: ‘Leden moeten er vanuit kunnen gaan dat VEH aan hun kant staat. Wanneer VEH in zee gaat met een commerciële partij en zich vervolgens bij problemen distantieert, dan wringt dat.’

Dossier

Woningmarkt

De afgelopen jaren kwam bij verschillende woningcorporaties het ene schandaal na het andere naar boven.

Volg dit dossier

Uber-platform 

De samenwerking tussen VEH en Uw Schilderwerk (dat eerst Uw Huismeester heette) gaat terug tot begin 2015. Beginnend ondernemers Pim Vijftigschild en Mathieu van Lit hebben een idee bedacht en met succes gepitcht bij VEH: een Uber-achtig platform waarmee consumenten eenvoudig betrouwbare, lokale schilders kunnen inhuren. 

Het plan staat dan nog in de kinderschoen, maar VEH besluit samen met Uw Huismeester een online-applicatie te ontwikkelen en biedt de dienst via de website aan haar leden aan. VEH incasseert 6 procent per schilderklus en neemt ook 30 procent aandelen in het Uw Huismeester-concern, dat bestaat uit moederbedrijf Uw Huismeester Holding en een aantal dochterorganisaties.

‘VEH doet alsof ze een non-profit organisatie is, maar in werkelijkheid is het een met goud beklede club’

Waarom kiest VEH ervoor aandelen te nemen in Uw Huismeester? VEH laat bij navraag aan FTM weten dat zij direct invloed wilde uitoefenen op de kwaliteit van de dienst. Maar volgens oud-medewerkers van Eigen Huis Schilderservice en het voormalige Uw Huismeester – die uit angst voor represailles of door het tekenen van een geheimhoudingsverklaring anoniem willen blijven – was financieel gewin de belangrijkste drijfveer van VEH. 

Een van de oud-werknemers vertelt: ‘VEH dacht dat het schilderen van duizenden huizen heel lucratief kon uitpakken. Bij het aanbieden van andere collectief ingekochte diensten, zoals zonnepanelen en energiecontracten, zagen zij vooral leveranciers er met de winst vandoor gaan. Dat wilden zij niet nog eens laten gebeuren, daarom besloten ze aandelen te nemen in Uw Huismeester.’ 

Een andere oud-medewerker bevestigt dit beeld: ‘VEH doet alsof ze een non-profit organisatie is, maar in werkelijkheid is het een met goud beklede club. Medewerkers van het eerste uur werken er met pijn in hun hart.’ 

Jeroen Suijs, hoogleraar accounting aan de Erasmus Universiteit, concludeert uit het recentste jaarverslag van VEH dat het financieel inderdaad goed gaat met de vereniging. ‘VEH zit als het ware op een grote zak met geld. Er zit bijna tien miljoen in kas en nog eens achttien miljoen is geïnvesteerd in beleggingen, aandelen en obligaties. Waarom heeft een belangenvereniging zoveel overtollige middelen en waarom gebruikt ze die niet om de belangen van haar leden te behartigen of desnoods deels terug te geven aan haar leden?’

Goudmijn

VEH verwachtte volgens oud-medewerkers gouden bergen, maar die verwachting blijkt al snel niet uit te komen. Caspar Jansen Venneboer is eigenaar van Agilis Contacts (‘Agilis’) en regelt met zijn bedrijf vanaf het begin de klantenservice van Eigen Huis Schilderservice. 

Volgens Jansen Venneboer is de schilderdienst slecht georganiseerd en is er onvoldoende capaciteit om alles in goede banen te leiden. ‘Het ging gelijk helemaal mis. In het eerste halfjaar kwamen er zevenduizend opdrachten binnen, terwijl daar veel te weinig schilders voor waren. De klachten vlogen ons om de oren. We waren alleen nog maar bezig om gedupeerde leden van VEH te woord te staan.’ 

Jansen Venneboer vertelt dat Agilis en de andere partnerbedrijven – waaronder een ict-bedrijf, een duurzaamheidsadviesbureau en een marketingbureau – overuren hebben gedraaid om de dienst overeind te houden. Hoewel Uw Huismeester op papier de opdrachtgever was, is VEH volgens Jansen Venneboer duidelijk de baas. ‘De bijeenkomsten werden vanuit VEH geregeld en wij werden door hen gesommeerd om op kantoor te verschijnen.’

‘De door VEH gehanteerde voorwaarden bleken totaal uitgekleed: de aan de schilders gestelde eisen waren veel te laag en de garantievoorwaarden slecht’

Mailwisselingen die Jansen Venneboer nog heeft uit die tijd, bevestigen de bestuurlijke rol van VEH. De vergaderingen vinden plaats op het kantoor van VEH. Ook ontvangt hij per mail een illustratie van een bedrijfspiramide, waarop Vijftigschild (eigenaar van Uw Huismeester) samen met twee VEH-werknemers staat, als bestuurder van Eigen Huis Schilderservice. 

