Vergrijzing is zo passé

1 Connectie

Onderwerpen

Pensioen

Columnist Kilian Wawoe is aan het werk in Georgië. Een jonge staat, met een jonge bevolking. En dat brengt hem op een idee: we moeten nadenken over vergroening.

Ik zit in Georgië. Niet Georgia in de VS, maar Georgië de voormalige republiek van de Sovjet Unie. Schitterend land. Het heeft een bloeiende banksector, en dat betekent dat er voor human resources-managers zoals ik genoeg te beleven valt.   Ik loop nu al twee weken rond in een bank en kan met recht zeggen dat het anders is dan in Nederland. Na een paar dagen had ik pas door wat het grote verschil is: de werknemers van de bank zijn veel jonger dan in Nederland. De CEO is begin veertig, het management team is gemiddeld 35 jaar en de kantoren hebben iets weg van een jongerensociëteit. Als klap op de vuurpijl: de gouverneur van de centrale bank is geboren in 1980.
Verzorgingstaat onbetaalbaar
Ruin 10 jaar geleden was ik bij een lezing van een Amerikaanse Republikein. Hij stak een standaard Republikeins verhaal af over de vraag waarom de verzorgingsstaat in Europa onhoudbaar was.
De Republikeinse politicus zag twee oorzaken. Ten eerste de verzorgingsstaat gaat uit van een constante economische groei. Ten tweede is er een bevolkingsgroei nodig om genoeg jongeren te hebben om voor de ouderen te kunnen zorgen. Hij had gelijk, beide condities worden niet meer gehaald in Nederland en dus wordt de verzorgingsstaat onhoudbaar.
Hier in Georgië is goed te zien hoe die twee condities met elkaar verbonden zijn. Economische groei komt grotendeels van mensen die deelnemen aan het arbeidsproces. Dat wat wij in Europa een crisis noemen is wellicht helemaal geen crisis, maar een logisch gevolg van een vergrijst en ontgroend personeelsbestand.
Vooruitzien
We weten als sinds de jaren 70 dat er te weinig jongeren zijn om de kosten van de vergrijzing te dragen. Afgezien van een goed pensioenstelsel is daar slecht op geanticipeerd. Vooral de stijging van de kosten in zorg zouden geen verrassing mogen zijn. Het klinkt cru, zeker voor de zoon van twee babyboomers, maar de vergrijzing gaat ook weer over.
Het wordt wel tijd dat we daar rekening mee houden. Hier in Georgië hoor ik niemand over de vergrijzing, die ze over 40 jaar wellicht zullen gaan krijgen. Net als ik niemand in Nederland hoor over de vergroening vanaf 2035. Regeren is vooruitzien. Dat lijkt me een mooie opdracht aan het nieuwe kabinet: ga nadenken over de gevolgen van de vergroening!
Promotie-filmpje over Georgië
Kilian Wawoe
Kilian Wawoe
Dr. Kilian W. Wawoe (1972) werkte als senior- personeelsadviseur bij ABN Amro tot hij in 2010 vertrok uit onvrede over het ge...
Gevolgd door 4 leden