Verzoek De Mol van Otterloo afgewezen

De Londense fondsmanager Adriaan de Mol van Otterloo krijgt geen inzage in de geheime kostenramingen van de geplande nieuwbouw van het Deventer stadskantoor.

Het verzoek van de Londense fondsmanager Adriaan de Mol van Otterloo om inzage te krijgen in de kostenramingen van de geplande nieuwbouw van het Deventer stadskantoor is door de Zwolse rechtbank afgewezen. Donderdag probeerde De Mol van Otterloo via de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen om die cijfers alsnog boven tafel te krijgen. Het college en de Raad van Deventer had een eerder WOB-verzoek van de Londense investeerder - geboren en getogen in Deventer - afgewezen. Hij maakt zich grote zorgen over de financiële toestand in zijn geboortestad.

Het stadsbestuur meent dat bij het openbaar maken van die kostenramingen aannemers in de kaart speelt. De rechter oordeelde dat De Mol van Otterloo niet voldoende heeft aangetoond belanghebbende te zijn om de geheimhouding op te heffen. Het feit dat hij een betrokken burger is die zich zorgen maakt over de financiering van het nieuwe stadskantoor is volgens de rechter niet voldoende om de cijfers te openbaren.

De gemeente Deventer beriep zich op Artikel 25 van de Gemeentewet op grond waarvan bepaalde, in een besloten vergaderingen behandelde onderwerpen, geheimhouding kan worden opgelegd.
De Mol van Otterloo laat weten dat hij teleurgesteld is in de uitspraak. "Volgens de rechtbank zijn ‘ambtenaren en raadsleden’ dus de enige belanghebbenden. Burgers staan buitenspel", zegt De Mol van Otterloo. "De gemeente Deventer is een Artikel 25 Gemeente geworden. Alles wat enigszins discutabel is, wordt middels Artikel 25 tot geheimhouding verplicht. Het komt de democratie en de controle niet ten goede en het maakt een farce van de Wet Openbaarheid van Bestuur."