In dezelfde periode benadert VEH Okke Spruijt voor een samenwerking. Spruijt is directeur van Koninklijk OnderhoudNL, Nederlands grootste ondernemersorganisatie van vastgoedspecialisten.  ‘VEH wilde dat OnderhoudNL schildersbedrijven zou werven voor de nieuwe formule. In eerste instantie was ik verheugd, aangezien wij in 1987 samen met VEH en de Consumentenbond kwaliteitsvoorwaarden hadden opgesteld voor ondernemers die zich bij OnderhoudNL willen aansluiten.’ 

Tot zijn verbazing ziet Spruijt dat die voorwaarden niet gelden voor de leden van VEH. ‘De door VEH gehanteerde voorwaarden bleken totaal uitgekleed: de aan de schilders gestelde eisen waren veel te laag en de garantievoorwaarden slecht.’ 

Spruijt heeft hierover in 2015 meerdere malen contact met zowel VEH als Uw Huismeester, maar Eigen Huis Schilderservice behoudt – tot op de dag van vandaag – de eigen voorwaarden.

Handtekening van een puber

Irma van Dalen, een alleenstaande moeder uit Utrecht, is verbijsterd over de gebeurtenissen die volgen nadat zij Eigen Huis Schilderservice in 2019 inschakelt. ‘De eerste schilder die gestuurd werd, was een schurk: hij kwam te laat, reed het plantsoen voor mijn huis aan gort en wilde vervolgens mijn huissleutel niet teruggeven. Ik voelde me niet meer veilig in mijn eigen huis.’ 

Wanneer Van Dalen haar verhaal doet bij Uw Schilderwerk, zoals Uw Huismeester in die tijd al heet, krijgt ze te horen dat ze de opdracht maar moet aftekenen, anders kan de bouwkundige van VEH het eindresultaat niet komen keuren. Ze weigert dit en na vele e-mails, telefoontjes en foto’s van het slechte schilderwerk komt er iemand van de buitendienst kijken. Die erkent dat het schilderwerk slecht is uitgevoerd. 

Maanden later wordt er een tweede schilder gestuurd. In eerste instantie lijkt het resultaat goed te zijn, maar vervolgens blijken er scheuren in het schilderwerk te zitten. ‘Toen begon de echte ellende. De schilder bleek de opdracht te hebben laten aftekenen door mijn minderjarige zoon, waarna ik de factuur in mijn mail kreeg. Uw Schilderwerk weigerde vervolgens de handtekening van mijn kind te vernietigen.’ 

Van Dalen krijgt haar huissleutel uiteindelijk van de schilder terug, en na het aftekenen van de opdracht door haar zoon, stuurt Uw Schilderwerk nog twee verschillende schilders langs. Pas bij de vierde schilder kan het werk worden goedgekeurd.

Lees verder Inklappen

Failliet 

Terug naar 2015. De situatie bij Eigen Huis Schilderservice wordt er in de maanden na de oprichting niet beter op. Daarom wordt een oplossing bedacht: Venture Group bv wordt de nieuwe bestuurder van het Uw Huismeester-concern en de aandelen worden herverdeeld. Venture is een holdingmaatschappij voor een groep bedrijven met uiteenlopende activiteiten. Venture krijgt 51 procent, VEH 29 procent en initiatiefnemers Vijftigschild en Van Lit krijgen beiden 10 procent. 

De partnerbedrijven, waaronder klantenservicebedrijf Agilis, krijgen in eerste instantie te horen dat de overname geen invloed heeft op de samenwerking. Kort daarna ontvangt Jansen Venneboer een brief van de bv Uw Huismeester, een dochterorganisatie waarmee Agilis het contract heeft gesloten. Hierin wordt de samenwerking opgezegd: Uw Huismeester gaat de afhandeling van schilderklussen op eigen kracht en met eigen mensen uitvoeren. 

Na de herverdeling verhuist de Uw Huismeester-bv van een eigen kantoor in Den Haag naar het kantoor van VEH in Amersfoort. De actieve rol van VEH verandert volgens oud-medewerkers niet. ‘VEH was druk met het terugdraaien van schadeclaims, maar over het belang van haar leden werd nauwelijks gesproken.’

‘VEH was druk met het terugdraaien van schadeclaims, maar over het belang van haar leden werd nauwelijks gesproken’ 

Klantenservicebeheerder Jansen Venneboer van Agilis wordt, tegen de eerdere belofte in, niet meer betaald voor de daaraan voorafgaande maanden. Op 26 juni 2017 stuurt Jansen Venneboer een mail aan VEH-directeur Cindy van de Velde-Kremer, waarin hij haar vraagt verantwoordelijkheid voor de situatie te nemen. In zijn beleving heeft VEH de schilderdienst geleid. 

