Vermogensbank Alex werd onvermogensbank

Vermogensbeheerder Alex lokte klanten met zeer aantrekkelijke tv-spotjes, gek genoeg juist in tijden dat de rendementen in werkelijkheid ver achterbleven bij de markt. Maar berekende wel een volwassen beheervergoeding. Auteur Paul van Straaten van Vermogensmonitor concludeert na onderzoek samen met de VEB: 'Doet me denken aan zakkenrollerij'.

Eind september bracht het Financieele Dagblad het nieuws naar buiten dat de directeur van Alex Vermogensbank reeds enige maanden is vervangen vanwege ‘een verschil in inzicht’. Volgens de woordvoerder van BinckBank is directeur Fernando Hagel Franco, ‘in onderling overleg vertrokken’.  Wanneer een woordvoerder deze standaard teksten gebruikt is er echter meer aan de hand. Eerder dit jaar maakten de VEB (Vereniging van Effecten Bezitters) en Vermogensmonitor, een particulier initiatief dat beleggers ondersteunt bij procedures, bekend dat zij veel klachten ontvingen van beleggers die hun vermogen bij Alex stevig zagen slinken, terwijl de beurzen het jaar 2014 met mooie plussen hadden afgesloten. In de zomer kwam het bericht dat deze organisaties samen de strijd met BinckBank aangingen. De gedupeerden zijn onder andere van mening dat hun een onjuist beeld van de rendementen werd voorgeschoteld. Afgelopen vrijdag werd bekend dat de AFM voornemens is om BinckBank te beboeten. Eén boete heeft betrekking op reclame-uitingen van Alex Vermogensbank. Die zouden misleidende informatie bevatten. De andere boete heeft betrekking op het te laat melden van transacties die zijn uitgevoerd op diverse beurzen.

'Excuses voor het ongemak'

Vermogensmonitor en de VEB hebben inmiddels meer dan honderd individuele zaken bestudeerd. Daaruit blijkt dat de verslaggeving naar de klanten aan alle kanten rammelde.
Vermogensmonitor en de VEB constateerden na onderzoek dat de verslaggeving aan alle kanten rammelde
De bank heeft het een-en-ander ook al toegegeven, maar ook nu nog blijken ze bijvoorbeeld de rendementsverslaggeving nog niet op orde te hebben. Een klant, die heel precies de verslaggeving volgt, heeft ze daar de afgelopen zomer op aangesproken en kreeg een antwoord dat de bevindingen bevestigt. Het antwoord van Alex luidt:  'Na controle blijkt dat het rendement zoals getoond in de grafiek onjuist is. Op dit moment weten wij niet wat de oorzaak is van de foutieve weergave. Wij werken momenteel aan een oplossing hiervoor. Zodra de oplossing beschikbaar is, informeer ik u hierover. Gezien de beperkte capaciteit op dit moment, verwacht ik echter niet dat dit op korte termijn zal zijn. Voor de goede orde benadruk ik dat de weergave in het kwartaaloverzicht en de absolute bedragen op de website wel correct zijn. Excuses voor het ongemak.' De AFM is vorige week schriftelijk gewezen op de gebreken in de verslaggeving. Het feit dat Alex haar klanten niet integraal heeft ingelicht over de gevonden ‘omissies’ zoals de bank deze eerder eens noemde, zou voor de AFM toch opnieuw een reden moeten zijn om de bank te beboeten. Via het Financieele Dagblad erkende Alex dat de getoonde rendementen in diverse gevallen inderdaad onjuist zijn. Volgens de woordvoerder zijn ‘stortingen en opnames’ de vermoedelijke veroorzaker van de problemen.

Onvolledige communicatie

De kern van de zaak is echter niet de gebrekkige verslaggeving naar de klant. Die administratieve janboel is bijzaak. Het gaat vooral om de risico’s die Alex heeft genomen en de risico’s die haar klanten dachten te lopen. De eigenzinnige wijze waarop Alex de portefeuille samenstelt heeft ertoe geleid dat klanten met een 'behoedzaam' profiel - dat het midden houdt tussen offensief en defensief - soms voor 99,5 procent belegd waren in aandelen terwijl de klant de perceptie had dat er voorzichtig (behoedzaam) werd belegd. Volgens Alex was dit conform de afspraak daar zij in de overeenkomst heeft laten opnemen dat zij tot 100 procent in aandelen kan beleggen. De klanten hebben zich dat nimmer gerealiseerd. Niet in de laatste plaats omdat de mogelijkheid niet prominent werd gecommuniceerd naar de klanten en volstrekt geen signaal geeft naast de lovende uitingen van Alex over hun resultaten. Plaats die commerciële communicatie (zie voor meer spotjes onderaan dit artikel) naast het label 'behoedzaam', het lage persoonlijke risicogetal dat deze beleggers kregen (tussen 62 en 79 op een schaal van 1.000) en je hebt als vermogensbeheerder het beeld neergezet dat je als belegger geen grote risico’s loopt met de gehanteerde beleggingsmethodiek. Voor die communicatie lijkt Alex nu een boete van de AFM te krijgen.

