Vereniging Eigen Huis passief in discussie rond H-woord

De Vereniging Eigen Huis houdt zich liever bezig met CV-ketels en vogelvriendelijk bouwen dan met de...HYPOTHEEKRENTEAFTREK

Met enige regelmaat laait de discussie omtrent de hypotheekaftrek op. In het huidige klimaat waarin de woningmarkt verkeert in combinatie met het begrotingstekort van de Nederlandse staat ziet het er naar uit dat de frequentie waarop de discussie terugkeert zal toenemen totdat er linksom of rechtsom een pakket van maatregelen is genomen die de huidige wet- en regelgeving vervangt.
Inmiddels heeft jan-en-alle-man in binnen- en buitenland zich al uitgelaten over het vraagstuk rond de hypotheekaftrek in Nederland. Zelfs Jan de Bouvrie, Jort Kelder en Annemarie van Gaal (die weet alles) mochten in de NVM-special van afgelopen maand hun zegje doen over de woningmarkt. Volstrekt onzinnig, maar goed.
Er is echter één partij die we nauwelijks horen in deze kwestie: de Vereniging Eigen Huis.

Ik legde de vereniging voor dat zij toch het voortouw zou moeten nemen in de discussie omtrent de op handen zijnde aanpassingen in de hypotheekaftrek. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door te starten met een inventarisatie van belanghebbenden en hun argumenten. Het is naar mijn oordeel zaak om de regie te voeren namens de huiseigenaren en niet verder af te wachten. Bijvoorbeeld in een VEH-special met prominenten uit alle relevante disciplines.
Directrice Marlies Pernot reageerde hierop met de opmerking dat VEH na een groot onderzoek onder haar leden in april 2006, haar standpunt inzake de hypotheekrenteaftrek via diverse media kenbaar had gemaakt. ?In....2006. Mind you!

Aus dem Blauen heraus
Inmiddels hebben 22 topeconomen hun eigen special uitgebracht en is er in ons land een onvoorstelbare behoefte aan zekerheid over de aftrekbaarheid van de hypotheekrente.
De VEH is ondertussen druk bezig met de dagelijkse futiliteiten over hoe een nieuwe CV-ketel te kopen of hoe je vogel-vriendelijk kunt bouwen en natuurlijk de collectieve inkoop van energie. Vooral dat laatste blijkt de VEH nogal aan het werkt te hebben gehouden. Donderdag publiceerde Trouw dat VEH 40 euro overhield aan iedere gelukte transactie van een consument met een energieleverancier. Kosten nog moeite zijn kennelijk gespaard en volgens VEH moet er uiteindelijk nog geld bij.
Dat verklaart de brief die ik thuis op de deurmat vond. Zomaar aus dem Blauen heraus (ik ben geen lid van VEH). Tot 19 maart kan ik meedoen en vanaf 20 februari ontvang ik het ‘winnende tarief.’ Is dit spam of is dit een voorbeeld van een provisie-transactie die vanaf 1 januari 2013 verboden is?

 

 Marlies - moet met pensioen - Pernot in actie bij Pauw & Witteman.


Afschuiven
VEH is dus druk-druk-druk-druk-druk met het energie-collectief en laat de echte belangen van haar leden aan over aan anderen. Dat werd echt duidelijk uit het interview dat mevrouw Pernot had met het Financieele Dagblad. Uit het artikel van 25 januari wordt het glashelder dat van de VEH geen initiatief meer te verwachten is. Pernot verklaarde daarin dat zij onlangs een brief heeft gestuurd aan minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken met het verzoek of zij zo snel mogelijk de regie in handen wil nemen. Vraag een minister nooit om de regie te voeren. Een minister heeft altijd verschillende agenda’s en bovendien is Liesbeth van het CDA. En het CDA wil de hypotheekrente aftrek beperken!
De VEH schuift dus het heetste hangijzer van de afgelopen jaren van zich af en laat haar leden over aan de grillen van derden. Wat beweegt de VEH om deze uitdaging af te schuiven?
Uit het interview FD blijkt dat de ergernis van mevrouw Pernot over de algemene uitlatingen van jan-en-alleman over de  woningmarkt (inclusief partijen als de AFM en De Nederlandsche Bank) de aanleiding was.
Naar mijn mening bewijst een dergelijk schrijven dat Marlies hoog nodig met pensioen moet. Kan ze meer pyjamadagen houden en de VEH krijgt wellicht de energie vrij om de kar te trekken.? Maar er is nog hoop; in het huismagazine van december valt te lezen dat ledenraadslid Pieter Rijzebol van mening is  dat “er een overkoepelende woonvisie moet komen op de toekomst van de hypotheek aftrek”. ?Precies Pieter, een overkoepelende woonvisie, maar dan geregisseerd door de VEH…