Op 3 juli 2017 krijgt hij een mail terug van Kolkman Advocaten: ‘U gaat er ten onrechte vanuit dat cliënte nauw bij Uw Huismeester betrokken is. Dat is absoluut niet het geval. Cliënte is slechts minderheidsaandeelhouder. (...) Als u cliënte op enigerlei wijze negatief in de publiciteit brengt, handelt u daarmee onrechtmatig jegens cliënte. Voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade wordt u nadrukkelijk aansprakelijk gehouden. Ik neem aan dat u het niet zo ver zult laten komen.’ 

Jansen Venneboer besluit naar de rechter te stappen om de twee ton op te eisen die Agilis nog van Uw Huismeester krijgt. De rechtbank geeft hem gelijk en bevestigt dat Uw Huismeester ten onrechte is gestopt met het betalen van Agilis en dat alsnog moet doen. 

Ondanks de uitspraak ziet Jansen Venneboer geen cent terug. Contractbedrijf Uw Huismeester gaat in mei 2018 failliet en de activiteiten blijken te zijn overgedragen aan Uw Huismeester Projecten, een andere dochterorganisatie van Uw Huismeester Holding. Jansen Venneboer moet Agilis noodgedwongen failliet laten verklaren. ‘De proceskosten waren inmiddels zo hoog opgelopen, dat ik mij geen verdere stappen kon permitteren. Ik moest mijn verlies nemen.’

Publiciteit 

Net als klantenservicebeheerder Jansen Venneboer wordt ook Culemborgse huiseigenaar Viviënne van Herel duidelijk gemaakt dat de vereniging niet zit te wachten op negatieve publiciteit. VEH is volgens Van Herel tijdens het hele proces slecht bereikbaar, waarna zij besluit de gebeurtenissen op Facebook te zetten. 

Vervolgens neemt VEH contact met haar op. ‘Ze boden me twee mogelijkheden om het slechte schilderwerk op te lossen, mits ik geen uitspraken meer over de kwestie zou doen op sociale media.’

‘Ik wil niks meer met die club te maken hebben’

Van Herel gaat niet akkoord met dit aanbod. De Geschillencommissie besluit uiteindelijk dat de schilder van AVOP Totaal Onderhoud niet vakkundig heeft gehandeld en sommeert Uw Schilderwerk om de herstelwerkzaamheden uit te voeren en Van Herel een geldbedrag te betalen. 

Wim Traag en zijn vrouw besluiten het conflict over slecht schilderwerk (en de dreigende houding van de schilder na klachten) erbij te laten zitten. ‘Ik heb mijn lidmaatschap met VEH direct opgezegd en wil niks meer met die club te maken hebben.’

Reactie VEH

VEH-woordvoerder Hans André de la Porte laat na vragen van FTM weten dat VEH het belang van haar leden ‘altijd voorop’ stelt, ook in de samenwerking met andere bedrijven. ‘Organisaties waarmee we samenwerken weten dit ook: indien zaken niet op orde zijn of als afgesproken prestaties niet worden geleverd, dan zullen we ze daarop aanspreken en gelegenheid bieden om dit te verbeteren. Indien nodig kunnen we de samenwerking stopzetten.’ 

Verder laat VEH weten zich ‘niet te herkennen’ in de claim dat de vereniging geen verantwoordelijkheid neemt voor slecht afgeleverd schilderwerk. ‘Wij staan in voor de kwaliteit van dienstverlening. Uw Schilderwerk is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdrachten en is de feitelijke contractpartij, maar bij klachten en geschillen staan wij onze leden altijd bij,’ aldus de woordvoerder. 

Uit de klachtenregistraties van VEH komt volgens de woordvoerder niet naar voren dat er onder leden verwarring bestaat over de contractpartij. Kort nadat FTM hier vragen over heeft gesteld, is wel aan de website toegevoegd dat er sprake is van een contract met Uw Schilderwerk. 

De ‘zak geld’, zoals de Rotterdamse hoogleraar accounting Suijs de buffer van VEH noemt, kan volgens de woordvoerder nodig zijn in ‘moeilijke omstandigheden, zoals een economische recessie’. De buffer zou de afgelopen jaren zijn opgelopen door een groeiend ledenaantal en een grote interesse in de diensten. De extra middelen zullen volgens de woordvoerder worden geïnvesteerd in nieuwe initiatieven, diensten, systemen en medewerkers. 

Hij erkent dat er in 2018 een specifiek geval is geweest waarbij VEH de voorwaarde heeft gesteld dat er geen berichten meer geplaatst mochten worden op sociale media. ‘De reden dat wij toen eenmalig in deze kwestie die voorwaarde hebben gesteld, ligt in het gegeven dat de situatie in onze beleving was geëscaleerd door voortdurende online berichten.’ 

Over de omgang met de partnerbedrijven van Uw Huismeester laat de woordvoerder weten dat VEH geen verantwoordelijkheid draagt. ‘De veronderstelling dat wij de bedrijfsvoering van de schilderdienst mede aansturen is niet juist. In de faillissementsuitspraak zijn wij dan ook geen partij.’

Lees verder Inklappen