Alex blijft achter

Sinds Alex wordt geconfronteerd met deze stroom klachten communiceert zij beter over de rendementen uit het verleden. Uit die nieuw gepubliceerde rendementen is goed op te maken dat het vermogensbeheer van Alex zoals dat nu bestaat niet meer levensvatbaar is. Uit de rendementsoverzichten die Alex nu publiceert, blijkt onmiskenbaar dat de formule van Alex over de afgelopen vijf jaar, sterk is achtergebleven bij 'de vergelijkbare passieve investering'.  In augustus 2014 constateerde Harms van Wijk dit al op beleggen.com. Hij concludeerde toen: 'De groei van klanten vindt dus met name plaats in de periode waar de markt niet wordt verslagen. Kennelijk is de marketingcampagne van Alex van grotere invloed op de instroom dan de outperformance. Ook als we kijken naar het resultaat op jaarbasis, dan ben ik niet erg onder de indruk…' . Alex doet het dus niet goed. Alleen wanneer het beginjaar 2008 kan worden meegerekend ziet het rendement (jan 2008 – okt 2015) er nog goed uit. Uitsluitend die cijfers heeft Alex lang gecommuniceerd, waardoor de beleggers als lemmingen naar Alex stroomden niet wetende dat haar gepresenteerde succes sterk leunt op het jaar 2008.
Uitsluitend de goede cijfers uit 2008 heeft Alex lang gecommuniceerd, waardoor de beleggers als lemmingen naar Alex stroomden
Voor de beleggers die van grote risico’s houden biedt het systeem van Alex nog wel enig perspectief. Voor beleggers met een speculatief of zeer-speculatief profiel is het rendement over de laatste 12 maanden fors hoger dan de vergelijkbare passieve investering. Opvallend daarbij is dat voor beide profielen de rendementen van de passieve investering volstrekt gelijk zijn. Mogelijk is Alex hier abuis. Veruit de meeste klanten van Alex hebben een behoedzaam profiel  en voor hen is het verschil met de vergelijkbare passieve investering over de afgelopen 5 jaar meer dan 100 procent! Alex behaalde een rendement van 24 procent terwijl de passieve benchmark een rendement behaalde van 49 procent. Meer dan het dubbele. U leest het goed: ten opzichte van de passieve investering! Met éénmaal aankopen en vervolgens niets doen.

Zakkenrollers

Alex heeft recht op een prestatievergoeding van 10 procent  over het netto behaalde rendement. De basis (alleen bij winst) voor de prestatievergoeding lijkt redelijk, maar hoe redelijk is het als de koersen van een vergelijkbare portefeuille (passief beheerd nota bene) met 49 procent zijn gestegen en Alex een rendement behaalt van 24%? Alex heeft recht op een vergoeding van 10 procent (high watermark), maar wat was haar toegevoegde waarde in dit geval? Wat is de prestatie van Alex? Die is negatief! De klanten van Alex lijken dit niet te beseffen, maar vroeg of laat zien zij dat zij Alex ten onrechte een prestatievergoeding betalen. Als je het mij vraagt, wordt de klant bestolen, maar heeft die dit nog niet in de gaten. Doet me denken aan zakkenrollerij.

Overstappen

De klanten kunnen eenvoudig de beheerkosten en prestatievergoeding vermijden met zicht op een beter rendement door hun portefeuille om te zetten in bijvoorbeeld de profieltrackers van Think (gedeeltelijk BinckBank). Voor beleggers met een behoedzaam profiel is er Think Total Market UCITS ETF Neutraal. Voor de belegger zou de omzetting geen grote verhuizing betekenen, maar wel een sterke verbetering van de uitgangspositie. Ik kan niet anders concluderen dan dat het vermogensbeheer van Alex in haar huidige vorm het niet gaat redden. Alleen als zij voor de grootste groep een rendement boven de passieve belegging weet te realiseren en die eerlijk afrekent, kan Alex vermogensbeheer voortbestaan. Twee onwaarschijnlijkheden; dat weet ik zeker. Bekijk de Alex tv-spot van29/11/13 'rendement van 64%' hier, die van 18/10/13 'rendement van 58%' hier en die van 11/6/13 'rendement van  47%' hier.